8

lut

Rada Miasta odrzuca nasz wniosek o wdrożenie ustawy krajobrazowej we Wrocławiu»

Estetyka

Na ostatniej sesji RMW rozpatrzono negatywnie petycję o „opracowanie i przyjęcie uchwały regulowanej w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” złożoną przez jednego z członków Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

więcej»

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl