27

gru

Uwagi TUMW do Programu Budowy Dróg Krajowych »

Komunikacja

W dniu 27 grudnia 2010 roku wysłaliśmy drogą elektroniczną pismo zawierające nasze uwagi do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Poniżej publikujemy treść tego listu.

Adresat:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Dróg i Autostrad

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
a.orlowska@mi.gov.pl.
eboratynska@mi.gov.pl

Szanowni Państwo,

W ramach trwających konsultacji społecznych, w imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, przedstawiam uwagi w zakresie projektu dokumentu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

1.
Wniosek o zapewnienie realizacji dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej Wrocław – Poznań w latach 2011-2013.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem Programu zakłada się (załącznik nr 2), że dopiero po 2013 r. rozpocznie się „budowa drogi S-5 Poznań – Wrocław, odcinek węzeł Korzeńsko – Wrocław (A8, węzeł Widawa).” W dokumencie braku nawet sprecyzowania do kiedy budowa tego odcinka drogi ekspresowej miałaby zostać zakończona.

Nie znajdujemy uzasadnienia dla takich planów Ministerstwa Infrastruktury. Zapewnienie szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego między Wrocławiem a Poznaniem było jednym z zobowiązań władz państwa w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Można powiedzieć, że jeśli tak wysokiej rangi impreza sportowa nie jest wystarczającym „mobilizatorem” dla odpowiedniego wysiłku finansowego i organizacyjnego rządu polskiego i GDDKiA, to jak można dać wiarę, że również w tak bliżej nieokreślonym terminie budowa tej drogi w ogóle się rozpocznie?

Skandalem jest opóźnienie przygotowania dolnośląskiego odcinka tej drogi, podczas gdy odcinek wielkopolski nie napotyka takich problemów. Jednocześnie uważamy, że remont drogi krajowej (DK5) na odcinku Wrocław – Trzebnica nie zapewnia wystarczającego docelowego rozwiązania i nie jest w żadnym wypadku wytłumaczeniem dla opóźnień.

Należy przypomnieć wynik Generalnego Pomiaru Ruchu z 2005 r. – średni dobowy ruch samochodów na odcinku Wrocław – Poznań (DK5) wyniósł 11.374 pojazdów na dobę. W stosunku do poprzedniego pomiaru (z 2000r.) nastąpił wzrost aż o 29%.

2.
Wniosek o przeniesienie przebudowy jezdni południowej autostrady na odcinku Olszyna – Gorlnice, z załącznika nr 1A do załącznika nr 1.

Uzasadnienie

Obecny stan tej jezdni jest katastrofalny, kwalifikuje ją do zamknięcia, co byłoby kompromitacją dla naszego kraju w kontekście zbliżającej się dużej imprezy sportowej EURO 2012. Dlatego należy jak najszybciej doprowadzić do wpięcia całej południowej Polski do systemu drogowego północnej Europy.

Projekt Programu został oparty o prognozę w perspektywie znacznie odległej (2025r.), bez prognozy średniookresowej (do 2015 lub do 2020r.). Dodać należy, że mając na uwadze zmiany po otwarciu każdej nowej drogi wyższej klasy, można być pewnym, że obecna prognoza jest niedoszacowana w dużym stopniu.

Nadto, co jest niewłaściwą praktyką, Ministerstwo Infrastruktury nie udostępniło opracowania EKKOM Sp. z o.o., które – jak wynika z treści na str. 14 projektu Programu – było jednym z podstawowych dokumentów do ustalenia podziału inwestycji drogowych: do realizacji w latach 2011-2013, i do realizacji po roku 2013.

Kończąc, wyrażam nadzieję, że wniosek niniejszy zostanie rozpatrzony z należytą uwagą.

Mając na względzie art. 391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpowiedz na niniejsze pismo należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres pfilar@tumw.pl

Z poważaniem,

Przemysław Filar
prezes
Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (6 votes cast)
Uwagi TUMW do Programu Budowy Dróg Krajowych, 9.3 out of 10 based on 6 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl