19

mar

Uwzględniono nasze uwagi do planu zagospodarowania okolic ulicy Sienkiewicza »

Architektura i Urbanistyka

Podwórko przy Hlonda po uwzględnieniu uwag TUMWMateusz Kokoszkiewicz i Aleksandra Zienkiewicz z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia 19 listopada 2012 r. złożyli uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu. Okazały się one jedynymi złożonymi w sprawie.

Tym bardziej cieszymy się, że dwanaście z siedemdziesięciu trzech uwag zostało uwzględnione. Szczególnie raduje nas uwzględnienie naszego wniosku o zapisanie obowiązkowej budowy kładki z Tamki na Wyspę Piasek, która to jest pomysłem TUMW.

Zapobiegliśmy także możliwości dojazdu przez zielone tereny wyspy Piasek do jej obszarów zabudowanych. Udało nam się też uniknąć zabudowy podwórka kamienic przy ulicy Hlonda i w zamian zwiększyć udział zieleni. Doprowadziliśmy także do tego, że na większości terenów planu stacje transformatorowe będą lokalizowane wewnątrz budynku, nie szpecąc otoczenia. Poprawiliśmy też kilka oczywistych nieścisłości.

Niestety, wielu uwag nie uwzględniono, w tym tej kluczowej, dotyczącej przeciwdziałania zabudowie dużej części terenów Ogrodu Botanicznego. Urząd Miejski nie zgodził się też na ustalenie obowiązujących linii zabudowy wzdłuż głównych ulic, co według nas zapobiegło by chaosowi przestrzennemu. Nie udało się też przekonać planistów, by dokładniej określić, czym jest zapisane w planie „staranne ukształtowanie posadzki, zieleni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury” ani do obowiązkowego wprowadzenia zadrzewień na tereny mieszkaniowe, więc konkretne rozwiązania dotyczące przestrzeni publicznej są na razie niewiadomą.

Przypomnijmy, że wcześniejsze projekty tego planu przewidywały wyburzenie kamienic przy ul. Wyszyńskiego pod poszerzenie trasy, od którego to rozwiązania na szczęście odstąpiono.

Liczmy na dalszą owocną współpracę z urbanistami naszego miasta.


Załączniki:

  1. Zarządzenie 6244/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu (zawiera wykaz uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag)
  2. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/855/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu

Rysunki planu:

Podwórko przy Hlonda w wersji wyłożonego projektuPodwórko przy Hlonda po uwzględnieniu uwag TUMW

Zdjęcia:

Podwórko przy Hlonda

Podwórko przy Hlonda, fot. Wratislaviae Amici

 

Kładka z Tamki na Piasek połączy ciąg pieszy ulicy Szewskiej z wyspami odrzańskimi i Ostrowem Tumskim

Kładka z Tamki na Piasek połączy ciąg pieszy ulicy Szewskiej z wyspami odrzańskimi i Ostrowem Tumskim, fot. Wratislaviae Amici

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
Uwzględniono nasze uwagi do planu zagospodarowania okolic ulicy Sienkiewicza, 8.5 out of 10 based on 6 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl