7

kw.

Prof. Reinhard Selten kandydatem TUMW do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia »

Tożsamość

Prof. Reinhard SeltenWysłaliśmy do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia list, w którym zgłosiliśmy kandydaturę prof. Reinharda Seltena do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wrocławia. Podobny list z prośbą o poparcie wysłaliśmy do prof. Johna F. Nasha Jr. z Princeton University.

(…) Profesor Reinhard Selten jest jedynym obecnie żyjącym laureatem nagrody Nobla pochodzącym z naszego miasta. Urodził się 5 października 1930 roku we Wrocławiu, a opuścił nasze miasto pod koniec II Wojny Światowej. Studiował i obronił doktorat na Uniwersytecie Frankfurckim, był profesorem na Uniwersytecie Berkley, Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie w Bielefeld oraz Uniwersytecie w Bonn, gdzie obecnie jest profesorem emeritusem.

Specjalizuje się w teorii gier, szczególnie w zagadnieniach ograniczonej racjonalności. Jest współtwórcą ekonomii eksperymentalnej. W 1994 roku, wspólnie z Johnem Nashem i Johnem Harsanyi, został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii „za pionierską analizę stanów równowagi w teorii gier niekooperatywnych”.

Jesteśmy przekonani, że swoją wieloletnią wybitną pracą naukową profesor Selten zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia. Wierzymy, że kandydatura ta spotka się z poparciem Radnych.

List do Rady Miasta w sprawie prof. Seltena

Podobny, lecz nieco dłuższy i bardziej szczegółowy list z prośbą o poparcie wysłaliśmy do prof. Johna Nasha Jr., którego życiorys jest głównym tematem książki biograficznej Sylvii Nasar „Piękny umysł” (na podstawie której nakręcono słynny film o tym samym tytule).

Dear Professor Nash,

I am writing to you on behalf of the Society for Beautifying the City of Wroclaw (TUMW). We are a volunteer-based NGO that works to improve quality of life in the city of Wroclaw, Poland (formerly Breslau, Germany), through better urban planning, public transport and building strong local identity.

Every year our city, without doubt the most beautiful in Poland, awards a title of the Honorary Citizen of Wroclaw. Since the fall of the Iron Curtain, the title was given to, among others, Tadeusz Różewicz, John Paul II, Václav Havel, Norman Davies, Lech Wałęsa, Kurt Masur and the 14th Dalai Lama. This year we have decided to present the candidacy of professor Reinhard Selten, who was born in Breslau/Wrocław and lived in the city for the first 15 years of his life.

We would like to kindly ask you to support this candidacy, as you know professor Selten and the value of his contribution to science very well. We would be extremely grateful for a short note with your comment, which we could use to present the candidacy to the public opinion and the Wrocław City Council. We believe that the professor has deserved to be the Honorary Citizen of Wroclaw, his home town, and we are sure with your help we could make it happen.

Please fell free to ask any questions, we will be happy to answer all of them.

Thank you very much in advance.
Yours sincerely,
Marek Karabon
Society for Beautifying the City of Wroclaw (TUMW)

Publikujemy też skan odpowiedzi prof. Nasha, który poparł naszą inicjatywę:

Odpowiedź prof. Nasha w sprawie prof. Seltena

A oto fragment:

I know that Prof. R. Selten is an inspired choice for a person to be chosen as honorary citizen of Wroclaw. (…)
And I could hardly doubt, really, that Prof. Selten, who is intellectually very cosmopolitan, would not want to to be named as an Honorary Citizen of the place where he was born and lived in the first period of his life.

Sincerely yours,
John F. Nash, Jr.

POL:

Dr Jacek Ossowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia pragnę zgłosić kandydaturę prof. Reinharda Seltena do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wrocławia.

Profesor Reinhard Selten jest jedynym obecnie żyjącym laureatem nagrody Nobla pochodzącym z naszego miasta. Urodził się 5 października 1930 roku we Wrocławiu, a opuścił nasze miasto pod koniec II Wojny Światowej. Studiował i obronił doktorat na Uniwersytecie Frankfurckim, był profesorem na Uniwersytecie Berkley, Wolnym Uniwerstytecie Berlińskim, Uniwersytecie w Bielefeld oraz Uniwersytecie w Bonn, gdzie obecnie jest profesorem emeritusem.

Specjalizuje się w teorii gier, szczególnie w zagadnieniach ograniczonej racjonalności. Jest współtwórcą ekonomii eksperymentalnej. W 1994 roku, wspólnie z Johnem Nashem i Johnem Harsanyi, został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii „za pionierską analizę stanów równowagi w teorii gier niekooperatywnych”.

Jesteśmy przekonani, że swoją wieloletnią wybitną pracą naukową profesor Selten zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia. Wierzymy, że kandydatura ta spotka się z poparciem Radnych.

ENG:

On behalf of the Society for Beautifying the City of Wrocław (TUMW) I would like to present the candidacy of professor Reinhard Selten to the title of the Honorary Citizen of Wrocław.

Professor Selten is the only currently living Nobel prize laureate coming from our city. He was born in 1930 in Wrocław and left our city at the very end of the II World War. He has been was studying and was awarded his PhD from the University of Frankfurt and he has been a professor at the Berkeley University, the Free University of Berlin, the University of Bielefield and the University of Bonn, where he currently is a professor emeritus. He specializes in game theory, especially in the topic of bounded rationality. Professor Selten is one of the founding fathers of the experimental economics. In 1994 he has been awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, together with John Nash and John Harsanyi, „for their pioneering analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games”.

We are sure that professor Reinhard Selten has deserved the title of the Honorary Citizen of Wrocław because of his outstanding contribution to science and that the Members of the City Council will support this candidacy.

With best regards,

Marek Karabon
Society for Beautifying the City of Wrocław

Odpowiedź prof. Nasha:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
Prof. Reinhard Selten kandydatem TUMW do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl