12

lip

Wniosek o pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego »

Tożsamość

Ruchy miejskie apelują o powołanie pełnomocnika Prezydenta Wrocławia do spraw mieszkańców pochodzenia ukraińskiego

Міські рухи вимагають призначення уповноваженого міського голови Вроцлава у справах мешканців українського походження

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia oraz Akcja Miasto złożyły dziś formalny wniosek do Prezydenta Rafała Dutkiewicza o powołanie pełnomocnika Prezydenta Wrocławia do spraw mniejszości ukraińskiej. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w opublikowanym przez TUMW raporcie “Migawki z Diagnozy Wrocławia” liczba mieszkańców naszego miasta pochodzenia ukraińskiego wynosi między 50 a 65 tys, czyli 8-10% mieszkańców Wrocławia. Jest to populacja odpowiadająca sumie dwóch najludniejszych osiedli naszego miasta – Ołbina (37 tys. mieszkańców) oraz Karłowic-Różanki (35 tys. mieszkańców). Pomimo tego, tak duża część mieszkańców aktualnie nie posiada żadnej formalnej reprezentacji we władzach miejskich.

“Товариство покращення міста Вроцлава” та Асоціація “Місто дій” сьогодні зробили офіційний запит до Рафала Дуткевіча, міського голови Вроцлава стосовно призначення Уповноваженого у справах мешканців українського походження. За представленими в звіті «Миттєвості з діагностики Вроцлава» оцінками , які опубліковало Товариство, у Вроцлаві проживає від 50 до 65 тисяч населення українського походження, або 8-10% мешканців Вроцлава. Така кількість українців є співмірною сумі двох найбільш густонаселених районів нашого міста – Олбін (37000 мешканців) та Карловіц-Ружанкі (35 000 мешканців.). Незважаючи на це, така велика частина населення міста в даний час не має ніякого офіційного представництва в міській адміністрації.

 

– Imigracja z Ukrainy to historyczna szansa dla Wrocławia borykającego się z niekorzystnymi trendami demograficznymi – nierosnącą i starzejącą się populacją. W naszym mieście mamy też obecnie historycznie niskie bezrobocie, co oczywiście jest bardzo pozytywne, niemniej ogranicza potencjał dalszego wzrostu gospodarczego i już teraz powoduje problemy dla pracodawców – mówi Marek Karabon z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

Aktywiści argumentują, że imigranci z Ukrainy to najlepsza metoda wzmocnienia potencjału demograficznego i gospodarczego – ale nie tylko. Wzbogacają oni też naszą kulturę, a dzięki zbliżonym językom i historycznym powiązaniom Polski i Ukrainy, a szczególnie Wrocławia i Lwowa, szybko stają się integralną częścią populacji Wrocławia.

– Strategicznym celem naszego miasta powinno być dalsze przyciąganie przybyszów z Ukrainy oraz działania zachęcające ich do osiedlenia się we Wrocławiu na stałe, zakładania tu rodzin i traktowania naszego miasta jako swojego domu – co jest szczególnie istotne teraz, kiedy szerzej otwiera się dla Ukraińców unijny rynek pracy – dodaje Karabon – Zadaniem pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego powinno być stworzenie, a następnie realizacja takiej polityki integracyjnej.

Dr Iwan Rudakewycz, adjunkt Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego i stypendysta Programu im. Lane’a Kirklanda na Uniwersytecie Wrocławskim również uważa powołanie Pełnomocnika za dobry pomysł. – Większość Ukraińców przyjechała do Wrocławia do pracy, żeby polepszyć swój stan materialny. Przeważnie nie znają oni swoich praw, przez co często stają się ofiarami różnych szachrajów i przestępców – a brak wsparcia prawnego skutkuje niemożliwością skutecznej obrony. Wiele problemów powstaje również przy załatwieniu pozwoleń na pracę, kart stałego pobytu czy kupnie nieruchomości. Pełnomocnik mógłby pomóc z takimi kwestiami – mówi – – Co więcej, wielu Ukraińców przyjeżdżają do Wrocławia ze swoimi rodzinami. Ukraińskim dzieciom trudno przystosować się do polskich szkół i przedszkoli, ponieważ sieć kursów języka polskiego i polskiej kultury jest ciągle nierozwinięta.

– Jedyną gwarancją łatwej integracji osób przyjezdnych do Wrocławia jest prowadzenie świadomej i aktywnej polityki integracyjnej – dodaje Aleksander Obłąk z Akcji Miasto – Zapobiega to powstawaniu konfliktów, tworzeniu się poczucia wykluczenia przyjezdnych, czy lęków przed obcymi wśród mieszkańcow, a także przede wszystkim – buduje zwykłą, zdrową codzienność wielokulturowego miasta.

– W dłuższej perspektywie warto porozumieć się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy w kwestii otwarcia we Wrocławiu konsulatu generalnego. Już teraz liczba Ukraińców na Dolnym Śląsku dorównuje rozmiarami diasporom ukraińskim w wielu krajach Unii Europejskiej, na przykład Portugalli czy Francji – kończy Rudakewycz.

– Імміграція з України є унікальною можливістю для Вроцлава, який бореться з несприятливими демографічними тенденціями – народжуваність падає, а населення старіє. У нашому місті ми маємо зараз історично низький рівень безробіття, який, звичайно, є дуже позитивним показником, але водночас на сьогодні існує обмежений потенціал для подальшого зростання і це вже викликає проблеми для роботодавців. – говорить Марек Карбон з “Товариства покращення міста Вроцлава”

Вихідці з України є не тільки найкращим способом зміцнення економічного і демографічного потенціалу. Крім того, вони збагачують нашу культуру, а також зі схожими мовами і історичними зв’язками Польщі та України, особливо Вроцлава і Львова, швидко стають невід’ємною частиною населення Вроцлава.

Ми вважаємо, що стратегічна мета нашого міста повинна бути у додатковому залученні українців та здійсненні заходів щодо стимулювання їх оселення у Вроцлаві, створення тут сімей і сприйняття нашого міста, як їх дому – який в даний час є особливо важливим, коли для українців широко відкритий ринок праці ЄС. Завданням Уповноваженого у справах мешканців українського походження повинно бути створення, та в подальшому реалізація такої політики інтеграції.

Іван Рудакевич, доктор філософії, викладач Тернопільського національного педагогічного університету, стипендіат Програми імені Лейна Кіркланда в Вроцлавському університеті, теж вважає призначення представника за гарну ідею. – Більшість українців приїхали сюди на роботу, щоб покращити своє матеріальне становище. Переважно вони не знають про свої права та можливості у польському суспільстві. Часто українські заробітчани стають жертвами різних шахраїв і злочинців. Через незнання польського законодавства і брак грамотних консультацій не можуть захистити себе. Багато проблем виникає також з оформленням дозволів на працю, карт тривалого перебування, купівлі землі чи нерухомості, тощо. – говорить – Відповідно виникає необхідність у створенні посади представника при міській раді чи воєводському управлінні у вирішенні питань української меншини. Багато українців приїжджають до Вроцлава із своїми сім’ями та дітьми. Українські діти важко адаптовуються у польських школах і дитячих садках. Причиною цього є нерозвинута мережа доступних курсів польської мови і культури для іноземців, які сприяли б адаптації та інтеграції української громади до польського суспільства.

– Єдина гарантія мирної інтеграції новоприбулих у Вроцлав людей – це проведення свідомої і активної політики інтеграції. – додає Александер Облонк з Асоціації “Місто дій” – Це запобігатиме виникненню конфліктів, відчуття ізоляції, чи почуттів страху серед місцевих мешканців. Передусім це побудова нормального повсякденного мультикультурного міста.

На далеку перспективу варто домовлятися з Міністерством закордонних справ України про відкриття Генерального консульства України у Вроцлаві. Кількість українців на Нижній Сілезії вже приблизно дорівнює українській діаспорі в багатьох європейських країнах (наприклад, Португалії чи Франції). – додає

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.4/10 (5 votes cast)
Wniosek o pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego, 6.4 out of 10 based on 5 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl