28

wrz

Przegląd Komunikacyjny 9/2012 »

Komunikacja

Przegląd Komunikacyjny.

Aktualności 5
Jarosław Ajdukiewicz Automatyczny system monitoringu deformacji i osiadań korpusu autostrady A1 8
Zbigniew Bednarczyk Technologia automatycznego monitoringu i wczesnego ostrzegania przed osuwiskami zagrażającymi drogom publicznym w Karpatach 14
Lidia Fedorowicz, Marta Kadela Modelowanie numeryczne odkształceń nawierzchni drogowej w świetle wyników monitoringu na przykładzie drogi dojazdowej do kompleksu hal logistycznych 22
Michał Grela, Krzysztof Traczyński Badania geotechniczne dla obiektów mostowych i ich analiza na przykładzie mostu Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie 28
Andrzej Gruchot, Justyna Pacławska Wpływ stabilizacji mieszaniny popiołowo-żużlowej cementem na jej wytrzymałość na ścinanie 32
Joanna Grzybowska-Pietras Analiza wpływu niektórych parametrów technologicznych na właściwości hydrauliczne geowłóknin igłowanych 36
Piotr Kanty, Krzysztof Sternik Analiza numeryczna przemieszczeń przyczółka mostu wspornikowego posadowionego na palach 40
Krystyna Kazimierowicz-Frankowska Wpływ geosyntetycznego zbrojenia na wydłużenie czasu użytkowania nawierzchni drogowych 46
Elżbieta Stilger-Szydło, Antoni Szydło Problemy geotechniczne posadowień obiektów infrastruktury transportu lądowego 52
Małgorzata Superczyńska, Rafał Kuszyk, Anna Lejzerowicz Metody wyznaczania wartości parametrów sprężystych na przykładzie iłów plioceńskich dla centralnego odcinka II linii metra w Warszawie 59
Grzegorz Śmiertka, Dominika Kaczmarek Kalisz Nawierzchnie ścieżek rowerowych – asfalt versus betonowa galanteria drogowa 64
Z archiwum transportu: Antoni Świątecki Projektowanie transportu ziemi roślinnej (humusu) 69
Informacje SITK-RP 72

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Przegląd Komunikacyjny 9/2012, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl