3

paź

Kolejny list TUMW w sprawie Wzgórza Bendera w Parku Południowym»

Tożsamość

List do pana J. SkoczylasaWystosowaliśmy list do pana Jerzego Skoczylasa, przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia, w sprawie wniosku o przygotowanie uchwały, dotyczącej nadania imienia Georga Bendera bezimiennemu wzgórzu w Parku Południowym.

więcej»

18

lip

Rada Miasta rekomenduje rekonstrukcję Kurka Wrocławskiego»

Estetyka

kurek_wroclawskiOtrzymaliśmy do wiadomości pismo z Komisji Kultury i Nauki oraz Komisji Rozwoju Przestrzennego odnośnie postulowanej przez Radę Osiedla Szczepin odbudowy tzw. Kolumny Tatarskiej.

więcej»

7

maj

Wzgórze Bendera utknęło w katastrze»

Tożsamość

Pawilon na szczycie Wzgórza Bendera Na początku marca zapytaliśmy Komisję Kultury Rady Miasta co stało się z popartą przez nią w 2011 roku propozycją nazwania obecnie bezimiennego wzgórza w Parku Południowym imieniem Georga Bendera, nadburmistrza Wrocławia z przełomu XIX i XX wieku. Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy odpowiedź od radnego Jerzego Skoczylasa, przewodniczącego Komisji. Wynika z niej, że pozytywna opinia o nazwie „Wzgórze Bendera” została przekazana do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

więcej»

23

mar

Popieramy postulat ochrony „Łabędzi” przed Dolmedem»

Estetyka

"Łabędzie" Jerzy Boroń, 1978 (fot. Wratislaviae Amici) Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, zajmujące się m.in. estetyką i funkcjonalnością przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Wrocławia, pragnie wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla inicjatywy Fundacji Promocji Sztuki „Transformator”, dotyczącej ochrony przed usunięciem unikatowej, zniszczonej częściowo rzeźby plenerowej „Łabędzie”, autorstwa Jerzego Boronia, będącej częścią zaniedbanej fontanny przy budynku DCM „Dolmed” przy ul. Legnickiej.

więcej»

10

sty

Marek Karabon – Miasto Wrocław moją pasją (TEDx)»

Tożsamość

TEDxPosłuchajcie jak Marek Karabon z TUMW opowiada o swojej pasji, swoim mieście i Towarzystwie Upiększania Miasta Wrocławia w ramach TEDx.

więcej»

15

lis

Opinia TUMW w sprawie „Kolumny Tatarskiej” na Szczepinie»

Estetyka

kurek_legnicka_oryginal Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia przekazało na ręce pana Jerzego Skoczylasa, Przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki przy Radzie Miejskiej Wrocławia, list w sprawie postawienia „Kolumny Tatarskiej” na osiedlu Szczepin, w którym precyzuje swoje stanowisko.

więcej»

5

gru

Brak odpowiedzi w sprawie Wzgórza Bendera»

Tożsamość

Wzgórze Bendera w Parku Południowym 14 listopada opublikowaliśmy na naszej stronie artykuł Wojciecha Prastowskiego o Wzgórzu Bendera, obecnie nienazwanym wzniesieniu znajdującym się w Parku Południowym. Nie jest to jednak nasza pierwsza aktywność w temacie tego miejsca.

więcej»

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl