Instalacje

Czy garaż blaszany trzeba zgłaszać?

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska15 lutego 20247 min
Czy garaż blaszany trzeba zgłaszać?

Garaż blaszany zgłaszać czy nie - oto jest pytanie, z którym mierzy się wielu właścicieli nieruchomości planujących budowę tego typu obiektu. W artykule postaram się przedstawić najważniejsze informacje, które pozwolą ustalić, czy w danym przypadku konieczne jest zgłoszenie budowy garażu blaszanego i jak prawidłowo dopełnić tego obowiązku. Poruszone zostaną kwestie dotyczące wymogów prawnych, parametrów technicznych decydujących o konieczności zgłoszenia, a także tego, gdzie i w jaki sposób dokonać zgłoszenia budowy garażu blaszanego.

Kluczowe wnioski:
 • Konieczność zgłoszenia budowy garażu blaszanego zależy od jego parametrów technicznych.
 • Zgłoszenie należy złożyć we właściwym urzędzie gminy lub starostwie.
 • Do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki i mapę.
 • Brak zgłoszenia, gdy jest wymagane, może skutkować karą grzywny.
 • Warto skonsultować się z architektem, aby upewnić się co do obowiązku zgłoszenia.

Czy budowa garażu blaszanego wymaga zgłoszenia?

Budowa garażu blaszanego na prywatnej działce rodzi wątpliwości co do tego, czy konieczne jest zgłoszenie takiej inwestycji. Wiele osób myśli, że skoro garaż blaszany to tylko lekka konstrukcja, którą można postawić bez formalności. Jednak sprawa nie jest taka prosta. garaż blaszany pod względem prawnym traktowany jest jako budynek, więc jego budowa podlega odpowiednim regulacjom.

Czy trzeba więc zgłaszać budowę garażu blaszanego? generalna zasada jest taka, że zgłoszenia wymaga budowa każdego obiektu budowlanego. Jednak w przypadku niewielkich obiektów istnieją pewne wyjątki, gdy zgłoszenie nie jest konieczne. Dotyczy to również garaży blaszanych o powierzchni do 35 m2 oraz wysokości do 5 m, które nie są związane trwale z gruntem. Te parametry są kluczowe – jeśli garaż blaszany jest większy, zgłoszenie będzie wymagane.

Podsumowując, budowa małego garażu blaszanego na ogół nie wymaga zgłoszenia. Jednak z uwagi na skomplikowane przepisy, w konkretnym przypadku lepiej to sprawdzić, by uniknąć problemów. Poniżej wyjaśniam dokładniej kwestię zgłaszania budowy garaży blaszanych.

Kiedy garaż blaszany wymaga zgłoszenia?

Jak już wspomniałem, budowa garażu blaszanego o powierzchni do 35 m2 i wysokości do 5 m z reguły nie wymaga zgłoszenia. Jednak są sytuacje, kiedy nawet taki niewielki garaż blaszany trzeba zgłosić:

 • Gdy garaż blaszany posadowiony będzie na fundamencie lub innych trwałych elementach związanych z gruntem.
 • Gdy garaż usytuowany będzie w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki.
 • Gdy lokalizacja garażu narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

W każdym z tych przypadków konieczne będzie zgłoszenie budowy garażu blaszanego we właściwym urzędzie. Należy pamiętać, że urząd na zgłoszeniu potwierdza przyjęcie do wiadomości, a nie zgodę na budowę. Może więc jeszcze zakazać budowy, jeśli uzna ją za niezgodną z prawem.

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę garażu blaszanego?

Często mylnie sądzi się, że skoro trzeba zgłosić budowę garażu blaszanego, to potrzebne jest również pozwolenie na budowę. Jest to błędne przekonanie. Zgłoszenia wymagają obiekty, dla których nie jest konieczne pozwolenie na budowę.

Pozwolenia na budowę wymagają duże i skomplikowane inwestycje budowlane. Tymczasem garaż blaszany to obiekt prosty i niewielki. Dlatego jego budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia (o ile powierzchnia i wysokość przekraczają limity 35 m2 i 5 m).

Podsumowując, budowa małego garażu blaszanego na działce nie wymaga pozwolenia na budowę. Konieczne może być jedynie dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy, jeśli powierzchnia lub wysokość garażu przekraczają określone wartości.

Czytaj więcej: Jaki jest koszt montażu bramy?

Wymagania prawne dotyczące budowy garażu blaszanego

Budowa garażu blaszanego, jak każdej innej budowli, musi spełniać określone wymagania prawne. Jakie dokładnie przepisy regulują tę kwestię?

Podstawowymi aktami prawnymi są w tym zakresie:

 • Ustawa Prawo budowlane – określa ogólne zasady procesu budowlanego w Polsce.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki – zawiera szczegółowe wymagania dla budynków, w tym garaży.

Ponadto przy budowie garażu blaszanego należy uwzględnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzje o warunkach zabudowy. Dokumenty te określają, czy i na jakich warunkach można zbudować garaż na danej działce.

Bardzo ważne są też przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa konstrukcji. Wszystkie te regulacje trzeba znać i stosować, by uniknąć problemów przy budowie.

Kiedy potrzebne jest zgłoszenie budowy garażu blaszanego?

Czy garaż blaszany trzeba zgłaszać?

Omówiłem już ogólne zasady, kiedy budowa garażu blaszanego wymaga zgłoszenia. Teraz warto to podsumować i ująć w formie klarownych wniosków:

 • Garaże blaszane o powierzchni do 35 m2 i wysokości do 5 m z reguły nie wymagają zgłoszenia (z pewnymi wyjątkami).
 • Zgłoszenia wymaga budowa garażu blaszanego przekraczającego 35 m2 powierzchni lub 5 m wysokości.
 • Nawet mały garaż blaszany trzeba zgłosić, jeśli posadowiony jest na fundamencie lub usytuowany blisko granicy.
 • W razie wątpliwości lepiej dokonać zgłoszenia - urząd potwierdza jedynie przyjęcie do wiadomości.

zgłaszać budowę garażu blaszanego trzeba zawsze, gdy jego parametry przekraczają wspomniane limity lub lokalizacja budzi wątpliwości. W pozostałych przypadkach zgłoszenie nie jest wymagane, choć można je złożyć, by mieć pewność zgodności z prawem.

Gdzie zgłosić budowę garażu blaszanego?

Gdzie należy dokonać zgłoszenia budowy garażu blaszanego? Właściwym organem jest albo urząd gminy, albo starostwo powiatowe - w zależności od lokalizacji inwestycji.

Zgłoszenie garażu blaszanego na terenie miasta składa się w urzędzie gminy, na obszarze której znajduje się działka. Natomiast w przypadku budowy garażu blaszanego na terenach wiejskich właściwe jest starostwo powiatowe. W urzędzie należy złożyć odpowiednie formularze wraz z wymaganymi załącznikami.

Warto sprawdzić dokładnie w urzędzie bądź na stronie internetowej, jakie konkretnie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia budowy danego typu garażu blaszanego na określonym terenie. Pomoże to zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Jakie dokumenty potrzebne do zgłoszenia garażu blaszanego?

Co trzeba złożyć wraz ze zgłoszeniem budowy garażu blaszanego? Najczęściej wymagane są:

 • Wypełniony formularz zgłoszenia budowy.
 • Projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją garażu.
 • Mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych.
 • Pełnomocnictwo, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik.

Ponadto mogą być potrzebne także inne załączniki, jak opis techniczny czy rysunki elewacji. Wszystko zależy od wymogów konkretnego urzędu. Dlatego warto je wcześniej sprawdzić, by dopełnić formalności prawidłowo.

Podsumowując, zgłaszając budowę garażu blaszanego należy przygotować odpowiednie formularze, mapy i plany sytuacyjne oraz ew. dodatkowe dokumenty. Pozwoli to sprawnie przeprowadzić proces zgłoszenia budowy.

Podsumowanie

Budowa garażu blaszanego na własnej działce to popularny pomysł, jednak rodzi wiele wątpliwości związanych ze zgłaszaniem takiej inwestycji. Choć małe garaże blaszane zwykle nie wymagają zgłoszenia, to w niektórych przypadkach trzeba dokonać formalności w urzędzie. Warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami, aby wiedzieć na pewno czy nasz garaż blaszany wymaga zgłoszenia czy też nie.

Przedstawione informacje pozwolą ci odpowiedzieć sobie na pytanie, czy twój planowany garaż blaszany trzeba zgłaszać i jakie kroki trzeba podjąć, aby zrealizować inwestycję zgodnie z literą prawa. Pamiętaj, że lepiej sprawdzić w urzędzie niż ponieść konsekwencje nielegalnej budowy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Wybór idealnego wypoczynku do salonu - od czego zacząć?
 3. Czym wyrównać posadzkę? Najlepsze metody dla projektu remontowego
 4. Jakie są ceny brzozy za metr? - Aktualne informacje
 5. Brudny róż: 10 pomysłów na eleganckie i kobiece wnętrza

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły