Mieszkanie

Jaki jest podatek od darowizny działki

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska18 lutego 20246 min
Jaki jest podatek od darowizny działki

Darowizna działki podatek - to jedno z ważniejszych zagadnień, z jakimi mogą spotkać się osoby planujące przekazanie lub otrzymanie w darowiźnie nieruchomości gruntowej. W artykule wyjaśnimy, czy i kiedy trzeba zapłacić podatek od takiej darowizny, jakie są zwolnienia i ulgi podatkowe, kto i w jakiej wysokości jest zobowiązany do uiszczenia daniny oraz jakie są terminy płatności. Poruszymy również kwestię opodatkowania darowizny działki budowlanej.

Kluczowe wnioski:
 • Podatek od darowizny działki należy uiścić w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia.
 • Wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa obdarowanego z darczyńcą.
 • Zapłaty podatku dokonuje obdarowany w ciągu 14 dni od umowy darowizny.
 • Darowizna działki budowlanej opodatkowana jest na tych samych zasadach co inne działki.
 • Możliwe są różne ulgi i zwolnienia z podatku od darowizny działki.

Jak obliczyć podatek od darowizny działki?

Aby obliczyć wysokość podatku od darowizny działki, należy w pierwszej kolejności ustalić wartość rynkową przekazywanej w darowiźnie nieruchomości. Wartość tę określa się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy przekraczamy zwolnienie podatkowe w wysokości 10 434 zł, jeśli obdarowanym jest małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. W przypadku innych osób zwolnienie wynosi 7276 zł.

Jeżeli wartość darowizny przekracza limit zwolnienia, należy od niej odjąć kwotę zwolnienia i różnicę pomnożyć przez odpowiednią stawkę podatku, która wynosi:

 • 3% - dla małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma, macochy
 • 7% - dla innych osób

W ten sposób otrzymamy kwotę podatku, którą trzeba wpłacić do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od zawarcia umowy darowizny.

Przykład obliczenia podatku od darowizny działki

Pan Kowalski postanowił podarować swojej córce działkę budowlaną o wartości 200 000 zł. Wartość rynkowa została określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Ponieważ obdarowana jest córką darczyńcy, ma zastosowanie zwolnienie w wysokości 10 434 zł. A więc:

Wartość darowizny: 200 000 zł

Zwolnienie: 10 434 zł

Podstawa opodatkowania (nadwyżka ponad zwolnienie): 200 000 zł - 10 434 zł = 189 566 zł

Stawka podatku (dla córki): 3%

Kwota podatku do zapłaty: 189 566 zł * 3% = 5 687 zł

Kiedy nie płaci się podatku od darowizny działki?

Podatku od darowizny działki nie płaci się, jeśli łączna wartość majątku otrzymanego od tej samej osoby w okresie 5 lat nie przekracza limitu zwolnienia w wysokości 10 434 zł lub 7276 zł w zależności od stopnia pokrewieństwa. Oznacza to, że jeśli darowizna mieści się w tych kwotach, nie powstaje obowiązek podatkowy.

Co więcej, niektóre darowizny działek są zwolnione z podatku bez względu na wartość. Zwolnienie dotyczy np. darowizn na cele szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, kultury czy kościołów. Szczegółowe zasady zwolnień zawiera ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Przykłady darowizn działek zwolnionych z podatku

 • Darowizna działki na rzecz uczelni wyższej
 • Darowizna działki pod budowę szpitala
 • Darowizna działki na rzecz gminy pod budowę szkoły

Warto dodać, że jeśli działka zostaje przekazana współmałżonkowi w związku z wyrównaniem udziałów w majątku wspólnym, również nie podlega opodatkowaniu.

Czytaj więcej: Prowizja dla biura nieruchomości wynajem

Wysokość podatku od darowizny działki - stawki

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje zróżnicowane stawki podatku w zależności od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa między darczyńcą a obdarowanym. Im bliższe pokrewieństwo, tym niższa stawka.

Stawki podatku od darowizny działki wynoszą:

3% - dla małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma, macochy
7% - dla innych osób

Oznacza to, że im dalsza relacja między darczyńcą a obdarowanym, tym wyższa stawka podatku. Najniższą 3% stawkę stosuje się wobec najbliższej rodziny.

Zwolnienia z podatku od darowizny nieruchomości

Jaki jest podatek od darowizny działki

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje szereg zwolnień przedmiotowych i podmiotowych w odniesieniu do darowizn. Oznacza to, że w określonych przypadkach darowizna działki może być zwolniona z podatku.

Do najważniejszych zwolnień z podatku od darowizny nieruchomości należą:

 • darowizny dokonywane między najbliższymi członkami rodziny (małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice) do wysokości 10 434 zł
 • darowizny na cele edukacyjne, naukowe czy kulturalne
 • darowizny na kościoły i związki wyznaniowe
 • darowizny dokonywane na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. Szczegóły regulują przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Kto płaci podatek od darowizny działki budowlanej?

Podatek od darowizny działki budowlanej płaci zawsze obdarowany, czyli osoba, która otrzymała działkę w darowiźnie. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy jest to działka budowlana, rolna czy inna. Istotna jest wartość darowizny.

Jeśli przekracza ona zwolnienie podatkowe, obdarowany zobowiązany jest sam obliczyć należny podatek, złożyć deklarację w urzędzie skarbowym i wpłacić podatek. Wszystkie te czynności muszą zostać dokonane w ciągu 14 dni od zawarcia umowy darowizny.

Natomiast darczyńca, czyli osoba przekazująca działkę, nie ma żadnych obowiązków związanych z uiszczeniem podatku od darowizny. Ciężar podatkowy spoczywa wyłącznie na obdarowanym.

Termin zapłaty podatku od nieodpłatnego przekazania działki

Ustawa o podatku od spadków i darowizn jednoznacznie określa termin, w którym należy rozliczyć podatek od nieodpłatnego, np. w drodze darowizny, przekazania nieruchomości gruntowej.

Podatek od darowizny działki płatny jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Dopiero z tą datą rozpoczyna swój bieg 14-dniowy termin na zapłatę podatku przez obdarowanego.

W razie przekroczenia terminu, urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe i nalicza odsetki za zwłokę. W skrajnych przypadkach możliwe jest nawet wszczęcie postępowania karnoskarbowego.

Dlatego ważne jest, aby osoba obdarowana działką w drodze darowizny dopełniła obowiązku podatkowego i rozliczyła należny podatek od darowizny w terminie 14 dni od umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego.

Podsumowanie

Darowizna działki to częsty sposób przekazania nieruchomości w rodzinie. Jednak wiąże się z koniecznością zapłaty podatku, jeśli jej wartość przekracza ustawowy limit. W artykule wyjaśniono, jak obliczyć wysokość podatku, kto i kiedy powinien go zapłacić oraz jakie są możliwe zwolnienia. Przedstawiono też przykłady ułatwiające zrozumienie zasad opodatkowania darowizny działki.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą czytelnikom lepiej zorientować się w przepisach dotyczących podatku od darowizny działki. Zagadnienie to często budzi wiele wątpliwości, dlatego warto znać najważniejsze zasady, aby uniknąć błędów przy jego rozliczaniu.

Najczęstsze pytania

Nie, podatek płaci się tylko wtedy, gdy wartość darowizny przekracza ustawowy limit zwolnienia wynoszący 10 434 zł lub 7276 zł w zależności od stopnia pokrewieństwa obdarowanego z darczyńcą. Jeśli wartość mieści się w tych kwotach, darowizna jest wolna od podatku.

Podatek zawsze płaci obdarowany, czyli osoba, która otrzymała działkę. To na niej ciąży obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i wpłaty należnego podatku w terminie 14 dni od umowy darowizny.

Jeśli darczyńcą jest rodzic, a obdarowanym dziecko, zastosowanie ma najniższa 3% stawka podatku. Dotyczy to również darowizn dokonywanych przez dziadków na rzecz wnuków.

Niestety podatek od darowizny działki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, więc nie można go odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Jest to danina zupełnie odrębna od podatku dochodowego.

Nie, obowiązki związane z obliczeniem i zapłatą podatku od darowizny działki leżą wyłącznie po stronie obdarowanego. Notariusz sporządza jedynie akt notarialny umowy darowizny.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Jak wykorzystać pleksi w domu lub firmie? Praktyczne zastosowania
 3. Czym wyrównać posadzkę? Najlepsze metody dla projektu remontowego
 4. Wiązary dachowe wymiary - Kluczowe aspekty konstrukcyjne
 5. Brudny róż: 10 pomysłów na eleganckie i kobiece wnętrza

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

60 m2 w bloku: Jak zaaranżować to mieszkanie?
Mieszkanie60 m2 w bloku: Jak zaaranżować to mieszkanie?

Aranżacja mieszkania w bloku o powierzchni 60 m² może być wyzwaniem. Poznaj przemyślane rozwiązania, które pozwolą maksymalnie wykorzystać przestrzeń i stworzyć funkcjonalne oraz przytulne wnętrze. Odkryj sprawdzone pomysły na odpowiedni rozkład pomieszczeń, dobór kolorów, oświetlenia i mebli, które uczynią Twoje mieszkanie wygodnym i stylowym.