Instalacje

Jak układać rury drenarskie - Praktyczne wskazówki

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska06.02.20246 min.
Jak układać rury drenarskie - Praktyczne wskazówki

Rury drenarskie są niezwykle przydatnym i często niezbędnym elementem prawidłowego odprowadzania wód gruntowych z terenu wokół budynku lub innej nieruchomości. Ich umiejętne zaprojektowanie i poprawne ułożenie ma kluczowe znaczenie dla skuteczności całego systemu drenażowego. W tym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki, jak samodzielnie wykonać drenaż z rur, aby zapewnić optymalne odprowadzanie wody. Przedstawimy krok po kroku cały proces - od doboru rur, poprzez przygotowanie wykopu, ułożenie rur i ich podłączenie do studzienki, aż po zasypanie wykopu. Dzięki tym praktycznym poradom unikniesz najczęstszych błędów i wykonasz drenaż, który będzie skutecznie działał przez długie lata.

Kluczowe wnioski:

 • Dobierz odpowiednią średnicę rur drenarskich w zależności od wielkości odwadnianej powierzchni.
 • Ułóż rury ze spadkiem około 2-3%, aby umożliwić swobodny przepływ wody.
 • Pamiętaj o zasypaniu rur żwirem i użyciu geowłókniny, aby uniknąć zamulenia.
 • Podłącz rury drenarskie do odpowiednio przygotowanej studzienki ściekowej.
 • Sprawdzaj drożność drenażu przynajmniej raz w roku, szczególnie jesienią.

Jak dobrać rury drenarskie

Wybór odpowiednich rur drenarskich jest kluczowy dla skuteczności całego systemu drenażowego. Ich średnica powinna być dostosowana do wielkości odwadnianej powierzchni. Im większy obszar do odwodnienia, tym większa średnica rur będzie potrzebna.

Dla drenażu przydomowego wokół budynku najczęściej wystarczą rury o średnicy 50-100 mm. Przy odwadnianiu dużych terenów, np. boisk sportowych, parkingów czy placów budowy konieczne mogą być rury o średnicy 150-200 mm.

Oprócz średnicy, ważny jest także materiał, z jakiego wykonane są rury. Najlepsze to rury drenarskie z PVC lub PEHD, charakteryzujące się odpornością na korozję i działanie czynników zewnętrznych.

Rury drenarskie powinny mieć odpowiednie kształty i perforację, umożliwiającą skuteczny zbieranie i odprowadzanie wody. Ważne, aby kupić rury bez uszkodzeń i wad fabrycznych.

Jak określić wymaganą średnicę rur?

Aby dokładnie określić optymalną średnicę rur drenarskich dla danej powierzchni, można posłużyć się kilkoma prostymi zasadami:

 • Dla powierzchni do 60 m2 wystarczą zwykle rury o średnicy 50 mm;
 • Od 60 do 150 m2 - rury 63-75 mm;
 • Od 150 do 300 m2 - rury 90-100 mm;
 • Powyżej 300 m2 - rury o średnicy 125-150 mm.

Oczywiście są to wartości orientacyjne, a ostateczny dobór uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i warunków gruntowych.

Kiedy stosować drenaż z rur drenarskich

Montaż drenażu z rur drenarskich zalecany jest zawsze, gdy mamy do czynienia z nadmiernym zawilgoceniem gruntu i gromadzeniem się wody w glebie. Dotyczy to przede wszystkim terenów o małej przepuszczalności podłoża, takich jak glina, ił czy less.

Częste sytuacje wymagające zastosowania drenażu z rur to:

 • nadmiernie zawilgocony grunt pod budynkiem, piwnicą;
 • zastoiska wody na podwórku, trawniku;
 • zbyt wysoki poziom wód gruntowych;
 • konieczność odwodnienia boisk sportowych, placów, parkingów.

Drenaż pozwala w tych przypadkach skutecznie zebrać nadmiar wody i odprowadzić poza teren. Zapobiega podtopieniom i zawilgoceniu obiektów budowlanych.

Kiedy drenaż nie jest potrzebny?

Montażu drenażu można zrezygnować, jeśli mamy do czynienia z:

 • terenem o dobrej naturalnej przepuszczalności gruntu (piasek, żwir);
 • spadkami terenu umożliwiającymi odpływ wody;
 • niewystępowaniem problemów z zastoiskami wody.

W takich przypadkach woda będzie w naturalny sposób infiltrować do gruntu. Instalacja drenażowa nie jest konieczna.

Czytaj więcej: Jaka jest cena montażu grzejnika łazienkowego?

Jak przygotować wykop pod rury drenarskie

Aby drenaż z rur drenarskich działał poprawnie, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie wykopu.

Wykop powinien mieć szerokość ok. dwukrotnie większą od średnicy rury i głębokość ok. 80-100 cm poniżej planowanego poziomu ułożenia rur.

Ściany wykopu warto zabezpieczyć przed osypywaniem się ziemi deskowaniem lub specjalnymi szalunkami. Dno wykopu musi być równe i wypoziomowane.

Pamiętaj, aby na dnie wykopu pozostawić warstwę 20-30 cm luźnego, sypkiego gruntu. Będzie ona stanowić podsypkę żwirową po ułożeniu rur drenarskich.

Przygotowanie podłoża

Przed ułożeniem rur drenarskich należy przygotować podłoże na dnie wykopu, usuwając duże kamienie, korzenie czy grudy ziemi. Podłoże powinno być gładkie.

Można także ułożyć na spodzie cienką warstwę piasku (ok. 5 cm), który wyrówna podłoże. Zwiększy to skuteczność drenażu.

Na co zwrócić uwagę przy układaniu rur

Jak układać rury drenarskie - Praktyczne wskazówki

Układanie rur drenarskich to bardzo istotny etap montażu całego drenażu. Od prawidłowego ułożenia rur zależy skuteczne odprowadzanie wody.

Oto najważniejsze zasady, których należy przestrzegać:

 • Ułóż rury ze spadkiem 2-3% w kierunku odpływu wody.
 • Zwróć uwagę na właściwą głębokość posadowienia rur.
 • Upewnij się, czy perforacja w rurach jest skierowana do dołu.
 • Pamiętaj o zagęszczeniu gruntu wokół rur i obsypaniu żwirem.
 • Sprawdź szczelność połączeń między rurami.

Stosując się do tych zasad unikniesz problemów z nieprawidłowym funkcjonowaniem drenażu.

Jak ułożyć rury ze spadkiem?

Aby woda mogła swobodnie spływać, rury drenarskie muszą być ułożone ze spadkiem wynoszącym ok. 2-3% w kierunku odpływu.

W praktyce oznacza to, że na każde 10 m długości rur drenarskich różnica poziomów powinna wynosić ok. 20-30 cm.

Spadek wyznacza się za pomocą niwelatora laserowego lub poziomicy. Kontroluj go na bieżąco podczas układania rur.

Jak podłączyć rury drenarskie do studzienki

Bardzo ważnym elementem prawidłowo działającego drenażu jest studzienka, do której podłączone są rury drenarskie.

Studzienka pełni rolę punktu zbiorczego dla wody z całego systemu drenażowego. Musi być odpowiednio przygotowana.

Wskazówki dotyczące studzienki

Oto kilka ważnych wskazówek, jak poprawnie podłączyć rury drenarskie do studzienki:

 • Studzienka powinna być posadowiona poniżej poziomu drenów.
 • Wnętrze studzienki należy wyłożyć warstwą żwiru i pospółki.
 • Wlot rury do studzienki powinien znajdować się powyżej dna studzienki.
 • Przy wielu rurach wloty rozmieść na różnych wysokościach.
 • Szczelnie uszczelnij miejsca wprowadzenia rur do studzienki.

Prawidłowe podłączenie rur do studzienki ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania drenażu.

Jak zasypać wykop z rurami drenarskimi

Po ułożeniu rur drenarskich niezbędne jest prawidłowe zasypanie wykopu. Od tego zależy trwałość wykonanego drenażu.

Najważniejsze zasady zasypywania wykopu z rurami:

 • Obsyp rury warstwą żwiru o grubości 10-20 cm.
 • Zasyp wykop warstwami co 20-30 cm z zagęszczeniem gruntu.
 • Rozłóż nad rurami warstwę geowłókniny, chroniąc przed zamuleniem.
 • Sprawdzaj szczelność rur w trakcie zasypywania.

Po zasypaniu wykopu ważne jest jego odpowiednie zagęszczenie, najlepiej zagęszczarką wibracyjną. Zapobiegnie to zapadaniu się gruntu.

Materiały do zasypania wykopu

Do zasypywania wykopu nie należy używać ziemi z urobku. Zaleca się stosować:

 • pospółkę
 • żwir
 • piasek

Są to materiały dobrze przepuszczalne dla wody, co zapewni sprawne funkcjonowanie drenażu.

Dzięki temu woda będzie swobodnie przenikać do rur drenarskich, a same rury nie ulegną zamuleniu przez drobne cząstki gruntu.

Podsumowanie

Instalacja drenażu z rur drenarskich to bardzo przydatne rozwiązanie, pozwalające uporać się z problemem zastoisk wody oraz nadmiernego zawilgocenia gruntu. W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki, jak samodzielnie zaprojektować i wykonać drenaż przydomowy krok po kroku. Omówione zostały kluczowe zagadnienia - od doboru rur poprzez przygotowanie wykopu, sposób ich ułożenia, połączenie z odpowiednią studzienką oraz właściwe zasypanie wykopu.

Dzięki tym fachowym poradom hydraulicznych dotyczących rur drenarskich można wykonać pełnowartościowy drenaż, który będzie skutecznie odprowadzał nadmiar wód opadowych i gruntowych, zabezpieczając budynek oraz działkę. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami tego poradnika, aby uniknąć typowych błędów przy układaniu drenów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Rozwiązania na wypełnienie dziur w styropianie: Praktyczne porady
 3. Co można użyć zamiast kostki brukowej? - Alternatywne materiały
 4. Deski sosnowe z tartaku czy warto je kupić?
 5. Ile kosztuje wykończenie kuchnii 8m2?

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Koszt pompy ciepła do domu 150m2
InstalacjeKoszt pompy ciepła do domu 150m2

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 150 m2? Jaki jest całkowity koszt zakupu, montażu i eksploatacji? Który typ pompy ciepła najbardziej się opłaca i jaki jest okres zwrotu z inwestycji? Sprawdź w przystępnym poradniku!