Dom

Kiedy można wycinać drzewa? - Porady i informacje

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska06.02.20245 min.
Kiedy można wycinać drzewa? - Porady i informacje

Kiedy można wycinać drzewa to często zadawane pytanie przez właścicieli posesji i działek, którzy chcą usunąć rosnące u nich drzewa. W artykule wyjaśniam kiedy takie zezwolenie jest wymagane, kto je wydaje, jakie są wyjątki od konieczności ubiegania się o pozwolenie oraz jakie kary grożą za samowolną wycinkę.

Kluczowe wnioski:
 • Zezwolenie na usunięcie drzewa jest wymagane w większości przypadków.
 • Wyjątki dotyczą m.in. drzew owocowych, iglastych czy o obwodzie pnia poniżej określonych wartości.
 • Pozwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 • Za nielegalną wycinkę grożą dotkliwe kary finansowe.
 • Inne zasady obowiązują w przypadku wycinki drzew w lasach.

Zgody na wycinkę drzew

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości w większości przypadków wymaga uzyskania zezwolenia od właściwego organu. Wycinka drzew bez odpowiedniego pozwolenia jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Pozwolenie na wycinkę drzewa jest wydawane na wniosek posiadacza nieruchomości, czyli właściciela, użytkownika wieczystego lub innej osoby mającej tytuł prawny.

Kiedy zgoda nie jest wymagana

Kiedy można wycinać drzewa bez ubiegania się o zezwolenie? Są pewne przypadki, kiedy usunięcie drzew i krzewów z terenu prywatnej posesji lub działki nie wymaga pozwolenia. Dotyczy to między innymi:

 • drzew owocowych (z wyjątkiem rosnących na terenie zabytkowym lub w parku wpisanym do rejestru zabytków),
 • drzew o obwodzie pnia na wysokości 5 cm nie przekraczającym w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego - 100 cm,
 • drzew o obwodzie pnia na wysokości 5 cm nie przekraczającym w przypadku pozostałych gatunków drzew - 50 cm,
 • krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyjątkiem rosnących na terenach zabytkowych w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wycinka drzew bez zezwolenia na własnej posesji jest zatem możliwa, jeśli spełnione są powyższe warunki wyłączające taki obowiązek.

Kto może wydawać pozwolenia na ścinkę

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w zależności od położenia konkretnej posesji.

Wniosek składa się do urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się dana nieruchomość. Do wniosku dołącza się m.in. tytuł prawny do nieruchomości, zgodę właściciela, jeśli posiadacz nie jest właścicielem, oraz rysunek, mapę albo wykonane przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Organ wydający pozwolenie Wójt / Burmistrz / Prezydent miasta
Wymagane dokumenty Tytuł prawny do nieruchomości + zgoda właściciela + rysunek/mapa/projekt

Pozwolenie na wycinkę drzewa wydaje się po uzgodnieniu terminu usunięcia drzewa, który powinien uwzględniać okres lęgowy ptaków i rozrodczy zwierząt.

Czytaj więcej: Projekt domu parter - Nowoczesne projekty i rysunki

Limity wiekowe i gatunku drzewa

Pozwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagane w przypadku niektórych gatunków drzew oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza pewnych wartości.

Kiedy można wycinać drzewa bez zezwolenia ze względu na obwód pnia? Są to następujące limity dla poszczególnych gatunków:

 • Topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty - 100 cm,
 • Pozostałe gatunki drzew - 50 cm.

Oznacza to, że w przypadku np. brzozy, olchy, modrzewia czy dębu nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na wycinkę, jeśli obwód pnia nie przekracza 50 cm.

Jakie kary za nielegalną wycinkę

Kiedy można wycinać drzewa? - Porady i informacje

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia albo zniszczenie drzewa lub krzewu stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny.

Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody, kara za wycinkę drzew bez pozwolenia wynosi od 3 do 5 tys. zł w przypadku drzewa oraz od 500 do 2 tys. zł w odniesieniu do krzewów. Dużo wyższe kary nakładane są w razie nielegalnej wycinki drzew na terenach zieleni lub zadrzewień wpisanych do rejestru zabytków - od 2 do 15 tys. zł.

Nielegalna wycinka drzewa to nie tylko wykroczenie zagrożone dotkliwymi karami finansowymi, ale także nieodwracalna strata przyrodnicza i krajobrazowa.

Dlatego przed ścięciem jakiegokolwiek drzewa czy krzewu na swojej posesji warto upewnić się, czy na pewno nie jest konieczne uzyskanie stosownego zezwolenia od gminy.

Pozwolenia na wycinkę drzew w lasach

Odmienne zasady dotyczą wycinki drzew w lasach. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu lasów (w rozumieniu ustawy o lasach) nie wymaga odrębnego zezwolenia na wycinkę. Na pozyskanie drewna nie trzeba więc dodatkowej zgody.

Lasy podlegają jednak innym rygorom ochronnym i każda wycinka musi być prowadzona zgodnie z planem urządzenia lasu sporządzanym przez nadleśnictwa. Wycinka jest także regulowana przez przepisy o zrównoważonej gospodarce leśnej.

Podsumowanie

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu posesji lub działki wymaga w większości przypadków pozwolenia od gminy. Są jednak wyjątki, kiedy wycinka drzew może odbyć się bez takiego zezwolenia - np. w przypadku niektórych gatunków drzew i drzew owocowych. Kiedy można wycinać drzewa bez zgody, reguluje ustawa o ochronie przyrody.

Za wycinkę drzewa bez pozwolenia, jeśli jest ono wymagane, grożą dotkliwe kary finansowe. Nielegalna wycinka drzew na terenach zabytkowych i w parkach jest zagrożona jeszcze wyższymi grzywnami. W lasach obowiązują z kolei odmienne zasady wynikające z przepisów o gospodarce leśnej.

Najczęstsze pytania

Zezwolenie jest wymagane przy usuwaniu większości drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości. Wyjątki dotyczą np. owocowych drzew, młodych drzew i krzewów o małej powierzchni oraz drzew na terenie lasów.

Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu posesji jest wydawane bezpłatnie. Nie pobiera się żadnych opłat ani nie nakłada dodatkowych podatków z tego tytułu.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, zgodę właściciela (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem) oraz mapę lub projekt zagospodarowania terenu.

Za nielegalną wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia grozi kara grzywny od 500 zł do nawet 15 000 zł w przypadku drzew na terenie zabytkowym.

Nie, usuwanie drzew owocowych nie wymaga dodatkowego zezwolenia na wycinkę z urzędu gminy ani miasta.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Przewodnik zakupowy - jakie biurko do domu wybrać, aby łączyć funkcjonalność z designem?
 3. Czym wyrównać posadzkę? Najlepsze metody dla projektu remontowego
 4. Wiązary dachowe wymiary - Kluczowe aspekty konstrukcyjne
 5. Brudny róż: 10 pomysłów na eleganckie i kobiece wnętrza

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły