Instalacje

Dofinansowanie na koparkę - warunki uzyskania dofinansowania

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska15.02.20245 min.
Dofinansowanie na koparkę - warunki uzyskania dofinansowania

Dofinansowanie na koparkę może być szansą dla przedsiębiorców oraz rolników na zakup profesjonalnego sprzętu. W artykule wyjaśniam szczegółowo, jakie są warunki ubiegania się o dotację, gdzie złożyć wniosek oraz jakimi kryteriami kierują się urzędy przy przyznawaniu dofinansowania. Odpowiadam na najczęściej zadawane pytania dotyczące wymaganych dokumentów, kosztów objętych dofinansowaniem oraz tego, kto może się o nie ubiegać.

Kluczowe wnioski:

 • Dofinansowanie na zakup koparki mogą otrzymać zarówno przedsiębiorcy, jak i rolnicy
 • Najważniejsze kryteria przyznania dotacji to rodzaj prowadzonej działalności oraz sytuacja finansowa wnioskodawcy
 • Wniosek składa się w urzędzie marszałkowskim lub agencji restukturyzacji i modernizacji rolnictwa
 • Dofinansowanie pokrywa do 60% kosztów zakupu fabrycznie nowej koparki
 • Należy przedstawić biznesplan oraz dokumenty finansowe firmy z ostatnich 3 lat

Jakie warunki ubiegania się o dofinansowanie na koparkę

Aby ubiegać się o dofinansowanie na koparkę, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, w ramach których wykorzystywana będzie koparka. Może to być na przykład firma budowlana, transportowa czy usługowa lub gospodarstwo rolne.

Kolejny ważny warunek to odpowiednia sytuacja finansowa wnioskodawcy. Dotację mogą otrzymać podmioty, które wykazują zdolność do sfinansowania części inwestycji ze środków własnych. Urząd sprawdza historię finansową firmy z ostatnich lat.

Wnioskujący o dofinansowanie na koparki muszą także przedstawić solidnie przygotowany biznesplan, pokazujący, w jaki sposób zakup koparki przyczyni się do rozwoju i zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa lub gospodarstwa. Biznesplan ocenia się pod kątem realności założeń i opłacalności inwestycji.

Okres prowadzenia działalności

Częstym kryterium przy przyznawaniu dofinansowania na koparkę jest również minimalny okres prowadzenia działalności przez wnioskodawcę. Zwykle wymagane jest, aby firma lub gospodarstwo działało co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Ma to zapewnić, że podmiot wnioskujący o dotację jest wiarygodny i stabilny finansowo.

Nowo powstałe firmy również mogą starać się o wsparcie, jednak w ich przypadku procedura oceny wniosku jest z reguły bardziej rygorystyczna.

Kryteria przyznawania dotacji na zakup koparki

Główne kryteria, którymi kierują się urzędy przy przyznawaniu dofinansowania na koparkę, to przede wszystkim zgodność inwestycji ze strategią rozwoju regionu, branża, w której działa wnioskodawca oraz sytuacja finansowa jego firmy lub gospodarstwa.

Jeśli działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje danego województwa i przyczynia się do realizacji celów strategicznych regionu, szanse na uzyskanie dotacji rosną. Priorytetowe branże to m.in. przemysł, budownictwo, transport czy gospodarka komunalna.

Dofinansowanie na koparkę jest łatwiejsze do uzyskania w branżach strategicznych dla rozwoju regionu

Kluczowe znaczenie ma również płynność finansowa i wiarygodność wnioskującego podmiotu. Im lepsze wyniki finansowe w ostatnich latach i wyższy poziom zabezpieczenia wkładu własnego, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Czytaj więcej: Jaki jest koszt montażu domofonu?

Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie koparki

Podstawowym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie na koparkę jest kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dotacji. Do wniosku załącza się również szereg dodatkowych dokumentów, w tym:

 • Dokumenty rejestrowe firmy lub gospodarstwa rolnego
 • Zezwolenia, koncesje lub licencje (jeśli są wymagane w danej branży)
 • Dokumenty finansowe z ostatnich lat (minimum 3 lata) obrazujące kondycję ekonomiczną wnioskodawcy
 • Biznesplan inwestycji uzasadniający zakup koparki
 • Oferty cenowe na zakup fabrycznie nowej koparki

W przypadku spółek osobowych i kapitałowych konieczne jest również przedłożenie dokumentów dotyczących ich struktury właścicielskiej. Urząd weryfikuje, czy wnioskodawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z dostawcą koparki.

Kompletność dokumentacji

Wszystkie dokumenty muszą być aktualne i składane w formie oryginałów lub poświadczonych kopii. Kompletność dokumentacji wpływa na szybkość weryfikacji wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania na koparki. Braki formalne mogą skutkować odrzuceniem wniosku lub wstrzymaniem procedury do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Gdzie złożyć wniosek o pomoc finansową na koparkę

Dofinansowanie na koparkę - warunki uzyskania dofinansowania

Dofinansowanie na koparkę dla przedsiębiorców udzielane jest najczęściej ze środków regionalnych programów operacyjnych. Wnioski przyjmowane są więc przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. W przypadku rolników, wnioski o dotacje na maszyny i urządzenia składa się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Typ wnioskodawcy Gdzie złożyć wniosek
Przedsiębiorca Urząd Marszałkowski właściwy dla siedziby lub miejsca inwestycji
Rolnik Oddział Regionalny ARiMR

Coraz więcej programów wsparcia na zakup maszyn inwestycyjnych, w tym koparek, realizowanych jest obecnie w formule konkursowej. Oznacza to, że nabór wniosków ogłaszany jest w konkretnym terminie, po upływie którego nie będzie można składać dokumentów.

Jakie koszty pokrywa dofinansowanie zakupu koparki

Dofinansowanie na koparkę obejmuje zwykle do 60% kosztów kwalifikowanych, na które składa się przede wszystkim zakup fabrycznie nowej koparki wraz z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania. Dotacja może pokryć również koszty transportu i montażu maszyny. Po ciężkim dniu pracy przy koparce, nic nie relaksuje lepiej niż dobry film lub serial. Dowiedz się więcej, gdzie znaleźć najciekawsze produkcje na all-tube.org.

Pozostałe minimum 40% inwestycji musi zostać sfinansowane ze środków własnych przedsiębiorcy lub rolnika. W praktyce wkład własny wynosi zwykle około 50%, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Kto może się ubiegać o dotację na zakup koparki

Z dofinansowania na koparki mogą skorzystać:

 • Firmy - zarówno nowo powstałe, jak i działające na rynku minimum 12 miesięcy
 • Rolnicy będący właścicielami gospodarstwa rolnego
 • Spółdzielnie i spółki prawa handlowego
 • Jednostki samorządu terytorialnego

Kluczowe znaczenie ma prowadzenie działalności, w ramach której koparka będzie wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadanie zdolności do częściowego sfinansowania inwestycji ze środków własnych.

Podsumowanie

Dofinansowanie na koparkę lub dofinansowanie na koparki to szansa dla wielu firm i gospodarstw rolnych na zakup profesjonalnego sprzętu. W artykule wymieniono podstawowe warunki i kryteria ubiegania się o dotację, konieczne dokumenty, a także wskazano gdzie i jak złożyć wniosek. Omówiono również koszty objęte wsparciem oraz typy podmiotów, które mogą starać się o dofinansowanie zakupu koparki.

Przedstawione informacje pozwolą zainteresowanym przedsiębiorcom i rolnikom lepiej zorientować się w procesie starania się o dotację i przygotować się do złożenia kompletnego i poprawnego pod względem formalnym wniosku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Rozwiązania na wypełnienie dziur w styropianie: Praktyczne porady
 3. Jakie są ceny brzozy za metr? - Aktualne informacje
 4. Ukryte drzwi - co musisz wiedzieć zanim je zamontujesz?
 5. Kuchnia beżowo drewniana - Co warto wiedzieć przed zakupem?

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Koszt pompy ciepła do domu 150m2
InstalacjeKoszt pompy ciepła do domu 150m2

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 150 m2? Jaki jest całkowity koszt zakupu, montażu i eksploatacji? Który typ pompy ciepła najbardziej się opłaca i jaki jest okres zwrotu z inwestycji? Sprawdź w przystępnym poradniku!