O nas

Manifest TUMW:

„Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu.”
Jan Paweł II, Wrocław, 1 czerwca 1997 roku,

Chcemy pięknego, otwartego i tolerancyjnego Wrocławia. Miasta, w którym będzie się dobrze żyło każdemu z jego mieszkańców. Miasta wielokulturowoego, z którego wszyscy będziemy dumni. Odwołujemy się do tradycji przedwojennych towarzystw upiększania, które cieszyły się sporą popularnością na przełomie XIX i XX wieku, uważamy się za ideowych spadkobierców Der Breslauer Verschönerungsverein, stowarzyszenia powstałego w 1893 roku.

Zajmujemy się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką. Ale także głównymi problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną tożsamością miasta.

W sprawach architektury i urbanistyki chcemy brać czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu optymalnych koncepcji zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Będziemy zabierać głos i zwracać uwagę na jakość i estetykę przestrzeni publicznej, gdyż o mieście świadczą nie tylko liczby i procenty, ale to, co każdego z nas bezpośrednio otacza. Przede wszystkim: ulice, place, zaułki i związane z nimi – rozwiązania urbanistyczne, nawierzchnia, mała architektura, kolory i estetyka elewacji.

W sprawach estetyki będziemy podkreślać, że warto wprowadzić we Wrocławiu pewien rygor, przeciwstawiający się powszechnemu chaosowi i anarchii twórczej, która skutkuje szpetotą – począwszy od pomników, poprzez meble miejskie, aż po wielkie reklamy przykrywające elewacje. Uważamy jednak, że przestrzeń powinno tworzyć się „z ludźmi” – a nie tylko „dla ludzi”, będziemy zatem dbać o to, by kreowali ją nie tylko urzędnicy, ale wszyscy wrocławianie.

W sprawach infrastruktury drogowej i komunikacji zbiorowej domagamy się przyspieszenia prac przy projektowaniu i budowie wszystkich ulic podstawowego układu drogowego Wrocławia, w tym ulic o znaczeniu podstawowym dla tranzytu między dzielnicami miasta, przy co najmniej równoległym prowadzeniu inwestycji i wprowadzeniu systemu zachęt dla uzyskania wyraźnej poprawy w udziale mieszkańców w przewozach komunikacją zbiorową. Popieramy ograniczanie ruchu samochodowego w centrum Wrocławia. Pamiętamy, że po mieście nie jeździ się tylko samochodem, tramwajem czy autobusem, w szczególności preferując rower jako zdrowy i ekologiczny środek transportu oraz dbając o pieszego, jako o uczestnika ruchu ulicznego.

Wierzymy, że tożsamość lokalna jest jednym z fundamentów rozwoju miast. Swoimi działaniami chcemy budować tożsamość tak miejską, jak i regionalną oraz pielęgnować wielokulturowość Wrocławia. Sprzeciwiamy się zapominaniu o czeskich, austriackich i niemieckich rozdziałach jego historii. Domagamy się upamiętnienia wybitnych mieszkańców naszego miasta, pamięć o których została po II Wojnie Światowej świadomie zatarta.

Mamy „Wrocław w sercu” i z tym hasłem chcemy zrobić coś pozytywnego dla naszego miasta. Stronimy od polityki, ale będziemy współpracować z każdym, kto chce zmieniać nasze miasto na lepsze. Swoim zaangażowaniem i ekspercką wiedzą jesteśmy gotowi wesprzeć każde przedsięwzięcie, dzięki któremu będziemy bardziej dumni z Wrocławia.

Działamy od 2004 roku. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którym bliski jest rozwój miasta. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@tumw.pl

Do pobrania:

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl