16

sty

Wniosek o przystanki oraz drogę rowerową wzdłuż ul. Awicenny łączącej Oporów ze stacją kolejową Wrocław Zachodni »

Komunikacja

Złożyliśmy wniosek o budowę drogi rowerowej oraz przystanków przy ul. Awicenny, które umożliwią mieszkańcom nowych osiedli przy tej ulicy oraz Oporowa i Muchoboru korzystanie z transportu publicznego, w tym pociągów ze stacji Wrocław Zachodni.

w związku z realizowaną i planowaną budową nowych osiedli mieszkaniowych przy ul. Awicenny, na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwracamy się do Prezydenta Wrocławia z wnioskiem o wybudowanie przystanków autobusowych obsługujących nowe zabudowania przy ul. Awicenny oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Awicenny łączącej Oporów ze stacją kolejową Wrocław Zachodni.

Przy ul. Awicenny pomiędzy linią kolejową a Oporowem budowane są obecnie dwa osiedla wielorodzinne, część budynków jest już oddawana do użytku, ogłoszono plany kolejnych inwestycji mieszkaniowych i usługowych. Niestety działki na których powstają nowe inwestycje są połączone z pozostałymi częściami osiedla Oporów jedynie wąskim chodnikiem. Ponadto pozbawione są one możliwości dojścia do pobliskiej stacji kolejowej Wrocław Zachodni. Jednocześnie, mimo iż po ul. Awicenny kursują autobusy MPK, nie przewidziano możliwości zatrzymania się ich przy nowych budynkach.

Dlatego też wnioskujemy o:

  1. Dobudowanie ścieżki rowerowej do istniejącego chodnika na odcinku pomiędzy zachodnim końcem alejki spacerowej przy ul. Wiejskiej do skrzyżowania ul. Awicenny z ulicą oznaczoną w planie miejscowym 3KD-D/2. Na dalszym odcinku budowę ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ulicy Awicenny od ulicy 3KD-D/2 do stacji kolejowej Wrocław Zachodni.
  2. Budowę stojaków rowerowych w najbliższej okolicy stacji Wrocław Zachodni.
  3. Budowę przy ul. Awicenny 2 par przystanków komunikacji autobusowej:
    – Przy skrzyżowaniu z ulicami oznaczonymi w MPZP jako 3KD-D/2 oraz 2KD-L (w okolicy stacji paliw Lotos) przeznaczonych do obsługi nowych osiedli powstających zgodnie z uchwalonym MPZP.
    – przy stacji kolejowej Wrocław Zachodni – umożliwiających obsługę dworca oraz planowanego, nowego cmentarza komunalnego.

W przypadku, gdyby kolejne sprzedane już działki miały podlegać rychłej zabudowie, uważamy za właściwe by część kosztów inwestycji drogowo-rowerowej oraz przystankowej poniósł inwestor budujący w tym rejonie.

Wnioskowana inwestycja ma na celu uniknięcie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców nowobudowanych osiedli z powodu niemożliwości korzystania w dogodny sposób z alternatywnych wobec samochodu środków transportu, takich jak autobus, kolej rower czy też transport pieszy .

Dojście pieszo-rowerowe do stacji kolejowej umożliwi mieszkańcom i pracownikom centrum logistycznego Poczty Polskiej wygodne korzystanie z oferty kolejowej. Skoro specjalnie dla obsługi tego centrum przedłużono linię autobusową, polepszenie dostępności do stacji kolejowej wydaje się logicznym następnym krokiem.

Uważamy, że wybudowanie powyższej infrastruktury jest niezwykle potrzebne właśnie teraz, zanim nowi mieszkańcy zdążą zakupić drugie i trzecie samochody w rodzinie, które w przypadku istnienia wnioskowanej infrastruktury nie byłyby im potrzebne.

Budowa wspomnianej infrastruktury będzie elementem spójnych działań na rzecz zachęcenia mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, co w szczególności realizuje założenia i cele Wrocławskiej Polityki Mobilności. Naszym zdaniem stworzenie dostępności pieszo-rowerowej wraz z budową przystanków przy ul. Awicenny zwiększy liczbę użytkowników linii autobusowych oraz kolejowych, a pośrednio tramwajowych (rowerem do pętli Oporów).

Chcielibyśmy, aby uniknięto sytuacji z ul. Buforowej, gdzie mimo autobusów jeżdżących przy powstających osiedlach, ich mieszkańcy mieli bardzo utrudnione korzystanie z transportu zbiorowego ze względu na brak chodników i daleką drogę dojścia do przystanków. Zaskakujące jest, że w ramach budowy nowego skrzyżowania z ulicami 3KD-D/2 oraz 2KD-L przewidzianymi w MPZP do obsługi planowanej tu zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej nie wybudowano przystanków autobusowych . Za godny pochwały przykład może tu posłużyć wybudowana wiele lat temu ul. Królewiecka , gdzie przystanki zbudowano wówczas w szczerym polu. Obecnie ciężko sobie wyobrazić obsługę komunikacyjną, wciąż rozbudowujących się (zgodnie z MPZP) Maślic, bez tych przystanków

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i realizację inwestycji najpóźniej w 2019 roku.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.4/10 (25 votes cast)
Wniosek o przystanki oraz drogę rowerową wzdłuż ul. Awicenny łączącej Oporów ze stacją kolejową Wrocław Zachodni, 9.4 out of 10 based on 25 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl