Mieszkanie

Czy zadaszony taras wlicza się do powierzchni zabudowy?

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska17.02.202410 min.
Czy zadaszony taras wlicza się do powierzchni zabudowy?

Zadaszony taras to popularne rozwiązanie, które pozwala w pełni korzystać z przestrzeni na zewnątrz domu. Jednak często pojawia się wątpliwość, czy taka konstrukcja wlicza się do powierzchni zabudowy działki. Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ powierzchnia zabudowy jest ściśle limitowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przekroczenie dopuszczalnego limitu może oznaczać konieczność zmiany projektu lub nawet rozbiórki nielegalnie wybudowanych elementów. Warto więc dokładnie znać przepisy, aby uniknąć problemów na etapie uzgadniania i zatwierdzania projektu zadaszenia tarasu.

Kluczowe wnioski:
 • Zadaszenie tarasu może, ale nie musi być wliczane do powierzchni zabudowy - zależy to od konkretnego przypadku.
 • Kluczowe znaczenie mają parametry techniczne zadaszenia - rodzaj konstrukcji, obudowa, wysokość.
 • Należy sprawdzić, jakie zasady obowiązują w miejscowym planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy.
 • Warto skonsultować się z architektem lub urzędnikiem, aby upewnić się, że zadaszenie spełnia wymagania przepisów.
 • Przekroczenie limitów powierzchni zabudowy może skutkować nakazem zmiany bądź rozbiórki zadaszenia.

Czy zadaszony taras to powierzchnia zabudowy?

Zadaszenie tarasu często budzi wątpliwości, czy należy je traktować jako powierzchnię zabudowy, czy też nie. Zadaszony taras nie zawsze automatycznie zalicza się do powierzchni zabudowanej na działce. Duże znaczenie mają parametry techniczne samego zadaszenia.

Przede wszystkim istotna jest wysokość konstrukcji zadaszenia. Jeśli przekracza ona 2,20 m, wówczas zadaszony taras z reguły traktowany jest jako kondygnacja i tym samym wlicza się do powierzchni zabudowy. Jeśli natomiast wysokość zadaszenia nie przekracza 2,20 m, może być klasyfikowane jedynie jako taras, a więc nieobjęte limitem zabudowy.

Równie ważny jest stopień osłonięcia zadaszenia. Pełne przeszklenie ze wszystkich stron sprawia, że taras uznawany jest za pomieszczenie. Z kolei lekkie zadaszenie w formie markizy czy pergoli przeważnie nie jest zaliczane do powierzchni zabudowy.

Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Często zawierają one szczegółowe wytyczne, kiedy zadaszenie tarasu jest brane pod uwagę przy liczeniu limitów zabudowy.

Jakie rozwiązania wybrać, by zadaszenie się nie liczyło?

Aby zadaszony taras nie został wliczony do powierzchni zabudowy, należy przede wszystkim zadbać, by jego wysokość nie przekraczała 2,20 m. Optymalnym rozwiązaniem są lekkie, ażurowe konstrukcje typu pergola, które zapewniają cień i osłonę przed deszczem, ale nie tworzą pomieszczenia zamkniętego.

Czy zadaszony taras liczy się do limitu zabudowy działki?

Zgodnie z przepisami budowlanymi, na każdej działce budowlanej obowiązuje maksymalny dopuszczalny procent zabudowy. Dotyczy on łącznej powierzchni wszystkich obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości, w stosunku do całej powierzchni działki. Typowo wynosi on 40-60%, w zależności od konkretnego terenu i zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli więc zadaszenie tarasu zakwalifikowane zostanie jako powierzchnia zabudowy, wówczas musi być uwzględnione przy liczeniu tego limitu. Może to oznaczać konieczność zmniejszenia powierzchni zabudowy budynku, aby zmieścić się w dopuszczalnym procencie. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze ustalenie, czy planowane zadaszenie tarasu wlicza się do zabudowy, czy też nie. Pozwoli to uniknąć problemów z przekroczeniem limitów na etapie zatwierdzania projektu.

Czytaj więcej: Prowizja dla biura nieruchomości wynajem

Jak prawidłowo policzyć powierzchnię zadaszonego tarasu?

Aby poprawnie ustalić, jaką powierzchnię zajmuje zadaszenie tarasu i czy mieści się w dopuszczalnych limitach zabudowy, należy dokonać dokładnych obliczeń. Podstawą jest zmierzenie rzutu poziomego konstrukcji zadaszenia na powierzchnię działki.

W przypadku prostych zadaszeń w formie daszków dwuspadowych czy jednospadowych wystarczy zmierzyć długość i szerokość tarasu, a następnie pomnożyć te dwie wartości, aby otrzymać metraż zadaszenia.

Przy bardziej złożonych, wielobocznych konstrukcjach zadaszeń, należy zmierzyć długość każdego z boków zadaszenia, zanotować wszystkie wymiary, a następnie obliczyć łączną powierzchnię z zastosowaniem odpowiednich wzorów matematycznych. Warto skorzystać z pomocy architekta lub programów komputerowych przeznaczonych do obliczania powierzchni.

Jak uniknąć błędów w obliczeniach?

Aby mieć pewność, że obliczenia powierzchni zadaszenia tarasu zostały wykonane prawidłowo, należy:

 • Dokładnie zmierzyć wszystkie niezbędne wymiary zadaszenia
 • Zanotować wszystkie długości boków zadaszenia
 • Stosować odpowiednie wzory matematyczne
 • Wykonać obliczenia dwukrotnie i porównać wyniki
 • Skorzystać z programów lub pomocy architekta

Pozwoli to wyeliminować pomyłki i mieć pewność co do rzeczywistego metrażu zadaszenia przed przystąpieniem do dalszych działań formalno-prawnych.

Kiedy zadaszony taras nie jest powierzchnią zabudowy?

Czy zadaszony taras wlicza się do powierzchni zabudowy?

Choć zadaszenie tarasu często wliczane jest do powierzchni zabudowy, istnieją sytuacje, gdy nie podlega temu ograniczeniu. Dotyczy to przede wszystkim lekkich, ażurowych konstrukcji typu:

 • pergole
 • markizy
 • żagl lodżii
 • panele sloneczne na tarasie

Tego rodzaju zadaszenia pełnią funkcję osłon przeciwsłonecznych czy przeciwdeszczowych, ale nie tworzą pomieszczeń zamkniętych, więc standardowo nie są traktowane jako powierzchnia zabudowy. Ważne jednak, by we właściwy sposób zadeklarować takie zadaszenie już na etapie projektowym.

Jakie przepisy regulują kwestię zadaszonego tarasu?

Podstawowe znaczenie w kwestii zaliczania zadaszonego tarasu do powierzchni zabudowy lub nie, mają następujące akty prawne:

 • Ustawa Prawo budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Określają one m.in. definicję budynku i budowli, maksymalną wysokość zadaszeń niepodlegających limitom zabudowy czy dopuszczalny procent powierzchni zabudowy na działce. Warto szczegółowo zapoznać się z ich zapisami, aby właściwie zaplanować zadaszenie tarasu.

Jakich błędów unikać przy zadaszonym tarasie?

Projektując i budując zadaszony taras warto unikać kilku podstawowych błędów:

 • Zaniżanie wysokości konstrukcji w projekcie, aby obejść przepisy
 • Nieprawidłowe obliczenie powierzchni zadaszenia
 • Pominięcie zadaszenia w zgłoszeniu budowlanym lub pozwoleniu na budowę
 • Wykonanie pełnego przeszklenia zadaszenia od strony domu
 • Zastosowanie konstrukcji zadaszenia niedostosowanej do warunków lokalnych

Uniknięcie takich pomyłek i dobranie optymalnego rozwiązania, dostosowanego do wymogów prawa budowlanego, pozwoli cieszyć się zadaszonym tarasem bez obaw o konsekwencje związane z naruszeniem przepisów.

Czy zadaszony taras to powierzchnia zabudowy?

Zadaszenie tarasu często budzi wątpliwości, czy należy je traktować jako powierzchnię zabudowy, czy też nie. Zadaszony taras nie zawsze automatycznie zalicza się do powierzchni zabudowanej na działce. Duże znaczenie mają parametry techniczne samego zadaszenia.

Przede wszystkim istotna jest wysokość konstrukcji zadaszenia. Jeśli przekracza ona 2,20 m, wówczas zadaszony taras z reguły traktowany jest jako kondygnacja i tym samym wlicza się do powierzchni zabudowy. Jeśli natomiast wysokość zadaszenia nie przekracza 2,20 m, może być klasyfikowane jedynie jako taras, a więc nieobjęte limitem zabudowy.

Równie ważny jest stopień osłonięcia zadaszenia. Pełne przeszklenie ze wszystkich stron sprawia, że taras uznawany jest za pomieszczenie. Z kolei lekkie zadaszenie w formie markizy czy pergoli przeważnie nie jest zaliczane do powierzchni zabudowy.

Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Często zawierają one szczegółowe wytyczne, kiedy zadaszenie tarasu jest brane pod uwagę przy liczeniu limitów zabudowy.

Jakie rozwiązania wybrać, by zadaszenie się nie liczyło?

Aby zadaszony taras nie został wliczony do powierzchni zabudowy, należy przede wszystkim zadbać, by jego wysokość nie przekraczała 2,20 m. Optymalnym rozwiązaniem są lekkie, ażurowe konstrukcje typu pergola, które zapewniają cień i osłonę przed deszczem, ale nie tworzą pomieszczenia zamkniętego.

Czy zadaszony taras liczy się do limitu zabudowy działki?

Zgodnie z przepisami budowlanymi, na każdej działce budowlanej obowiązuje maksymalny dopuszczalny procent zabudowy. Dotyczy on łącznej powierzchni wszystkich obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości, w stosunku do całej powierzchni działki. Typowo wynosi on 40-60%, w zależności od konkretnego terenu i zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli więc zadaszenie tarasu zakwalifikowane zostanie jako powierzchnia zabudowy, wówczas musi być uwzględnione przy liczeniu tego limitu. Może to oznaczać konieczność zmniejszenia powierzchni zabudowy budynku, aby zmieścić się w dopuszczalnym procencie. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze ustalenie, czy planowane zadaszenie tarasu wlicza się do zabudowy, czy też nie. Pozwoli to uniknąć problemów z przekroczeniem limitów na etapie zatwierdzania projektu.

Jak prawidłowo policzyć powierzchnię zadaszonego tarasu?

Aby poprawnie ustalić, jaką powierzchnię zajmuje zadaszenie tarasu i czy mieści się w dopuszczalnych limitach zabudowy, należy dokonać dokładnych obliczeń. Podstawą jest zmierzenie rzutu poziomego konstrukcji zadaszenia na powierzchnię działki.

W przypadku prostych zadaszeń w formie daszków dwuspadowych czy jednospadowych wystarczy zmierzyć długość i szerokość tarasu, a następnie pomnożyć te dwie wartości, aby otrzymać metraż zadaszenia.

Przy bardziej złożonych, wielobocznych konstrukcjach zadaszeń, należy zmierzyć długość każdego z boków zadaszenia, zanotować wszystkie wymiary, a następnie obliczyć łączną powierzchnię z zastosowaniem odpowiednich wzorów matematycznych. Warto skorzystać z pomocy architekta lub programów komputerowych przeznaczonych do obliczania powierzchni.

Jak uniknąć błędów w obliczeniach?

Aby mieć pewność, że obliczenia powierzchni zadaszenia tarasu zostały wykonane prawidłowo, należy:

 • Dokładnie zmierzyć wszystkie niezbędne wymiary zadaszenia
 • Zanotować wszystkie długości boków zadaszenia
 • Stosować odpowiednie wzory matematyczne
 • Wykonać obliczenia dwukrotnie i porównać wyniki
 • Skorzystać z programów lub pomocy architekta

Pozwoli to wyeliminować pomyłki i mieć pewność co do rzeczywistego metrażu zadaszenia przed przystąpieniem do dalszych działań formalno-prawnych.

Kiedy zadaszony taras nie jest powierzchnią zabudowy?

Choć zadaszenie tarasu często wliczane jest do powierzchni zabudowy, istnieją sytuacje, gdy nie podlega temu ograniczeniu. Dotyczy to przede wszystkim lekkich, ażurowych konstrukcji typu:

 • pergole
 • markizy
 • żagl lodżii
 • panele sloneczne na tarasie

Tego rodzaju zadaszenia pełnią funkcję osłon przeciwsłonecznych czy przeciwdeszczowych, ale nie tworzą pomieszczeń zamkniętych, więc standardowo nie są traktowane jako powierzchnia zabudowy. Ważne jednak, by we właściwy sposób zadeklarować takie zadaszenie już na etapie projektowym.

Jakie przepisy regulują kwestię zadaszonego tarasu?

Podstawowe znaczenie w kwestii zaliczania zadaszonego tarasu do powierzchni zabudowy lub nie, mają następujące akty prawne:

 • Ustawa Prawo budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Określają one m.in. definicję budynku i budowli, maksymalną wysokość zadaszeń niepodlegających limitom zabudowy czy dopuszczalny procent powierzchni zabudowy na działce. Warto szczegółowo zapoznać się z ich zapisami, aby właściwie zaplanować zadaszenie tarasu.

Jakich błędów unikać przy zadaszonym tarasie?

Projektując i budując zadaszony taras warto unikać kilku podstawowych błędów:

 • Zaniżanie wysokości konstrukcji w projekcie, aby obejść przepisy
 • Nieprawidłowe obliczenie powierzchni zadaszenia
 • Pominięcie zadaszenia w zgłoszeniu budowlanym lub pozwoleniu na budowę
 • Wykonanie pełnego przeszklenia zadaszenia od strony domu
 • Zastosowanie konstrukcji zadaszenia niedostosowanej do warunków lokalnych

Uniknięcie takich pomyłek i dobranie optymalnego rozwiązania, dostosowanego do wymogów prawa budowlanego, pozwoli cieszyć się zadaszonym tarasem bez obaw o konsekwencje związane z naruszeniem przepisów.

Podsumowanie

Kwestia wliczania zadaszonego tarasu do powierzchni zabudowy budzi wiele wątpliwości. Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi - zależy to od parametrów technicznych konstrukcji. Przekroczenie pewnych wartości, np. wysokości 2,2 m, z reguły kwalifikuje zadaszony taras jako powierzchnię zabudowy. Dla bezpieczeństwa warto skonsultować projekt z architektem i urzędnikiem.

Poprawne obliczenie metrażu zadaszenia tarasu wymaga dokładnych pomiarów i stosowania odpowiednich wzorów. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy mieści się ono w limitach zabudowy działki. Kluczowe są też zapisy miejscowego planu zagospodarowania i przepisów budowlanych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Rozwiązania na wypełnienie dziur w styropianie: Praktyczne porady
 3. Jakie są ceny brzozy za metr? - Aktualne informacje
 4. Deski sosnowe z tartaku czy warto je kupić?
 5. Ile kosztuje wykończenie kuchnii 8m2?

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły