13

maj

Uwagi TUMW do projektu Wrocławskiej Polityki Mobilności »

Komunikacja

korki_wroclaw_miasto_spotkanZespół TUMW w składzie: Mateusz Kokoszkiewicz, Aleksandra Zienkiewicz, Przemysław Filar i Piotr Szymański przygotował uwagi do projektu Wrocławskiej Polityki Mobilności, które dziś złożyliśmy bo Biura Rozwoju Wrocławia.

Transport jest według nas jednym z kluczowych problemów Wrocławia. Zgadzamy się z diagnozą mówiącą, że głównym problemem tego obszaru jest nadmierny rozrost ruchu samochodowego w naszym mieście. Zwłaszcza niepokojące jest obsługiwanie przez samochód prostych relacji między centrum a wielkimi osiedlami peryferyjnymi. Przyczyna jest dla nas jasna: komunikacja zbiorowa we Wrocławiu nie nadąża za wymaganiami, stawianymi nowoczesnemu systemowi transportowemu. Obserwujemy też niestety pogarszanie warunków dla ruchu pieszego, wyrażające się np. w skracaniu cykli świetlnych. Niewystarczające jest też tempo realizacji systemu tras rowerowych.

Stoimy na stanowisku, że Wrocławska Polityka Mobilności powinna być jasnym źródłem obowiązków, a nie ogólnym zbiorem dobrych rad, niemożliwym do egzekucji. Obywatele mają prawo do przewidywalności działań władzy publicznej i do konsekwencji w podejmowaniu decyzji. Okoliczność, że Polityka Mobilności jest dokumentem strategicznym, nie powinna zwalniać nas z posiadania i artykułowania konkretnych oczekiwań, zwłaszcza gdy chodzi o postanowienia, które znajdowały się w obecnie obowiązującym dokumencie o tym samym charakterze.

Przygotowaliśmy 50 szczegółowych i uzasadnionych uwag do projektu, które mają na celu zarówno przeciwdziałaniu rozmyciu już obowiązujących zapisów polityki transportowej Wrocławia z 1999 r., jak i określenie konkretniejszych wskaźników, proponowanych przez nas dla realizacji celów polityki.

Proponujemy między innymi:

  • by podział zadań przewozowych pomiędzy transportem niesamochodowym a samochodowym indywidualnym kształtował się średnio w mieście na poziomie 70% : 30%, a nie 60% : 40%, jak zapisano w projekcie, a także by została określona konkretna perspektywa czasowa dla tego celu (według nas to rok 2020)
  • by ustalić, że będą realizowane inwestycje z zakresu transportu tramwajowego, w tym linie tramwajowe na Jagodno, przez ulicę Popowicką i na Psie Pole, czego nie gwarantuje projekt
  • by wpisać do dokumentu ścisłe egzekwowanie przez właściwe służby przestrzegania przepisów dotyczących ruchu drogowego, co jest zapisane w obecnie obowiązującej polityce transportowej
  • by zmniejszyć w mieście hałas poprzez tworzenie w mieście stref o ograniczonej prędkości, stosowanie wysokiej jakości nawierzchni i wprowadzanie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych
  • by przez odpowiednią politykę cenową eliminować możliwości parkowania długotrwałego na drogach publicznych i promować rotację

Wrocławska Polityka Mobilności

Pobierz PDF: Uwagi TUMW do Wrocławskiej Polityki Mobilności (138 KB)

Miasto na zakupach

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.6/10 (10 votes cast)
Uwagi TUMW do projektu Wrocławskiej Polityki Mobilności, 9.6 out of 10 based on 10 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl