14

wrz

TUMW pyta władze Wrocławia o kolejkę gondolową »

Komunikacja

kolejka2Dlaczego z budżetu miasta ma być finansowana kolejka gondolowa – a bardziej funkcjonalna kładka już nie – oraz jak wyglądają analizy funkcjonalne i kosztowe obu konkurencyjnych inwestycji… o ile zostały zrobione – pyta TUMW władze Wrocławia.

Oto pytania skierowane do Prezydenta Rafała Dutkiewicza:

  1. przedstawienie uzasadnienia dla decyzji o wydatkowaniu środków publicznych na przedsięwzięcie polegające na wykonaniu kolejki linowej od ulicy Na Grobli do Wybrzeże Wyspiańskiego nad rzeką Odrą;
  2. udostępnienie umowy (porozumienia) zawartej między Gminą Wrocław a Politechniką Wrocławską regulującej w szczególności prawa i obowiązki stron związane z ww. inwestycją, także aneksy i załączniki;
  3. udostępnienie analiz funkcjonalnych, komunikacyjnych, przepustowości, finansowych i innych, poprzedzających podjęcie decyzji o zaangażowaniu środków publicznych w to przedsięwzięcie;
  4. udostępnienie analizy kosztowej (wydatków z budżetu miasta lub z innych źródeł zasilanych ze środków publicznych) dotyczących prac utrzymaniowych i konserwacyjnych nieodzownych po oddaniu kolejki do użytkowania;
  5. podanie do wiadomości, czy w fazie poprzedzającej podjęcie omawianej decyzji wykonano analizę porównawczą lub w inny sposób wariantowanie poprzez uwzględnienie wykonania kładki pieszo-rowerowej (zamiast kolejki) względnie innych rozwiązań komunikacyjnych, a jeśli tak, to udostępnienie takich dokumentów;
  6. w przypadku braku (nie sporządzenia) analiz wymienionych w punktach 3, 4 i 5, przedstawienie uzasadnienia dla przyjętego systemu realizacji przedsięwzięcia przez wykonawcę: „zaprojektuj i wybuduj”;
  7. wyjaśnienie, o ile nie będzie wynikać z ww. dokumentów, jaki jest faktyczny zamiar władz miasta w przedmiocie docelowego modelu komunikacji zbiorowej i indywidualnej w tej części miasta mając przy tym na uwadze dokument gminny pt. „Plan Generalny rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu” z 2007 r., w którym przewiduje się budowę mostu tramwajowego łączącego ulice na Grobli i Cypriana Kamila Norwida.

Skan listu:

Pytania TUMW dotyczące kolejki gondolowej

 

Wizualizacje: Mackiewicz & Szydło

kolejka1

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (8 votes cast)
TUMW pyta władze Wrocławia o kolejkę gondolową , 10.0 out of 10 based on 8 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl