5

cze

Nasze wnioski ws. wozowni przy Orlej uwzględnione! »

Architektura i Urbanistyka

Udało się! Wnioski Rady Osiedla Borek oraz TUMW do planu miejscowego na osiedlu Borek zostały w przeważającej mierze przyjęte. Wywalczyliśmy m.in. szpaler drzew przy ulicy Racławickiej, ale przede wszystkim zapis mówiący, że w miejscu dawnej zabytkowej wozowni, spalonej i rozebranej w 2015 roku, będzie mógł powstać jedynie obiekt odpowiadający jej gabarytom i formie. Nie tylko zachowamy charakter osiedla, ale też pokażemy, że we Wrocławiu nie opłaca się podpalać zabytków!

§ 1. Wniosek złożony do projektu planu przez Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia pismem w dniu 06.04.2018 r.:
1) uwzględnia się w zakresie dotyczącym: a) dla działki przy ul. Orlej 17 dopuszczenia budowy jedynie obiektu odpowiadającego gabarytom i formie dawnej zabytkowej wozowni, rozebranej w 2015 r.,

ZARZĄDZENIE NR 9778/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej we Wrocławiu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w związku z uchwałą nr LI/1215/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2018 r. poz. 45) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wniosek złożony do projektu planu przez Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia pismem w dniu 06.04.2018 r.:
1) uwzględnia się w zakresie dotyczącym: a) dla działki przy ul. Orlej 17 dopuszczenia budowy jedynie obiektu odpowiadającego gabarytom i formie dawnej zabytkowej wozowni, rozebranej w 2015 r., b) dla działki przy ul. Bolesława Ulanowskiego 23a dopuszczenia zabudowy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, c) dla działek przy ul. Racławickiej 44 i 46 wykluczenia możliwości budowy budynków mieszkalnych i usługowych w drugiej linii zabudowy, d) wprowadzenia zieleni przyulicznej przy ul. Racławickiej;

§ 2. Wniosek złożony do projektu planu przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Borek pismem w dniu 06.04.2018 r.:
1) uwzględnia się w zakresie dotyczącym: a) dla działki przy ul. Ulanowskiego 23 a (dz. nr 44/1 i 44/3, AM6) dopuszczenia zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym, b) dla działek nr 24/2 i 25/2, AM6 wykluczenie możliwości budowy budynków, c) wprowadzenia zieleni przyulicznej przy ul. Racławickiej, d) dopuszczenia trasy rowerowej na ul. Racławickiej i Orlej;

§ 3. Wniosek złożony do projektu planu przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Borek pismem w dniu 06.04.2018 r. uwzględnia się w zakresie dotyczącym odbudowy spalonego i rozebranego budynku dawnej wozowni lub dopuszczenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o gabarytach, formie architektonicznej (w tym kształt dachu i okładzinach elewacji) i detalach zbliżonych do wyburzonego budynku dawnej wozowni dla działki przy ul. Orlej 17 (dz. nr 45/4, AM-6), z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia ograniczeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Adam Grehl Wiceprezydent Wrocławia

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
Nasze wnioski ws. wozowni przy Orlej uwzględnione!, 10.0 out of 10 based on 7 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl