13

lis

Wstrzymana budowa hotelu przy ul. św. Antoniego »

Architektura i Urbanistyka

Hotel Margor, fot. grzybson88 (FPW/SSC) Już kilka miesięcy temu TUMW alarmował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy hotelu przy ul. św. Antoniego, czego rezultatem były podjęte przez ten organ działania wyjaśniające i – w konsekwencji – wstrzymanie budowy hotelu. Dziś przypominamy tę historię, której dalszy ciąg może być zaskakujący.

Zaniepokojeni przeskalowaną bryłą budowanego przy ul. św. Antoniego hotelu „Margott”, w dniu 21 maja 2012 roku wystosowaliśmy zapytanie mailowe do pana Marka Adamowicza, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Wrocławia, z wnioskiem o sprawdzenie zgodności z prawem projektu i budowy tego hotelu. Miesiąc później (19 czerwca br.) otrzymaliśmy pismo, w którym poinformowano nas, że zostaną podjęte czynności wyjaśniające,  mające na celu zbadanie, czy zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania naprawczego.

Kolejnym pismem z dnia 10 września poprosiliśmy o udzielenie informacji na jakim etapie jest prowadzone postępowanie – odpowiedź z dnia 12 października br. zawierała informacje, że postępowanie wyjaśniające wykazało, iż roboty budowlane wykonywane były w sposób istotnie odbiegający od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, przez co została ona wstrzymana. Obecnie organ odwoławczy rozpatruje zażalenie inwestora na powyższą decyzję PINB.

Co ciekawe – trwa właśnie wyłożenie do publicznego wglądu projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza w tym miejscu zabudowę o wysokości 22 metrów., tj. znacznie wyżej niż gzymsy wieńczące przyległe budynki. Obawiamy się, że w ten sposób urzędnicy magistratu usankcjonują dotychczasowe działania inwestora.

Poniżej publikujemy treść maila do PINB (z maja) oraz odpowiedź (z października):

margottodp_pinb_1456_001

Hotel Margor, fot. grzybson88 (FPW/SSC)

 Fot. grzybson88 (FPW/SSC)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Wstrzymana budowa hotelu przy ul. św. Antoniego, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl