21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant bez dworca z tunelem»

Architektura i Urbanistyka

12 tunel drogowyW tym wariancie Dworzec Świebodzki pozostaje nieczynny, od południowej strony pozostawiono rezerwę terenu pod ewentualne tory dla SKM.
Ze względu na ewentualną kolizję przyszłych torów ze Śródmiejską Trasą Południową, na której zakłada się duże potoki ruchu, trasą tą zagłębia się w płytkim tunelu pod rezerwą terenową i Trasą Świebodzką. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant z zabudowanym tunelem z trasą»

Architektura i Urbanistyka

11-nad tunelemTa wersja jest rozwinięciem pomysłu z wersji 2. Zakłada ona zadaszenie płytkiego tunelu. Dach ten mógłby się stać podbudową pod miejską aleję. Dzięki temu osiągane są dwa podstawowe zyski. Po pierwsze ograniczamy hałas, zwiększając wartość najbliższych działek. Po drugie budując ulicę poprawiamy skomunikowanie terenów, co dodatkowo pozwala na zwiększenie zysku za sprzedaż działek – poprzez uatrakcyjnienie oferowanych terenów potencjalnym nabywcom. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant z odkrytym tunelem»

Architektura i Urbanistyka

9-tunelIstotną przeszkodą w bezkolizyjnym scaleniu obszaru Centrum Świebodzkiego z terenami przyległymi od południa mogą stać się w przypadku reaktywacji Dworca Świebodzkiego prowadzące do niego tory kolejowe – jeśli zostaną one poprowadzone, jak to ma miejsce obecnie, na poziomie „0”. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant bez dworca»

Architektura i Urbanistyka

8 BEZ DWORCAPierwszy z możliwych wariantów zakłada całkowitą rezygnację z funkcji kolejowych Dworca Świebodzkiego.
Wydaje się, że usytuowanie Dworca Świebodzkiego nie wymusza natychmiastowego powrotu do wykorzystywania go w swojej dawnej funkcji. Dzisiejsza rezygnacja z utrzymywania rezerwy kolejowej pozwoliłaby na maksymalizację zysków ze sprzedaży terenów usytuowanych w jego pobliżu. więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – propozycje zagospodarowania»

Architektura i Urbanistyka

swiebodzki_halasJako Centrum Świebodzkie przyjęto obszar ograniczony od północy Trasą Strzegomską, od wschodu placem Orląt Lwowskich, od południa nieczynną linią do Dworca Świebodzkiego (trasą Świebodzką), a od zachodu linią kolejową W-w Główny – W-w Mikołajów i ul. Góralską. więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – komunikacja samochodowa»

Architektura i Urbanistyka

7 - komunikacjaAutorzy opracowania wzięli pod uwagę nie tylko wszystkie trasy istniejące w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, ale także trasy, które można i jak się wydaje należałoby zaprojektować. Konieczność wytyczenia nowych tras komunikujących obszar Centrum Świebodzkiego wynika z chęci maksymalnego wykorzystania okazji, jaką jest projektowanie od nowa tak dużego terenu leżącego w bezpośredniej bliskości Starego Miasta. więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – Możliwe połączenia SKM»

Architektura i Urbanistyka

5-metro-calosc-linie-v2Możliwe połączenia Szybkiej Kolejki Miejskiej SKM z Dworca Świebodzkiego: Przy założeniu wykorzystania Dworca Świebodzkiego na potrzeby Szybkiej Kolejki Miejskiej należy rozważyć możliwe do skomunikowania obszary miasta. Kierunki, które mógłby w przyszłości obsługiwać Dworzec Świebodzki jako stacja Wrocławskiej SKM to zdaniem autorów opracowania: więcej»

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl