26

paź

Reklama w przestrzeni publicznej »

Estetyka

25 października uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Art Hotelu przez wrocławski oddział SARP i warszawskie stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim, którego celem jest obrona polskich miast przed inwazją reklam.

Miasto Moje A w Nim chce doprowadzić do uchwalenia przez Sejm RP jednolitej Ustawy o estetyce przestrzeni publicznej, na podobieństwo rozwiązań prawnych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej.

Podczas godzinnej prezentacji prowadzonej przez Elżbietę Dymną i Marcina Rutkiewicza – autorów albumu „Polski outdoor – reklama w przestrzeni publicznej” – mieliśmy okazję obejrzeć dokumentację fotograficzną obrazującą stan przestrzeni publicznej w Polsce i stopień jej zaśmiecenia reklamami różnego formatu.

Dokonana przez  nich typologia nośników reklamowych i proponowane rozwiązania dobrze zobrazowały skalę problemu (dostrzeganą zaledwie przez 6% społeczeństwa) i brak skutecznych mechanizmów prawnych umożliwiających walkę z reklamami.

Po spotkaniu rozmawialiśmy z Beatą Urbanowicz, wrocławskim plastykiem miejskim, o reklamach wielkoformatowych, wideo-bilboardach, katalogu mebli miejskich i nowym kiosku prasowym przy ul. Świdnickiej. Poruszyliśmy kwestię dostępności do informacji publicznej i barier stawianych przez urzędy organizacjom chcącym partycypować w decyzjach dotyczących przestrzeni miejskiej.

Najważniejszym wnioskiem płynącym ze spotkania, jest konieczność zwiększenia lobbingu na szczeblu centralnym i lokalnym. Sukcesywne przypominanie decydentom o tym problemie wydaje się być jedynym możliwym sposobem nakłonienia ich do wprowadzenia koniecznych zmian w prawie.

Wojciech Prastowski, Marek Nowak

Czytaj wywiad z twórcami album „Polski outdoor” na wyborcza.pl >

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
Reklama w przestrzeni publicznej, 10.0 out of 10 based on 7 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl