Instalacje

Czy styropian pije wodę? Właściwości izolacyjne materiału

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska10.02.20247 min.
Czy styropian pije wodę? Właściwości izolacyjne materiału

Styropian pije wodę - to jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie osoby planujące ocieplenie budynku. Właściwości izolacyjne tego popularnego materiału budowlanego zależą w dużej mierze od jego odporności na wilgoć. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładnie, czy faktycznie styropian chłonie wodę i jakie są tego konsekwencje dla jego właściwości izolacyjnych.

Kluczowe wnioski:
 • Standardowy styropian nie nasiąka wodą, ale może ją wchłaniać przy długotrwałym zanurzeniu.
 • Styropian dachowy/fundamentowy ma większą odporność na wilgoć niż zwykły styropian.
 • Przyklejenie styropianu na mokry podkład może pogorszyć jego parametry izolacyjne.
 • Niewłaściwie zamontowany styropian może chłonąć wodę z elewacji.
 • Sprawdzanie nasiąkliwości styropianu warto powierzyć specjalistom.

Czy styropian nasiąka wodą?

Styropian jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych w budownictwie. Jego popularność wynika z bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych oraz niskiej ceny. Jednak wśród wielu osób panuje przekonanie, że styropian chłonie wodę, co może pogarszać jego parametry izolacyjne.

Tymczasem standardowy styropian używany do ocieplania budynków praktycznie nie nasiąka wodą. Jego struktura zamkniętych komórek powietrznych nie pozwala na wchłanianie wilgoci. Odporność styropianu na wodę potwierdzają badania – po 24 godzinach zanurzenia w wodzie chłonność materiału wynosi zaledwie 0,2-0,5%.

Co innego styropian budowlany o obniżonej chłonności wody – stosowany np. jako izolacja fundamentów lub poddaszy. Jego maksymalna nasiąkliwość to 3-7%, dzięki specjalnie modyfikowanej strukturze.

Kiedy styropian może chłonąć wodę?

Mimo że standardowy styropian praktycznie nie nasiąka, to w pewnych okolicznościach może absorbować niewielkie ilości wody:

 • Przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie
 • Po zamoczeniu i wysuszeniu cykl może powtarzać się, powodując powolną absorpcję wilgoci
 • Przyklejenie na wilgotny lub mokry podkład np. ściany
 • Uszkodzenie powierzchni umożliwiające wnikanie wody w głąb materiału

Dlatego styropian przed montażem należy chronić przed zawilgoceniem i przyklejać wyłącznie do suchej powierzchni. Ważne jest też uszczelnienie styropianu warstwą zbrojonej zaprawy klejowej.

Dlaczego styropian nie nasiąka wodą?

Styropian nie nasiąka wodą dzięki swojej charakterystycznej budowie. Jest materiałem porowatym, w którym zamknięte są miliony drobnych komórek wypełnionych powietrzem. Struktura styropianu przypomina plaster miodu – ma liczne przegrody między poszczególnymi „komórkami”, które izolują je od siebie.

Dzięki temu woda nie może swobodnie przenikać w głąb materiału. Nawet moczenie przez dłuższy czas powoduje zaledwie powierzchowne zawilgocenie. Standardowy styropian chłonie wodę w minimalnym 0,2-0,5% zakresie.

Odpowiednia struktura to kluczowy czynnik odpowiadający za hydrofobowość, czyli wodoodporność styropianu. Im mniejsze pory w materiale, tym mniejsze ryzyko wchłaniania wilgoci.

Rodzaje styropianu o różnej chłonności

Właściwości styropianu zależą od jego gęstości, która jest skorelowana ze stopniem zamknięcia komórek z powietrzem. Im jest on większy, tym trudniej woda wnika w strukturę materiału. Można wyróżnić 3 podstawowe typy styropianu:

Styropian Gęstość [kg/m3] Chłonność wody [obj.]
EPS 70 15-20 1-3%
EPS 100 25-35 0,5-2%
EPS 150 35-45 0,2-0,5%

Jak widać im większa gęstość styropianu EPS, tym mniejsza jego nasiąkliwość. Dlatego do izolacji przegród narażonych na zawilgocenie stosuje się zwykle styropian EPS 100 lub EPS 150.

Czytaj więcej: Jaka jest cena montażu lampy sufitowej?

Jakie są właściwości styropianu?

Styropian ma szereg korzystnych właściwości, dzięki którym świetnie sprawdza się jako materiał izolacyjny w budownictwie. Do najważniejszych zalet styropianu należą:

 • Bardzo dobra izolacyjność cieplna - współczynnik przenikania ciepła λ=0,031-0,045 W/mK
 • Mała chłonność wody - poniżej 1% objętości
 • Wytrzymałość na ściskanie - od 50 do 250 kPa w zależności od odmiany
 • Odporność na starzenie i gnicie
 • Łatwość obróbki i montażu
 • Dobra relacja parametrów do ceny

Styropian charakteryzuje się też stosunkowo niską nasiąkliwością na poziomie 0,2-0,5%, dzięki czemu z powodzeniem izoluje przegrody budowlane przed wilgocią. Jego wadą jest natomiast łatwopalność oraz wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne.

Kiedy styropian może nasiąknąć wodą?

Czy styropian pije wodę? Właściwości izolacyjne materiału

Mimo że standardowy styropian EPS jest materiałem odpornym na wodę, to w pewnych okolicznościach może jednak ulegać zawilgoceniu. Do sytuacji, kiedy styropian najczęściej chłonie wodę należą:

 • Uszkodzenie płyt styropianowych przed montażem, np. pęknięcia, wykruszenia
 • Złe przygotowanie podłoża - przyklejanie do wilgotnej lub mokrej ściany
 • Nieprawidłowy montaż bez uszczelnienia styropianu - brak zbrojonej warstwy klejowej
 • Zawilgocenie elewacji wskutek nieszczelności np. niesprawnej izolacji przeciwwilgociowej
 • Długotrwały kontakt z wodą, np. zaleganie w kałuży przez wiele dni
 • Cykliczne zawilgacanie i wysychanie

Aby uniknąć nasiąkania styropianu podczas montażu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta oraz zasad sztuki budowlanej. Kluczowe jest też wykonanie szczelnej izolacji przeciwwilgociowej ścian.

Jak sprawdzić czy styropian jest wodoodporny?

Aby sprawdzić w praktyce, czy dany styropian dobrze znosi kontakt z wilgocią warto wykonać proste testy:

 • Zanurzenie próbki w wodzie na min. 24h i sprawdzenie chłonności
 • Cykliczne moczenie i suszenie próbki przez kilka tygodni
 • Obserwacja zachowania styropianu w mokrym podłożu przez dłuższy czas

Po zakończeniu testów należy sprawdzić wzrost masy próbki styropianu lub zmierzyć głębokość penetracji wody. Im mniejsze zmiany parametrów, tym lepsza hydrofobowość badanego styropianu.

Najlepszym sposobem jest jednak zlecenie profesjonalnych badań w akredytowanym laboratorium. Pozwalają one precyzyjnie określić parametry styropianu, w tym jego nasiąkliwość i odporność na zawilgocenie.

Nawet najlepszej jakości styropian może chłonąć wodę, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowany lub narażony na długotrwałe zawilgocenie. Dlatego kluczowe znaczenie ma odpowiedni dobór i montaż materiału izolacyjnego.

Jak poprawnie ocieplać budynki styropianem?

Aby zminimalizować ryzyko zawilgocenia styropianu podczas docieplania budynków, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

 • Gruntowne osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian przed rozpoczęciem prac
 • Stosowanie wyłącznie suchego i nieuszkodzonego styropianu
 • Odpowiednie przygotowanie i wyrównanie podłoża pod styropian
 • Uszczelnienie płyt styropianowych specjalną zaprawą klejowo-szpachlową
 • Wykonanie szczelnej warstwy zbrojonej na powierzchni styropianu
 • Montowanie listew i profili uszczelniających np. przy ościeżach

Przestrzeganie tych zasad pozwoli zabezpieczyć styropian przed wilgocią i zminimalizować ryzyko jego zawilgocenia. Pomoże to zachować optymalne parametry izolacyjne przez cały okres użytkowania.

Podsumowując, standardowy styropian EPS używany do ocieplania elewacji praktycznie nie nasiąka wodą. Jednak w przypadku niewłaściwego montażu lub narażenia na długotrwałe zawilgocenie może tracić swoje właściwości izolacyjne. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad poprawnej technologii ocieplania budynków styropianem.

Podsumowanie

Styropian jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych, ale wciąż panuje przekonanie, że styropian pije wodę i traci dobre właściwości termoizolacyjne. Tymczasem standardowy styropian EPS praktycznie nie nasiąka – jego struktura nie pozwala na wchłanianie wody. Niewielkie ilości wilgoci mogą wnikać do styropianu tylko w wyniku uszkodzeń lub błędów montażowych. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad prawidłowego ocieplania budynków, aby zabezpieczyć styropian przed wilgocią i zachować jego optymalne parametry izolacyjne.

Mimo że standardowy styropian EPS jest odporny na wodę, to w określonych warunkach może ulegać zawilgoceniu. Aby temu zapobiec, trzeba go poprawnie zamontować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz długotrwałą ekspozycją na wodę. Wtedy styropian spełni swoją rolę i zapewni budynkom skuteczną termoizolację przez lata.

Najczęstsze pytania

Standardowy styropian EPS praktycznie nie nasiąka wodą. Jego struktura zamkniętych porów nie pozwala na wnikanie wilgoci do wnętrza materiału. Potwierdzają to badania, według których nasiąkliwość styropianu EPS wynosi zaledwie 0,2-0,5%. Dopiero długotrwałe zanurzenie w wodzie może powodować niewielką absorpcję.

Do głównych przyczyn zawilgocenia styropianu należą: uszkodzenia mechaniczne płyt, złe przygotowanie podłoża, niewłaściwy montaż bez uszczelnienia, długotrwały kontakt z wodą oraz cykliczne zawilgacanie i wysychanie. Ryzyko wchłaniania wilgoci wzrasta, gdy styropian jest źle zamocowany lub narażony na stałe oddziaływanie wody.

Aby sprawdzić odporność styropianu na wilgoć, można przeprowadzić testy zanurzenia próbki w wodzie, cyklicznego moczenia i suszenia lub obserwacji zachowania w mokrym podłożu. Najlepiej jednak zlecić profesjonalne badania w akredytowanym laboratorium, które dokładnie zmierzą parametry styropianu.

Żeby uniknąć zawilgocenia styropianu na elewacji, należy: osuszyć i zabezpieczyć przeciwwilgociowo ściany, stosować tylko suchy i nieuszkodzony styropian, odpowiednio przygotować podłoże, uszczelnić płyty specjalną zaprawą i wykonać szczelną warstwę zbrojoną. Ważne jest też montowanie dodatkowych profili i listew uszczelniających.

Chłonięcie wody przez styropian może powodować pewne pogorszenie jego parametrów izolacyjnych. Jednak przy poprawnym montażu i zabezpieczeniu przed wilgocią ryzyko zawilgocenia jest znikome, a styropian zachowuje bardzo dobre właściwości termoizolacyjne przez wiele lat. Niewielkie sporadyczne zawilgocenie nie wpływa znacząco na funkcję izolacyjną dobrze zamontowanego styropianu.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Rozwiązania na wypełnienie dziur w styropianie: Praktyczne porady
 3. Co można użyć zamiast kostki brukowej? - Alternatywne materiały
 4. Deski sosnowe z tartaku czy warto je kupić?
 5. Ile kosztuje wykończenie kuchnii 8m2?

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Koszt pompy ciepła do domu 150m2
InstalacjeKoszt pompy ciepła do domu 150m2

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 150 m2? Jaki jest całkowity koszt zakupu, montażu i eksploatacji? Który typ pompy ciepła najbardziej się opłaca i jaki jest okres zwrotu z inwestycji? Sprawdź w przystępnym poradniku!