21

kw.

Centrum Świebodzkie – dworzec Mikołajów zamiast Świebodzkiego»

Architektura i Urbanistyka

CiPafawagJPGMając na uwadze odzyskanie jak największej przestrzeni zaplecza dworca dla stworzenia tam pełnowartościowej tkanki miejskiej, myśląc o tym obszarze jako wielkomiejskiej dzielnicy, mogącej w przyszłości stać się właściwym Centrum miasta (wrocławskim City) z góry odrzucamy możliwość połączenia dworca torami zbudowanymi na powierzchni ziemi. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant z nowym Dworcem Centralnym»

Architektura i Urbanistyka

13 DWORZEC CENTRALNYJuż w 1919 roku Max Berg i Richard Konwiarz w swoich projektach przebudowy centrum Wrocławia proponowali budowę nowego Dworca Centralnego dla Wrocławia w rejonie dzisiejszych ulic Kolejowej, Tęczowej i Braniborskiej. Tory kolejowe z Dworca Głównego planowano poprowadzić ul. Kolejową aż do przecięcia z linią do Świebodzic i dalej po trasie kolei Marchijskiej i łącznika do stacji W-w Mikołajów. więcej»

20

paź

A tymczasem w Saksonii… część 1»

Komunikacja

saksonia_sachsenRozpoczynamy serię felietonów, których celem będzie pokazanie dobrych przykładów i prostych, sprawdzonych rozwiązań stosowanych w wielu dziedzinach „życia miejskiego” u naszych zachodnich sąsiadów. Pierwszy odcinek dotyczyć będzie komunikacji zbiorowej – tematu, który we Wrocławiu rozumiany jest często na opak.

więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – komunikacja tramwajowa»

Architektura i Urbanistyka

KZ_CSZaplanowano bardzo dobre skomunikowanie wewnętrzne dzielnicy oraz powiązanie jej z resztą miasta za pomocą transportu szynowego. Odpowiednio gęste rozmieszczenie przystanków na projektowanych alejach stanowi kompromis pomiędzy wysokim tempem przemieszczania się właściwym dla wydzielonego torowiska oraz dobrą dostępnością tramwaju. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wnioski»

Architektura i Urbanistyka

18-wizu2Obszar nazwany tutaj Centrum Świebodzkim, poprzez przekształcenie i sprzedaż tych terenów, może się stać nowoczesnym centrum Wrocławia. Wielkomiejską dzielnicą biurowo – handlową z wyraźnymi funkcjami mieszkaniowymi dzięki najlepszej komunikacji konkurencyjną dla terenów pełniących dziś funkcje centralne, czyli Starego Miasta. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant bez dworca z tunelem»

Architektura i Urbanistyka

12 tunel drogowyW tym wariancie Dworzec Świebodzki pozostaje nieczynny, od południowej strony pozostawiono rezerwę terenu pod ewentualne tory dla SKM.
Ze względu na ewentualną kolizję przyszłych torów ze Śródmiejską Trasą Południową, na której zakłada się duże potoki ruchu, trasą tą zagłębia się w płytkim tunelu pod rezerwą terenową i Trasą Świebodzką. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant z zabudowanym tunelem z trasą»

Architektura i Urbanistyka

11-nad tunelemTa wersja jest rozwinięciem pomysłu z wersji 2. Zakłada ona zadaszenie płytkiego tunelu. Dach ten mógłby się stać podbudową pod miejską aleję. Dzięki temu osiągane są dwa podstawowe zyski. Po pierwsze ograniczamy hałas, zwiększając wartość najbliższych działek. Po drugie budując ulicę poprawiamy skomunikowanie terenów, co dodatkowo pozwala na zwiększenie zysku za sprzedaż działek – poprzez uatrakcyjnienie oferowanych terenów potencjalnym nabywcom. więcej»

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl