17

paź

#Strategia2030 – Badania oczekiwań mieszkańców »

Bez kategorii

strategia2030

W związku z tworzeniem Strategii Wrocław 2030 przeprowadzono badania dotyczące oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta. Badania przeprowadzano od 28 czerwca do 18 lipca na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców (uwzględniając m.in. wiek 18-70 lat, płeć, wykształcenie, zamieszkanie oraz sytuację rodzinną i ekonomiczną).

PRIORYTETY ROZWOJU MIASTA

Najwięcej respondentów wskazuje na „cele miejskie” – podkreślające rolę dobra wspólnego w tworzeniu jakości życia mieszkańców, związane z polityką proekologiczną, rewitalizacji obszarów miasta i polityką transportową. Ważne dla rozwoju miasta są też przedsiębiorczość, edukacja, wsparcie społeczne oraz dialog społeczny. Na pytanie, jaką politykę transportową powinno przyjąć miasto, najwięcej osób (prawie 68 %) było za wspieraniem transportu zbiorowego, kosztem indywidualnego. Na pytanie o to, które formy budownictwa mieszkaniowego powinien wspierać samorząd, najwięcej osób (61,7%) opowiedziało się za rewitalizacją miejskich kamienic. W dalszej kolejności były m.in.: budowa mieszkań komunalnych (37,8%), socjalnych (26,3%).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
#Strategia2030 – Badania oczekiwań mieszkańców, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl