13

sie

Tramwaj dwusystemowy we Wrocławiu – pytania do władz miasta »

Komunikacja

dwusystem_karlsruhe

W projekcie kontraktu terytorialnego, który województwo dolnośląskie chce zawrzeć z rządem, znalazł się projekt tramwaju dwusystemowego we Wrocławiu. To propozycja, która wymaga gruntownego przeanalizowania i szerokiej debaty publicznej.

W związku z przedstawionymi planami wprowadzenia tzw. tramwaju dwusystemowego, które gmina Wrocław chciałaby zrealizować z dofinansowaniem ze środków unijnych, zwróciliśmy się do prezydenta Wrocławia z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy kursowanie tramwaju dwusystemowego po torach kolejowych jest w ogóle możliwe według obowiązujących obecnie przepisów? Czy przeprowadzono w tej sprawie konsultacje z PKP? Jeśli tak, prosimy o informację o stanowisku PKP w tej sprawie.
2) Na jakich trasach (w jakich relacjach) miałyby kursować tramwaje tego typu? Prosimy także o podanie dokładnej trasy lub tras przejazdu na terenie miasta Wrocławia.
3) Z jaką częstotliwością planowane jest ich kursowanie?
4) Czy kursy tramwaju miałyby zastąpić obecnie funkcjonujące połączenia kolejowe, czy też byłyby to dodatkowe połączenia?
5) Czy przeprowadzono konsultacje z PKP dotyczące przepustowości wrocławskiego węzła kolejowego i linii kolejowych wybiegających z dworca Wrocław Główny, w celu odpowiedzi na pytanie, czy kursy tramwajowe „zmieszczą się” między innymi kursami (zarówno pasażerskimi, jak i towarowymi)? Jeśli tak, prosimy o informację o stanowisku PKP.
6) W jaki sposób określono przewidywaną cenę jednego tramwaju (podano kwotę ok. 12 mln zł) – prosimy o udostępnienie szczegółowej kalkulacji. Według naszych informacji, żaden producent w Polsce nie produkował i nie produkuje takiego taboru. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że podana przez Państwa kwota oznacza, iż jeden tramwaj dwusystemowy będzie aż o połowę droższy (czyli ok. 4 mln drożej) od zwykłego tramwaju, który może jeździć po ulicach miasta.
7) Pojazd poruszający się po torach PKP będzie musiał uzyskać odpowiednie dopuszczenie do ruchu kolejowego, będzie musiał też być specjalnie wyposażony (systemy bezpieczeństwa, łączności, itp.). Na ile szacują Państwo koszt przystosowania jednego tramwaju do ruchu kolejowego? Kto pokryje koszty uzyskania takiego dopuszczenia?
8 ) Miasto Wrocław, jako organizator przewozów miejskich może finansować kursy takiego tramwaju na terenie miasta. Kto będzie pokrywał koszty codziennego kursowania poza terenem Wrocławia? Poszczególne gminy/powiaty czy województwo? Czy zawarto stosowne porozumienia z zainteresowanymi samorządami? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.
9) Ze względu na fakt, że tramwaj dwusystemowy jest cięższy o ok. połowę (ok. 20 ton) od np. tramwajów Skoda, prawdopodobnie będzie konieczna wymiana szyn i rozjazdów tramwajowych: „miejskich” na „kolejowe”. Czy obliczono, ile będą kosztowały te konieczne remonty torowisk miejskich dla potrzeb tramwaju dwusystemowego? Czy przewidziano na ten cel środki w „Wieloletniej prognozie finansowej Miasta” oraz w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Wrocławia na lata 2013 – 2017”?
10) Perony na stacjach kolejowych są znacznie wyższe niż przystanki tramwajowe. W jaki sposób planuje się rozwiązać ten problem? Pragniemy podkreślić, że w przypadku zastosowania wysuwanych schodów tramwaj w mieście może być niedostępny dla osób niepełnosprawnych.
11) Do prowadzenia tramwaju po torach kolejowych konieczne będzie zatrudnienie maszynistów z odpowiednimi licencjami lub przeszkolenie motorniczych. Ilu maszynistów będzie potrzebnych do obsługi tramwajów dwusystemowych? Ile będzie kosztowało ich przeszkolenie?
12) Czy pojemność obecnie użytkowanych zajezdni tramwajowych pozwoli na garażowanie w nich nowych tramwajów dwusystemowych? Czy są one przystosowane do obsługi technicznej tego typu (naprawy, konserwacja, itp.)?
13) Od kiedy planuje się uruchomić regularne kursy tramwaju dwusystemowego?

Fot. Christian Immler, pl.wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (31 votes cast)
Tramwaj dwusystemowy we Wrocławiu - pytania do władz miasta , 10.0 out of 10 based on 31 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl