18

gru

Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 – nasza opinia »

Bez kategorii

Urząd Miejski Wrocławia dotrzymał obietnicy i otworzył dyskusję dotyczącą zasadach przyszłorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.wbo2013-logo
Zasady przedstawione na rok 2014 są nieco lepsze niż w poprzedniej edycji. Szczególnie interesująca jest zapowiedź przeprowadzenia „konsultacji eksperckich” oraz otwarcia punktów informacyjnych i portalu internetowego. Za właściwy uznajemy podział projektów według ich wielkości poprzez wprowadzenie progów kwotowych oraz zwiększenie ilości środków w ramach WBO.
Niemniej uważamy, że zasady WBO 2014 oferują mieszkańcom Wrocławia jedynie udział w rozbudowanych konsultacjach społecznych.

Aby WBO stał się rzeczywiście budżetem obywatelskim, powinien:
• Opierać się na spotkaniach mieszkańców jako równorzędnych uczestnikach dyskusji o rozwoju Wrocławia. Spotkania te powinny odbywać się podczas przebiegu całego procesu realizacji WBO – zarówno przed składaniem jak i po złożeniu propozycji projektowych, a także później, w trakcie ich realizacji. Zapowiadane konsultacje eksperckie, utrzymujące jasny podział na „mieszkańców” i „urzędników”, nie spełniają tej roli.
• Zamiast zapraszać do zespołu opiniującego wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy przeprowadzić otwarty nabór, dopuszczając do jego składu również mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach społecznych. Zespół ten powinien oceniać tylko i wyłącznie kwestie formalne, nie zaś „gospodarność” czy „celowość” projektów.
Wiele kluczowych aspektów WBO 2014 pozostaje niejasnych. Chcielibyśmy wiedzieć:
• Jaka będzie struktura planowanych „konsultacji eksperckich”. Ile dokładnie się ich odbędzie i w jakich konkretnie punktach informacyjnych? Kto je poprowadzi, urzędnicy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych? Jaką rolę odegrają rady osiedli?
• Kto ma dokonywać oceny kosztów? Czy przewiduje się możliwość wspólnej wyceny przez mieszkańców i urzędników?
• Ile UM planuje wydać na samo przeprowadzenie WBO? Taka deklaracja będzie oznaką gotowości UM na dodatkowy wysiłek nie tylko finansowy, ale też organizacyjny.
• Jaka będzie – poza informacyjną – rola portalu internetowego?
• Ponadto uważamy, że zasady budżetu obywatelskiego powinny iść dalej w kierunku upodmiotowienia mieszkańców. Należałoby uwzględnić:
• Podział na projekty dotyczące całego miasta i poszczególnych jego obszarów – na przykład osiedli. Kluczowe jest skierowanie większej części środków do rejonów o niższej jakości życia.
• Rozszerzenie obowiązków zespołu opiniującego (utworzonego w otwartym naborze) o przygotowywanie zasad przeprowadzania spotkań mieszkańców i działalności punktów informacyjnych, oraz o monitorowanie wykonania wybranych inwestycji.
• Otwarcie WBO na kwestie społeczne i kulturalne. Rozwój miasta nie dotyczy przecież tylko infrastruktury.
• Uwzględnienie wśród głosujących nastolatków. Odpowiedzialność za miasto nie ogranicza się do osób pełnoletnich.
• Coroczne określenie przez zespół opiniujący kilku priorytetowych zagadnień. Pozwoli to na szerszą dyskusję na temat rozwoju miasta, nie tylko na rozmowę o konkretnych projektach.
• Otwarte i przejrzyste ustalanie zasad. Kilka zamkniętych spotkań eksperckich oraz jedno spotkanie otwarte – to za mało, by urzeczywistnić ideę budżetu obywatelskiego.
Wprowadzenie powyższych poprawek pozwoli na faktyczne zaangażowanie obywateli. Obecnie proponowana formuła WBO 2014, choć nieco lepsza niż zeszłym roku, oferuje zdecydowanie za mało, by mówić o wpływie wrocławian na rozwój miasta. Zastąpienie spotkań mieszkańców „konsultacjami eksperckimi” oraz weryfikacja „celowości” i „gospodarności” projektów oznacza, że WBO 2014 wciąż jest budżetem obywatelskim tylko z samej nazwy.
Zwracamy też uwagę, że WBO 2014 dotyczy ułamka całkowitego budżetu miasta (0,52% tego na rok 2014). Jedno z najzamożniejszych miast w Polsce przeznacza na tę inicjatywę 32 zł na mieszkańca. Kwota ta już teraz mogłaby być znacząco większa. Docelowo dotyczyć powinna większości środków inwestycyjnych.
Podkreślamy, że budżet obywatelski nie powinien być jednorazową akcją, ale początkiem procesu włączania mieszkańców w zarządzanie miastem. Z naszej strony – deklarujemy chęć współpracy nad projektem.

Wojciech Kębłowski
Gran Sasso Science Institute
Université libre de Bruxelles (IGEAT)

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Przemysław Filar
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (7 votes cast)
Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 – nasza opinia, 8.0 out of 10 based on 7 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl