2

lis

Społeczne wnioski do nowego studium rozwoju przestrzennego Wrocławia »

Architektura i Urbanistyka

wroclaw_z_ukosaUrzędnicy przygotowują nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. To bardzo ważny dokument, który określi kierunki przyszłego rozwoju miasta, m.in. w zakresie rozbudowy sieci tramwajowej. TUMW wspólnie z Towarzystwem Benderowskim, Akcją Miasto oraz stowarzyszeniem miastoDrzew przygotował obszerny katalog wniosków do nowego studium przestrzennego Wrocławia. 

Wszystkie uwagi złożone m.in. przez TUMW do nowego studium przestrzennego Wrocławia są dostępne na łamach portalu Hipermiasto.com.

– W obszernym zbiorze uwag do przygotowywanego studium Wrocławia zawarto sugestie dotyczące rozwoju miasta na wielu obszarach. Odnoszą się one m.in. do planu zagospodarowania terenów zielonych, miejskiej polityki mobilności, planów rozwoju transportu zbiorowego, w tym sieci tramwajowej oraz kolei miejskiej i aglomeracyjnej – czytamy na łamach portalu Hipermiasto.com, gdzie opublikowano wszystkie materiały złożone w ramach społecznego zaangażowania w proces tworzenia studium przestrzennego Wrocławia.

Organizacje społeczne z Wrocławia proponują m.in., aby nowe studium zagospodarowania przestrzennego stolicy Dolnego Śląska oparto na idei miasta kompaktowego i miasta krótkich dróg (dojść).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
Społeczne wnioski do nowego studium rozwoju przestrzennego Wrocławia , 7.0 out of 10 based on 3 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl