5

kw.

Sprzeciwiamy się grodzeniu Wyspy Słodowej »

Bez kategorii

p1040218Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia – jako stowarzyszenie zajmujące się między innymi problematyką rozwoju przestrzeni publicznych Wrocławia – wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu ogrodzenia Wyspy Słodowej, który wyraził Pan Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Czytaj więcej o pomysłach wrocławskiego magistratu w Gazecie Wrocławskiej. 

Oto treść listu otwartego, który kierujemy w tej sprawie do włodarzy naszego miasta:

Co jakiś czas media donoszą o pomysłach magistratu związanych z przestrzeniami publicznymi we Wrocławiu. Niedługo po uruchomieniu fontanny przy Hali Stulecia padł pomysł pobierania opłat za pokazy, co nieuchronnie wiązałoby się z ogrodzeniem pergoli i zmniejszeniem jej dostępności. Opłaty chciano także wprowadzić za wstęp do Parku Staromiejskiego przy Teatrze Lalek. W zeszłym roku podjęto decyzję o wprowadzeniu na Wyspie Słodowej monitoringu, a teraz dodano do niego pomysł ogrodzenia wyspy i zamykania jej na noc.

Z całą stanowczością sprzeciwiamy się zmniejszaniu dostępności terenów publicznych, służących mieszkańcom Wrocławia tak odpoczynkowi, jak i rozrywkom. Jesteśmy zwolennikami miasta otwartego, integrującego, które rozwija, a nie blokuje swój kapitał społeczny. Uważamy, że dobre relacje między Urzędem a mieszkańcami można wypracować tylko poprzez wzajemne zaufanie, a temu nie służy mnożenie nakazów i zakazów w miejscach, z których chętnie wielu wrocławian korzysta.

Ponadto idea ogrodzenia wyspy Słodowej stoi w sprzeczności z artykułem 27. ust. 1. ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145), który mówi zakazie grodzenia nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej oraz zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar*. Przepis ten jest odzwierciedleniem prawa powszechnego dostępu do publicznych powierzchniowych wód śródlądowych.

Apelujemy o przeprowadzanie konsultacji społecznych o przyszłości Wysp. Tylko we współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi, zarówno z mieszkańcami najbliższych okolic, studentami, jak i wszystkimi wrocławianami korzystającymi w ten czy inny sposób z przestrzeni Wyspy, można decydować o tak ważnej części przestrzeni miasta. Głos społeczeństwa nie może być ignorowany w sprawie tak ważkiej jak funkcjonowanie jednej z najlepiej prosperujących przestrzeni publicznych we Wrocławiu.

SONY DSC

Fot. Wojciech Prastowski 

Przypisy:

Art. 27. 1. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

3. 51) Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego.

ŹródłoUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / www.srodowisko.abc.com.pl

Fot. materiały promocyjne UM Wrocławia 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (48 votes cast)
Sprzeciwiamy się grodzeniu Wyspy Słodowej, 9.8 out of 10 based on 48 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl