4

gru

Wnioski TUMW do budżetu Wrocławia: Sport dla młodzieży zamiast premii dla piłkarzy »

Bez kategorii

budzet-2014-1Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia złożyło wczoraj swoje wnioski do Budżetu Wrocławia na rok 2014. Postulujemy w nich rezygnację z utrzymywania przez magistrat profesjonalnego klubu piłkarskiego WKS Śląsk Wrocław oraz sprzedaż jego akcji, tak by uzyskane fundusze przeznaczając na zajęcia sportowe dla młodzieży

Po pierwsze, uważamy sport młodzieżowy za podstawowe zadanie Gminy związane ze zdrowiem i aktywnością jej mieszkańców. Tymczasem, magistrat inwestuje wielokrotnie większe fundusze w profesjonalny klub piłkarski. Dlatego, zamiast przeznaczać 16 mln złotych rocznie na pensje i premie dla piłkarzy oraz działaczy, postulujemy zwiększenie budżetu Młodzieżowego Centrum Sportu oraz programów takich jak Trener Osiedlowy, Footballmania czy Basketmania. Dzięki takim działaniom nie tylko zwiększymy sportową aktywność młodzieży, ale być może wychowamy również profesjonalnych piłkarzy pochodzących z wrocławskich boisk osiedlowych.Po drugie, zgodnie z wyceną przygotowaną przez magistrat, spółka WKS Śląsk Wrocław warta jest 8 mln złotych. W związku z tym oczywiste jest, że nie warto rokrocznie ponosić kosztów jej funkcjonowania w wysokości wymienionych wyżej 16 mln złotych, ponieważ niemożliwością jest tak duży wzrost wartości spółki i w konsekwencji odzyskanie tych kosztów przez miasto przy jej sprzedaży kolejnemu inwestorowi. Z funduszy uzyskanych ze sprzedaży klubu postulujemy przeprowadzenie inwestycji w infrastrukturę sportową – budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, stworzenie sieci basenów szkolnych oraz przebudowę już istniejących miejskich obiektów sportowych.
Uważamy, że zadaniem Gminy nie jest utrzymywanie profesjonalnego klubu piłkarskiego. Nasze wspólne pieniądze dużo rozsądniej jest wydać na sport młodzieżowy.
budzet-2014-2

Poniżej przedstawiamy dokładne wyliczenie złożonych wniosków:

1. zmniejszenie planu wydatków Biura Sportu o 6 mln zł, przeznaczonych na finansowanie spółki Wrocławski Klub Sportowy Śląsk S.A.;
2. zmniejszenie planu wydatków Biura Nadzoru Właścicielskiego o 10 mln zł, przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki Wrocławski Klub Sportowy Śląsk S.A.;
3. zwiększenie kwoty dochodów majątkowych o 8 mln zł, pochodzących ze sprzedaży akcji Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk S.A. – według wyceny dokonanej na zlecenie Urzędu Miejskiego;
4. zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie „1.3.2.2 Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach – Rozwój sportu i rekreacji” z 1,25 mln zł do 3 mln zł;
5. zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie „1.3.2.8 Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych – Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach” z 0,6 mln do 4,6 mln złotych;
6. zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie „1.3.2.36 Program przebudowy miejskich obiektów sportowych – Rozwój sportu i rekreacji” z 0 zł do 2,5 mln zł;
7. zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie „Realizowanie programów zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych” z przeznaczeniem na przeprowadzenie otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację szkoleń dla dzieci i młodzieży w ramach projektów: Footballmanii, Basketmanii, Volleymanii, Grup Szkolenia Podstawowego, Młodzieżowych Centrów Sportu oraz programu zajęć sportowo-rekreacyjnych (pozalekcyjnych) dla dzieci z wrocławskich szkół i placówek szkolnych z 11 mln 850 tys. zł do 21 mln 200 tys. zł;
8. zwiększenie kwoty przeznaczonej na pozycję „92604 Instytucje kultury fizycznej” w części Młodzieżowe Centrum Sportu, podpunkty udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, prowadzenie szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach, eksploatacja i konserwacja posiadanej bazy sportowej –

rekreacyjnej oraz jej rozwój, z 10,9 mln zł do 16,9 mln zł;

9. zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie Profilaktyka i terapia uzależnień (WZD/B/03/W) (Objęcie jak największej liczby dzieci i młodzieży szkoleniami i zajęciami sportowymi/Przedsięwzięcie wieloletnie dotyczące realizacji programu Trenera Osiedlowego.) z 0,6 mln zł do 1 mln zł.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (14 votes cast)
Wnioski TUMW do budżetu Wrocławia: Sport dla młodzieży zamiast premii dla piłkarzy, 10.0 out of 10 based on 14 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl