9

lut

Rozbudujmy rower miejski jak chcieli tego mieszkańcy! »

Komunikacja

Organizacje pozarządowe, ruchy miejskie i rady osiedlowe zaapelowały dziś do prezydenta Rafała Dutkiewicza o rozwój sieci roweru miejskiego w oparciu o potrzeby wynikające z głosowań we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.
Wrocławski Rower Miejski składa się z 76 stacji i 760 rowerów, z których prawie wszystkie znajdują się wewnątrz obrębu obwodnicy śródmiejskiej. W 2016 roku we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim pojawiła się rekordowa liczba projektów dot. stawiania nowych stacji WRM. Wszystkie projekty, oprócz jednego, dotyczyły postawienia stacji na osiedlach poza obwodnicą śródmiejską. Na 27 lokalizacji zgłoszonych przez mieszkańców Wrocławia oddano aż 8 tysięcy głosów, z czego blisko połowa została oddana na pierwszą czwórkę w zestawieniu.
Wrocławski Budżet Obywatelski okazał się doskonałym plebiscytem pokazującym, które obszary wrocławia uważają WRM za kluczową inwestycję, a dla których jest ona mniejszym priorytetem. Ewidentnie najważniejszymi kierunkami rozwoju powinny być obszary:

  • stacje na północnym-wschodzie Wrocławia – Koszarowa, Sołtysowice, Psie Pole, Zakrzów – 2347 głosów,
  • stacje na południowym wschodzie Wrocławia – Tarnogaj, szpital na Borowskiej, Ferio Gaj i Brochów – uzyskały łącznie 1498 głosów,
  • stacje na zachodzie Wrocławia – Muchobór i CH Factory – zyskały 1468 głosów,
  • stacje na południu Wrocławia – część z nich wygrała w WBO – zyskały 1091 głosów

Zdaniem Piotra Szymańskiego, wiceprezesa Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, autora 16 projektów stacji w oparciu o modelowanie potrzeb: wyniki głosowań pokazują, gdzie istnieje największe zapotrzebowanie na stacje: obok potrzeb dojazdu rowerem spoza obwodnicy śródmiejskiej, stacje WRM są potrzebne na obszarach oddalonych od centrum takich jak Psie Pole/Zakrzów czy Księże/Brochów – gdzie mogą funkcjonować jako wartościowe systemy mobilności wewnątrz osiedli będących dawniej samodzielnymi miastami.
Jedna z tych stacji (na Ołtaszynie i Wojszycach) zdobyła finansowanie we własnym rejonie w ramach tegorocznego WBO, co nie udało się trzem pozostałym (na Zakrzowie, Strachowicach/Muchoborze i Tarnogaju) pomimo dużej liczby zdobytych głosów.
– W walkę o stację WRM na Tarnogaju zaangażowało się wielu mieszkańców. Mocno wierzyliśmy, że się uda. Zajęliśmy 4 miejsce, tuż za podium – mówi Tomasz Myszko ze stowarzyszenia Przyjazny Tarnogaj – Tarnogajczycy jednoznacznie pokazali naszym urzędnikom, że czekają na podłączenie naszego osiedla do sieci rowerów miejskich.
W wielu przypadkach stacje, gdyby startowały połączone w jeden projekt zdobyłyby jednak dofinansowanie, np. w rejonie 6: na stacje oddano 13% wszystkich głosów w pierwszym progu – projekty Księża Małego, w rejonie nr 7 – 16%, zaś projekt stacji na Zakrzowie zdobył najwięcej głosów ze wszystkich projektów stacji, ale w progu ogólnomiejskim.
– Mieszkańcy Psiego Pola z utęsknieniem czekają na rozbudowę systemu roweru miejskiego na północny-wschód – zapewnia Wojciech Chowaniec ze stowarzyszenia Zmieniaj Zakrzów. – Obecnie mapa istniejących stacji wygląda tak, jakby za pl. Kromera nikt już na rowerze nie jeździł, tymczasem wyniki WBO 2016 pokazały, że potencjalnych użytkowników tego systemu jest tu bardzo wielu. Gdyby zgłoszony projekt dotyczący stacji na Zakrzowie i Psim Polu znajdował się w puli rejonowej, bez wątpienia by przeszedł – dodaje Monika Glińska ze Zmieniaj Zakrzów.
Sprawa roweru miejskiego jest również ważna z perspektywy Rad Osiedli – mówi radny osiedla Gaj, Wojciech Kurzyjamski – bardzo potrzebna jest stacja przy Ferio GAJ, jednym z głównych miejsc wewnątrzosiedlowych podróży mieszkańców. Na razie na Gaju mamy tylko jedną stację, więc można jeździć tylko w kółko, bo i tak trzeba wrócić do tego samego miejsca. Kolejne stacje pozwolą na jeżdżenie w różne rejony osiedla.
Warto także pamiętać o punktach ważnych usług publicznych jak np. stacje przy szpitalach, z których korzystają nie tylko odwiedzający, ale i uczący się na Akademii Medycznej studenci – dodaje Szymański.
W związku z powyższym w ramach szerokiej koalicji: Przyjazny Tarnogaj, Zmieniaj Zakrzów, Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia oraz przedstawicieli rad osiedli Brochów, Gaj, Tarnogaj występujemy w imieniu ponad 8 tysięcy mieszkańców Wrocławia do prezydenta miasta z wnioskiem o uwzględnienie potrzeb mieszkańców wynikających z WBO przy rozwoju Wrocławskiego Roweru Miejskiego w 2017 roku.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
Rozbudujmy rower miejski jak chcieli tego mieszkańcy!, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl