23

lis

MPK nie może oszczędzać na zdrowiu i życiu mieszkańców»

Komunikacja

http://dolny-slask.org.pl Sprzeciwiamy się oszczędnościom w MPK, które skutkować mogą zagrożeniem życia podróżnych i apelujemy o częstsze, i dokładniejsze kontrole taboru. Wystosowaliśmy w tej sprawie list do Prezydenta i Radnych, w którym domagamy się również głębokich analiz podziału kompetencji jednostek odpowiedzialnych za komunikację zbiorową.

więcej»

22

lis

Tonące MPK oszczędności się chwyta, a pasażerowie zagrożeni»

Komunikacja

Piktogram autobusuKolejny postulat TUMW do budżetu Wrocławia na przyszły rok to zwiększenie dopłaty netto na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego z 181,6 mln złotych w 2012 roku na 189,6 mln złotych w 2013 roku.

więcej»

20

lis

Dbajmy o dziedzictwo małych miast tak jak o zabytki w Krakowie»

Architektura i Urbanistyka

Wnętrze kościoła w ŻeliszowieRatujmy zaniedbane dworki, kościoły i inne zabytki w całej Polsce, a nie tylko w Krakowie. Trzynaście organizacji społecznych z dziesięciu miast całego kraju, zajmujących się m.in. ochroną dziedzictwa, wysłało dziś do posłów apel o ratowanie zabytków w małych miastach i wsiach. Postulujemy w nim uchylenie ustawy z 1985 roku przeznaczającej rokrocznie wysokie dotacje na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i przeniesienie tych funduszy do puli ogólnokrajowej, administrowanej przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

więcej»

15

lis

Nie chcemy wyrzucania pieniędzy w tunele pod placem Dominikańskim»

Komunikacja

Trasa W-ZZrezygnujmy z kosztownych remontów tuneli pod placem Dominikańskim oraz estakady na placu Społecznym, które sprowadzają się w praktyce do budowy tych obiektów od nowa. Zamiast tego przyspieszmy wdrożenia koncepcji władz miasta polegającej na ograniczeniu rangi Trasy WZ. Nie wyrzucajmy pieniędzy w błoto – nie remontujmy obiektów, które i tak zostaną zlikwidowane.

więcej»

14

lis

Powojenne bloki – dobre wzorce modernizacji część 3»

Estetyka

Nozownicza 40 (3)Architektoniczna przestrzeń Starego Miasta może współistnieć z powojennymi realizacjami. Nie należy na siłę stylizować ich na historyczne lub niszczyć wyrazistości ich formy. Można je dobrze wyremontować przy wykorzystaniu spójnych rozwiązań estetycznych, które wydobędą z nich cechy typowe dla stylu, w którym były budowane. W trzeciej części cyklu pokazujemy, jak samym malowaniem czy lepszymi materiałami można podnieść estetykę budynków ulokowanych wśród zwartej zabudowy Starego Miasta.

więcej»

8

lis

Naprawiajmy kamienice zanim zaczną się walić»

Architektura i Urbanistyka

KamieniceNa remonty wrocławskich kamienic trzeba przeznaczyć w przyszłym roku znacznie więcej niż robimy to obecnie. Tempo odnawiania najstarszych zabytków znacznie spadło. Chcemy zwiększenia kwoty przeznaczonej na program rewitalizacji wrocławskich kamienic z 13,5 mln zł w tym roku do 30 mln zł w przyszłym.

więcej»

10

sie

List TUMW w sprawie niszczejących, zabytkowych tramwajów»

Komunikacja

Stare wrocławskie tramwaje powinny być objęte opieką nie tylko dlatego, że są zabytkiem chronionym prawem, ale przede wszystkim dlatego, że są częścią historii naszego miasta i stanowią fragment jego tożsamości.

więcej»

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl