8

paź

Sukces TUMW: Wrocławianie biorą budżet w swoje ręce »

Bez kategorii

TUMW z radością wita wyniki kolejnego już projektu pod nazwą Budżet Obywatelski pokazujące jak wielu wrocławian chce bezpośrednio decydować na co powinny zostać wydane ich pieniądze. Dziękujemy włodarzom, że pomimo początkowej niechęci, wcielili w życie rozwiązanie, którego domagaliśmy się w 2011 roku.


Foto: MMWrocław >

Relacja z wręczenia Tez Miejskich wraz z postulatem Budżetu Obywatelskiego >

Postulat o wprowadzeniu we Wrocławiu budżetu obywatelskiego był jednym z Dziewięciu Tez Miejskich po pierwszym Kongresie Ruchów Miejskich (który TUMW współorganizował), który nasi przedstawiciele złożyli w urzędzie miasta w czerwcu 2011 roku. Pomysł początkowo wzbudził więcej niż kontrowersje włodarzy:

– Jeśli chodzi o udział w podejmowaniu decyzji, to w obowiązującym systemie prawnym przedstawicielami społeczeństwa są radni. Idea pełnej demokracji, w której każdy z 600 tysięcy mieszkańców wypowiada się w sprawach miasta jest piękna, ale nierealna. W ten sposób nigdy nie osiągnięto by żadnego konsensusu – mówił Jacek Ossowski, przewodniczący rady miasta, obecnie „jedynka” na wspólnej liście kandydatów do rady miasta Rafała Dutkiewicza i Platformy (cytat za Gazetą Wyborczą Wrocław)

Na szczęście, pomimo tych obaw, władzom miasta udało się wcielić w życie ten pomysł, a wrocławianie z roku na rok udowadniają, że sprawy ich miasta nie są im obce. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach kwoty przeznaczane na ten cel będą coraz wyższe a urzędniczo-polityczna cenzura na etapie przyjmowania wniosków będzie coraz mniej uciążliwa, aby proces był jaśniejszy i bardziej klarowny.

Nie tracimy nadziei, że także w przypadku pozostałych tez włodarze miasta zmienią swoje pozytywne nastawienie z deklaratywnego na faktyczne dążenie do wcielania ich w życie.

Marek Karabon
wiceprezes TUMW

9 TEZ MIEJSKICH:

  1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
  2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
  3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
  4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
  5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
  6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
  7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
  8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
  9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (8 votes cast)
Sukces TUMW: Wrocławianie biorą budżet w swoje ręce, 10.0 out of 10 based on 8 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl