Wykończenia

Klasyfikator gruntów - w jaki spoób klasyfikuje się grunty?

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska9 lutego 20244 min
Klasyfikator gruntów - w jaki spoób klasyfikuje się grunty?

Klasyfikator gruntów to standardowa metoda identyfikacji i kategoryzacji różnych rodzajów gruntów na podstawie ich właściwości fizycznych i mechanicznych. W Polsce najpowszechniej stosowany jest klasyfikator według normy PN-86/B-02480. Umożliwia on inżynierom i geologom klasyfikację gruntów na kategorie w zależności od ziarnistości, plastyczności i stanu gruntu.

Kluczowe wnioski:
 • Klasyfikator gruntów ułatwia identyfikację rodzajów gruntów na potrzeby budownictwa i geotechniki
 • Najbardziej rozpowszechnionym standardem jest PN-86/B-02480 z podziałem na 7 grup gruntów
 • Klasyfikacja odbywa się na podstawie badań laboratoryjnych i terenowych
 • Grunty dzielą się na sypkie (niespoiste) i spoiste w zależności od zawartości frakcji iłowej
 • Prawidłowa klasyfikacja jest kluczowa przy projektowaniu fundamentów i posadzek

Klasyfikator gruntów wg PN-86/B-02480

W Polsce najczęściej wykorzystywanym standardem do klasyfikacji gruntów jest Polska Norma PN-86/B-02480. Określa ona podstawowe zasady podziału gruntów na kategorie w oparciu o takie cechy jak skład granulometryczny, plastyczność czy stan gruntu.

Norma wyróżnia 7 głównych grup gruntów:

 • piaski
 • żwiry
 • pospółki
 • gwiazdy
 • iły
 • pyły
 • namuły

Każda z tych grup charakteryzuje się odmiennymi właściwościami mechanicznymi i zachowaniem w obecności wody. Dlatego prawidłowa klasyfikacja gruntów jest kluczowa np. przy projektowaniu fundamentów budynków czy budowie dróg.

Podstawowe zasady normy PN-86/B-02480

Norma bazuje przede wszystkim na uziarnieniu oraz zawartości frakcji iłowej w gruncie. Grunty o zawartości cząstek iłowych poniżej 50% określane są jako grunty sypkie (niespoiste), a powyżej 50% - grunty spoiste.

Rodzaje klasyfikacji gruntów w Polsce

Oprócz normy PN-86/B-02480 istnieją także inne standardy klasyfikacji gruntów wykorzystywane w budownictwie i geotechnice. Należą do nich m.in.:

System Unified Soil Classification System (USCS) Stosowany w geotechnice, podobny do PN-86/B-02480
System AASHTO Wykorzystywany głównie w budowie dróg

Powyższe systemy klasyfikują grunty na podstawie podobnych kryteriów co norma PN-86/B-02480, ale posługują się nieco inną terminologią i kategoriami.

Czytaj więcej: Kuchnia popiel z drewnem - aranżacje

Zasady klasyfikowania gruntów sypkich

Grunty sypkie (niespoiste), czyli o małej zawartości frakcji iłowej, klasyfikowane są przede wszystkim na podstawie składu ziarnowego. Oznacza się udział poszczególnych frakcji: żwiru, pospółki, piasku oraz pyłu. Na tej podstawie określa się typ gruntu sypkiego.

Ważna jest również kształt ziaren i stopień obtoczenia (ostry, półobtoczony, obtoczony), a także stopień zagęszczenia.

Zasady klasyfikowania gruntów spoistych

Klasyfikator gruntów - w jaki spoób klasyfikuje się grunty?

W przypadku gruntów spoistych, o zawartości frakcji iłowej powyżej 50%, kluczowe jest oznaczenie granicy plastyczności i płynności. Pozwala to określić stopień plastyczności gruntu:

 • mało plastyczne
 • średnio plastyczne
 • wysoko plastyczne

W oparciu o powyższe kryteria grunt spoisty klasyfikowany jest do odpowiedniej grupy: piaski gliniaste, pyły piaszczyste, iły, gliny itd.

Uproszczona metoda klasyfikacji gruntów

Klasyfikacja gruntów może odbywać się także za pomocą tzw. uproszczonych metod terenowych, bez konieczności badań laboratoryjnych. Polegają one np. na ocenie plastyczności gruntu przez wałkowanie w dłoniach lub oznaczaniu składu ziarnowego metodą organoleptyczną.

Takie uproszczone metody stosuje się zazwyczaj we wstępnej fazie badań podłoża gruntowego. Pozwalają one na szybkie rozpoznanie rodzaju gruntu, ale wymagają potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi.

Prawidłowe określenie właściwości i typu gruntu ma kluczowe znaczenie w budownictwie i geotechnice, aby odpowiednio dobrać technologię i parametry wykonywanych robót.

Normy dotyczące klasyfikacji gruntów

Oprócz normy PN-86/B-02480 ustanawiającej podstawowe zasady klasyfikacji gruntów w Polsce, istnieje szereg innych norm związanych z badaniem gruntów i określaniem ich właściwości.

Do najważniejszych należą:

 • PN-88/B-04481 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów
 • PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne obiektów budowlanych
 • PN-EN 1997-2 - Eurokod 7: Geotechnika - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

Normy te szczegółowo precyzują metodykę pobierania próbek gruntów oraz wykonywania poszczególnych oznaczeń laboratoryjnych, co pozwala na obiektywną klasyfikację gruntów według uznanych standardów.

Podsumowanie

Klasyfikacja gruntów jest niezwykle istotna w budownictwie i geotechnice. Umożliwia ocenę właściwości mechanicznych i zachowania różnych rodzajów podłoża gruntowego. W Polsce najczęściej stosowaną normą jest PN-86/B-02480, wyróżniająca grunty sypkie i spoiste, które dzielone są dalej ze względu na skład ziarnowy i plastyczność.

Prawidłowa identyfikacja typów gruntów w oparciu o badania laboratoryjne i terenowe ma kluczowe znaczenie na etapie projektowania fundamentów, wykopów czy nasypów. Pozwala dobierać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne zapewniające bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Najczęstsze pytania

Norma PN-86/B-02480 wyróżnia 7 głównych grup gruntów oznaczonych symbolami G1-G7: grunty nieskaliste (G1-G4), grunty organiczne (G5), nasypy budowlane (G6) i grunty antropogeniczne (G7). Każda grupa dzieli się następnie na podgrupy i klasy.

Klasyfikacja gruntów opiera się na badaniach laboratoryjnych określających m.in. skład granulometryczny, stopień plastyczności, konsystencję, zawartość części organicznych, wilgotność czy wytrzymałość na ścinanie.

Tabele klasyfikacyjne zamieszczone w załączniku do normy pozwalają w uporządkowany sposób zaklasyfikować grunty nieskaliste do poszczególnych grup, podgrup i klas.

W budownictwie wyróżnia się 5 grup nośności podłoża gruntu oznaczonych symbolami G1-G5. Stanowią uproszczoną metodę oceny jakości gruntu dla potrzeb posadawiania fundamentów.

Za dobre grunty budowlane uznaje się głównie dobrze zagęszczone piaski, pospółki i zwietrzeliny skalne (G1-G3). Grunty słabe (G5) wymagają wzmocnienia lub wymiany przed posadowieniem budynków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Wybór idealnego wypoczynku do salonu - od czego zacząć?
 3. Czym wyrównać posadzkę? Najlepsze metody dla projektu remontowego
 4. Wiązary dachowe wymiary - Kluczowe aspekty konstrukcyjne
 5. Brudny róż: 10 pomysłów na eleganckie i kobiece wnętrza

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Dekoracje boho do domu: 11 inspiracji w stylu boho
WykończeniaDekoracje boho do domu: 11 inspiracji w stylu boho

Stwórz przytulne, pełne charakteru wnętrze dzięki stylowym dekoracjom boho dom. Odkryj 11 inspiracji z wykorzystaniem naturalnych materiałów, wzorzystych tkanin i oryginalnych dodatków w boho klimacie. Poznaj również boho dekoracje weselne i dekoracje ślubne boho.