8

lut

Rada Miasta odrzuca nasz wniosek o wdrożenie ustawy krajobrazowej we Wrocławiu »

Estetyka

Na ostatniej sesji RMW rozpatrzono negatywnie petycję o „opracowanie i przyjęcie uchwały regulowanej w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” złożoną przez jednego z członków Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

Dla przypomnienia, przepis ten stanowi, że „rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
Link do uchwały RMW wraz z uzasadnieniem:  http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/182581/0432ru07.pdf
W uzasadnieniu przeczytacie, że:
– to, czy taka uchwała zostanie uchwalona to fakult, a nie obowiązek gminy (jest o tym kilkakrotnie; a przecież to oczywiste, bo jakby to było obligo, nie trzeba by składać petycji),
– podmioty z branży reklamowej zadeklarowany wolę współpracy przy opracowaniu uchwały, ale później tylko jeden z takich podmiotów napisał pismo do gminy,
– posługując się tezami UM rada wskazała, że wiele już zrobiono, a mianowicie park kulturowy, ale „w/w działania podejmowane w „ścisłym centrum Wrocławia” stanowiły wyłącznie przygotowanie do działań podejmowanych na szerszą skalę” (o jakich działaniach na szerszą skalę mowa, skoro właśnie takim miała być Ustawa Krajobrazowa!),
UWAGA: w następnym akapicie rada stwierdza, że przywołany przepis (art. 37a ust. 1 upzp) jest korzystny, bo „mogłoby to być więc narzędzie bardziej efektywne”; kontekst: obowiązywanie regulacji na obszarze całego miasta, a nie tylko w „ścisłym centrum” (a więc dlaczego tego nie zrobili ?)
Uzasadnienie jest tekstem bez konkretów, bez merytorycznego odniesienia się do tego, czy w mieście jest wskazane podjęcie prac regulacyjnych. W uzasadnieniu nie ma analizy tego, co jest a co powinno być, aby ocenić, czy i co należałoby zrobić w celu poprawy jakości przestrzeni.
I tak nie wiemy, dlaczego rada nie uznała za właściwe uwzględnić petycji.
 W piśmie przewodnim pouczono (przywołując przepis ustawy o petycjach), że „sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi”.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.3/10 (6 votes cast)
Rada Miasta odrzuca nasz wniosek o wdrożenie ustawy krajobrazowej we Wrocławiu, 8.3 out of 10 based on 6 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl