Dom

Ile wynosi ulga budowlana w 2023 roku?

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska13 lutego 20248 min
Ile wynosi ulga budowlana w 2023 roku?

Ulga budowlana 2023 to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych w PIT, z którego co roku korzystają setki tysięcy Polaków. Warto jednak pamiętać, że zasady rozliczania ulgi budowlanej w 2023 roku nieco się zmieniły i nie każdy może z niej skorzystać. W niniejszym artykule wyjaśniamy, kto może odliczyć wydatki budowlane od podatku, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi oraz jaką kwotę można odliczyć w zeznaniu PIT za 2023 rok.

Kluczowe wnioski:
 • Ulga budowlana przysługuje osobom fizycznym, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.
 • Kwota odliczenia zależy od roku poniesienia wydatków i wynosi maksymalnie 53 tys. zł.
 • Ulga dotyczy inwestycji mieszkaniowych i przydomowych tarasów.
 • Należy posiadać faktury lub rachunki potwierdzające poniesione koszty.
 • Odliczenie rozlicza się w zeznaniu PIT składanym za 2023 rok.

Jak działa ulga budowlana w 2023

Ulga budowlana to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych przysługujących osobom fizycznym w Polsce. Polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego, jego rozbudowę lub remont. Ulga ta została wprowadzona, aby zachęcić Polaków do inwestowania w poprawę warunków mieszkaniowych.

Z ulgi budowlanej można skorzystać tylko raz i tylko w związku z jednym budynkiem mieszkalnym. Nie można jej zastosować np. do domu letniskowego czy gospodarczego. Ulga przysługuje na wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną. Odliczeniu podlegają zarówno nakłady na nowe budynki, jak i na rozbudowę oraz modernizację już istniejących domów.

Aby skorzystać z ulgi budowlanej, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musimy być właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której prowadzimy inwestycję. Po drugie, budynek musi być przeznaczony na własne cele mieszkaniowe inwestora. I po trzecie, inwestycja musi zostać faktycznie zakończona.

Sam proces odliczania ulgi budowlanej odbywa się poprzez złożenie zeznania podatkowego PIT za dany rok, w którym ponieśliśmy koszty budowlane. Należy wypełnić odpowiedni załącznik PIT/O lub PIT/D, wpisując tam kwotę przysługującego nam odliczenia. Ulga budowlana obniża wysokość podatku dochodowego do zapłaty lub zwiększa ewentualny zwrot nadpłaconego podatku po rozliczeniu rocznym.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia?

Aby skorzystać z odliczenia, konieczne jest posiadanie i przechowywanie wszystkich faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na osobę korzystającą z ulgi. Dokumenty te muszą precyzyjnie określać zakres wykonanych prac oraz zawierać adres nieruchomości, na której je prowadzono. Warto też przechowywać projekt budowlany, dziennik budowy oraz protokoły odbioru robót.

Dokumenty dotyczące ulgi budowlanej należy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia. Ma to związek z terminem przedawnienia zobowiązań podatkowych. Organ kontroli skarbowej może więc zażądać od podatnika przedstawienia tych dokumentów w ramach rutynowej kontroli prawidłowości rozliczenia ulgi budowlanej.

Kto może skorzystać z ulgi budowlanej w 2023

Ulga budowlana w 2023 roku przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, które poniosły wydatki m.in. na jego budowę, rozbudowę czy modernizację. Co ważne, ulga ta dotyczy także właścicieli mieszkań i domów wielorodzinnych, ale tylko w części stanowiącej ich własność. Osoby te również mogą odliczyć część kosztów np. na remont dachu czy wymianę instalacji elektrycznej w takim budynku.

Ulga nie przysługuje natomiast osobom fizycznym budującym budynki z przeznaczeniem pod wynajem. W tym przypadku inwestycja nosi znamiona działalności gospodarczej i w związku z tym wydatki na cele mieszkaniowe powinny zostać rozliczone w ramach kosztów uzyskania przychodów.

Z odliczenia mogą skorzystać zarówno osoby budujące dom po raz pierwszy, modernizujące już istniejący budynek, jak i kupujące mieszkanie na rynku wtórnym i ponoszące nakłady na jego remont. Ważne jest posiadanie statusu właściciela nieruchomości i cele mieszkaniowe inwestycji.

Kiedy ulga budowlana nie przysługuje?

Ulgi budowlanej nie można łączyć z innym preferencyjnym sposobem rozliczania wydatków na cele mieszkaniowe. Osoby korzystające z ulgi na mieszkanie dla młodych nie mogą już w związku z tym samym mieszkaniem odliczać dodatkowo ulgi budowlanej. Podobnie jest w przypadku wynajmu prywatnego, gdzie stosuje się inną formę preferencji podatkowej w postaci ryczałtu.

Czytaj więcej: Projekt domu parter - Nowoczesne projekty i rysunki

Wysokość ulgi budowlanej w 2023 roku

Wysokość ulgi budowlanej w 2023 roku uzależniona jest przede wszystkim od roku, w którym poniesiono koszty inwestycji. Limit odliczenia wynosi obecnie 53 000 zł w odniesieniu do wydatków poniesionych w latach 2019-2022. Natomiast dla kosztów poniesionych wcześniej, czyli w latach 2016-2018, limit ten wynosi 20% wydatków, nie więcej jednak niż 53 000 zł.

Oznacza to, że w 2023 roku podatnicy mogą jeszcze rozliczać wydatki budowlane z poprzednich lat, których nie zdążyli odliczyć w poprzednich zeznaniach podatkowych. Jednak z roku na rok limit tego odliczenia będzie się zmniejszał, ponieważ minie 5-letni okres przedawnienia dla starszych kosztów.

Kwota przysługującej ulgi budowlanej jest więc uzależniona od łącznej wysokości poniesionych w danym roku kosztów inwestycji. Nie może jednak przekroczyć limitu wynoszącego 53 000 zł. Jeśli koszty były wyższe, nadwyżkę ponad ten limit można odliczyć w kolejnych latach, oczywiście w ramach obowiązującego wtedy limitu odliczenia.

Rok poniesienia kosztów Limit odliczenia
2019-2022 53 000 zł
2016-2018 20% kosztów, max. 53 000 zł

Co można odliczyć w ramach ulgi budowlanej

Ile wynosi ulga budowlana w 2023 roku?

W ramach ulgi budowlanej w 2023 roku możemy odliczyć bardzo szeroki zakres wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego. Są to przede wszystkim koszty:

 • nabycia działki pod budowę domu,
 • przygotowania terenu pod budowę,
 • wykonania fundamentów,
 • wyposażenia domu w instalacje (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną),
 • prac wykończeniowych w domu.

Odliczyć można również wydatki na rozbudowę oraz modernizację już istniejącego budynku mieszkalnego. Dotyczy to np. dobudowy piętra, garażu, ocieplenia ścian zewnętrznych czy wymiany pokrycia dachowego. Nowością jest możliwość odliczenia kosztów budowy tarasów lub balkonów przy domu jednorodzinnym.

Ważne jest, aby wszystkie uwzględnione faktury i rachunki dotyczyły robót mających bezpośredni związek z realizacją inwestycji mieszkaniowej. Sam zakup sprzętu i wyposażenia nie jest kosztem dającym prawo do ulgi budowlanej.

Jak rozliczyć ulgę budowlaną w PIT za 2023 rok

Aby rozliczyć ulgę budowlaną w PIT za 2023 rok, należy wpisać kwotę przysługującego nam odliczenia w odpowiednim zeznaniu podatkowym, czyli w PIT-36 lub PIT-37. Odliczenia dokonujemy wypełniając załącznik PIT/O "Odliczenia od dochodu".

W załączniku PIT/O w poz. 1 podajemy kwotę przysługującej nam ulgi budowlanej. Kwota ta zostanie automatycznie przeniesiona do poz. 169 zeznania podstawowego PIT-37 lub PIT-36, zmniejszając podstawę opodatkowania. Odliczenie ulgi budowlanej obniży więc podatek do zapłaty lub zwiększy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Jeśli w roku podatkowym nie mamy wystarczającego dochodu, aby odliczyć całą przysługującą ulgę budowlaną, możemy kontynuować odliczanie niewykorzystanej kwoty w kolejnych latach. Jednak trzeba pamiętać, że prawo do odliczeń przedawnia się po 5 latach od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy koszty budowlane.

Kiedy stracić prawo do ulgi budowlanej w 2023

Podatnicy mogą stracić prawo do ulgi budowlanej, jeśli nie dopełnią wszystkich warunków wymaganych przepisami podatkowymi. Najczęstsze przyczyny utraty prawa do ulgi budowlanej to:

 • Brak statusu właściciela - ulga przysługuje tylko właścicielom, współwłaścicielom lub osobom mającym udział w prawie do domu jednorodzinnego.
 • Wykorzystanie nieruchomości na inne cele niż mieszkaniowe - dom jednorodzinny objęty ulgą nie może być wykorzystywany do działalności gospodarczej, wynajmu czy oświatowej.
 • Brak zamieszkania w ciągu pół roku od zakończenia inwestycji - właściciel musi zamieszkać w gotowym domu najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od oddania budynku do użytkowania.

W przypadku utraty prawa do ulgi budowlanej, podatnik musi zwrócić otrzymane korzyści podatkowe wraz z odsetkami. Dlatego warto upewnić się, że spełniamy wszystkie warunki do skorzystania z tej preferencji podatkowej.

Podsumowanie

Ulga budowlana to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych, z którego co roku korzystają setki tysięcy podatników. W 2023 roku limit odliczenia wynosi 53 000 zł w odniesieniu do wydatków poniesionych w latach 2019-2022. Ulga przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami domów jednorodzinnych. Odliczyć można szeroki zakres kosztów budowy i modernizacji domu.

Aby skorzystać z ulgi budowlanej, należy wpisać kwotę przysługującego odliczenia w załączniku PIT/O do zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Ulga obniży podatek do zapłaty lub zwiększy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Warto jednak sprawdzić, czy spełniamy wszystkie warunki, aby nie utracić prawa do tej preferencji podatkowej.

Najczęstsze pytania

Z ulgi budowlanej mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, które poniosły wydatki na jego budowę lub modernizację. Ulga przysługuje także współwłaścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

W ramach ulgi budowlanej można odliczyć bardzo szeroki zakres wydatków - od zakupu działki, przez prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, aż po koszty rozbudowy i modernizacji domu. Od 2019 roku odliczyć można także budowę tarasów przy domu jednorodzinnym.

Maksymalna kwota ulgi budowlanej w 2023 roku wynosi 53 000 zł dla kosztów poniesionych w latach 2019-2022. Dla starszych kosztów (2016-2018) limit wynosi 20% wydatków, nie więcej niż 53 000 zł. Kwota przysługującej ulgi zależy od łącznej wysokości kosztów inwestycji.

Aby odliczyć ulgę budowlaną, należy wypełnić załącznik PIT/O do zeznania PIT-37 lub PIT-36, wpisując tam kwotę przysługującego nam odliczenia. Odliczenie zmniejszy podatek do zapłaty lub zwiększy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Należy przechowywać wszystkie faktury VAT i rachunki dokumentujące poniesione koszty budowy/modernizacji domu. Dokumenty trzeba przechowywać przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Kamień elewacyjny: Tradycja i nowoczesność w jednym
 3. Czym wyrównać posadzkę? Najlepsze metody dla projektu remontowego
 4. Wiązary dachowe wymiary - Kluczowe aspekty konstrukcyjne
 5. Brudny róż: 10 pomysłów na eleganckie i kobiece wnętrza

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Baby shower: Najlepsze pomysły na dekoracje przyjęcia
DomBaby shower: Najlepsze pomysły na dekoracje przyjęcia

Odkryj najlepsze pomysły na niebanalne dekoracje baby shower. Zainspiruj się trendami w stylowych dekoracjach, kreatywnymi projektami DIY oraz ekologicznymi rozwiązaniami od lokalnych rzemieślników. Poznaj cukierkowe dekoracje na baby shower, które zachwycą wszystkich.