30

sty

Demografia – Strategia Wrocław 2030 [draft] »

Bez kategorii

Diagnoza Wrocławia – Strategia Wrocław 2030

Rozdział 1: demografia Wrocławia (stan na 2015 rok) – draft.

Rozpoczynamy cykl prezentujący naszą autorską diagnozę Wrocławia, przygotowaną w ramach prac nad Strategią Wrocławia 2030 i Foresightem Społecznym Wrocław 2036/2056. Zapraszamy do dyskusji! Przedstawione poniżej materiały są zapowiedzią większej publikacji członków Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia we współpracy z licznymi podmiotami i osobami, w trakcie prac nad strategią „Wrocław 2030”.

Demografia Wrocławia 2015 – stan obecny:

1. Wrocław jest średniej wielkości europejskim miastem.

2. Populacja Wrocławia szybko się starzeje – udział mieszkańców młodszych niż 25 lat w ciągu dwóch dekad spadł z 1/3 do 1/5.

3. Liczba ludności Wrocławia jest stabilna.

Dzięki pozytywnemu saldu migracji (głównie z płd-zach. części kraju) kompensującemu ujemny przyrost naturalny. Nadzieją na wzrost i odmłodzenie populacji jest napływ imigrantów z Ukrainy, którzy stanowią obecnie ~8-10% mieszkańców.

4. Pogłębiająca się suburbanizacja Wrocławia.

Prognozy dla całej aglomeracji mówią o stabilnej liczbie ludności na poziomie 1.2 miliona, przy pogłębiającej się suburbanizacji

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
Demografia - Strategia Wrocław 2030 [draft], 10.0 out of 10 based on 4 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl