19

lip

Przegląd Komunikacyjny 5-6/2011 »

Komunikacja

A w nim – „Propozycje przekształcenia otoczenia Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu”, autorzy: Tomasz Korolkiewicz, Igor Gisterek, Przemysław Filar, Bartłomiej Knapik

PK 5-6/2011 

 1.  Streszczenia artykułów recenzowanych   2
 2. Aktualności 5
 3. Wiesław Spuziak „Transport w Kalifornii” 9
 4. Jarosław Ajdukiewicz, Kazimierz Kłosek, Janusz Sobolewski „Ochrona konstrukcji autostrady A1 na terenie szkód górniczych z zastosowaniem wysokowytrzymałych zbrojeń geosyntetycznych” 20
 5. Krzysztof Kaperczak „Dostępność autobusowej komunikacji dalekobieżnej dla osób niedowidzących i niewidomych” 26
 6. Krzysztof Grzelec „Zarząd transportu miejskiego – zarządzanie czy administrowanie?” 30
 7. Alicja Sołowczuk, Przemysław Gardas „Projektowanie wspólnych torowisk tramwajowo – autobusowych” 34
 8. Tomasz Korolkiewicz, Igor Gisterek, Przemysław Filar, Bartłomiej Knapik „Propozycje przekształcenia otoczenia Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu 38
 9. Barbara Pawłowska, Monika Bąk, Przemysław Borkowski „Zintegrowany bilet jako instrument integracji różnych rodzajów transportu miejskiego” 46
 10. Jarosław Gruszczelak „Zasilanie elektrycznej trakcji miejskiej – wybrane zagadnienia” 52
 11. Tomasz Stoeck „Analiza porównawcza preferencji i zachowań komunikacyjnych studentów oraz pracowników dojeżdżających do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” 58
 12. Beata Gierczak „Stymulacja wzrostu w przemyśle lotniczym a bezpieczeństwo publiczne” 64
 13. Listy czytelników 67
 14. Informacje SITK 68
 15. Prawo w transporcie: BIAŁA KSIĘGA: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” – cz.1 71
 16. Piotr Świątecki „Publiczny transport zbiorowy” 74
 17. Transportation overview(streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)  78
 18. Informacje dla autorów 80

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl