19

maj

Rynek Infrastruktury: By Wrocław był piękniejszy »

Komunikacja

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia złożyło do Biura Rozwoju Wrocławia uwagi do projektu Wrocławskie Polityki Mobilności. Sugestie związane są problemami dotyczącymi transportu.

Członkowie towarzystwa przyznają, że głównym problemem miasta jest nadmierny rozrost ruchu samochodowego. Niepokojące jest obsługiwanie przez samochody relacji między centrum miasta a dużymi osiedlami na peryferiach Wrocławia.

Przyczyną powyższej sytuacji jest nieudolność komunikacji zbiorowej w mieście, która nie nadąża za wymaganiami, jakie są stawiane nowoczesnemu systemowi transportowemu. „Obserwujemy też niestety pogarszanie warunków dla ruchu pieszego, wyrażające się np. w skracaniu cykli świetlnych. Niewystarczające jest też tempo realizacji systemu tras rowerowych” – czytamy na stronie TUMW.

 „Stoimy na stanowisku, że Wrocławska Polityka Mobilności powinna być jasnym źródłem obowiązków, a nie ogólnym zbiorem dobrych rad, niemożliwym do egzekucji. Obywatele mają prawo do przewidywalności działań władzy publicznej i do konsekwencji w podejmowaniu decyzji. Okoliczność, że Polityka Mobilności jest dokumentem strategicznym, nie powinna zwalniać nas z posiadania i artykułowania konkretnych oczekiwań, zwłaszcza gdy chodzi o postanowienia, które znajdowały się w obecnie obowiązującym dokumencie o tym samym charakterze.”

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia przygotowało w sumie 50 szczegółowych propozycji. Proponuje w nich między innymi, by podział zadań przewozowych pomiędzy transportem niesamochodowym a samochodowym indywidualnym kształtował się średnio w mieście na poziomie 70:30 procent, a nie 60:40 procent, jak zapisano w projekcie, a także by została określona konkretna perspektywa czasowa dla tego celu (według nas to rok 2020).

Ponadto, TUMW chce, by ustalić, że będą realizowane inwestycje z zakresu transportu tramwajowego, w tym linie tramwajowe na Jagodno, przez ulicę Popowicką i na Psie Pole, czego nie gwarantuje projekt, by wpisać do dokumentu ścisłe egzekwowanie przez właściwe służby przestrzegania przepisów dotyczących ruchu drogowego, co jest zapisane w obecnie obowiązującej polityce transportowej.

Postulaty dotyczą także zmniejszenia w mieście hałasu poprzez tworzenie w mieście stref o ograniczonej prędkości, stosowanie wysokiej jakości nawierzchni i wprowadzanie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a także eliminowania możliwości parkowania długotrwałego na drogach publicznych poprzez odpowiednią politykę cenową.

Źródło: 

http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/1/1/by-wroclaw-byl-piekniejszy.html

Trasa W-Z

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Rynek Infrastruktury: By Wrocław był piękniejszy, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl