18

lis

Porządki w przestrzeni, nasze uwagi do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego »

Architektura i Urbanistyka

NowowiejskaOd lipca 2012 r. pracuje komisja kodyfikacyjna prawa budowlanego http://www.transport.gov.pl/2-50bf35d857f6e.htm Po rocznej pracy opracowano Tezy przyszłego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego http://www.transport.gov.pl/files/0/1795780/tezy.pdf Nowy akt prawny, który zastąpi kilka aktów prawnych, przede wszystkim prawo budowlane oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ma uporządkować i podnieść rangę przestrzeni i jej właściwego zagospodarowania.
Jak deklarują autorzy, Kodeks posłuży do stworzenia warunków do uruchomiania mechanizmów prorozwojowych m.in. poprzez radykalne uproszczenie procesów decyzyjnych, przy zapewnieniu ochrony wartości wysoko chronionych, w szczególności ładu przestrzennego i dziedzictwa kulturowego.
 
Jak niezbędne są zmiany, pilność ich wprowadzenia, sygnalizowano w wielu publikacjach przedstawicieli praktyki i doktryny, a co istotne, także w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Radę Ministrów w grudniu 2011 r. http://monitorpolski.gov.pl/mp/2012/252 (Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego).
 
Nasza codzienna działalność ukierunkowana jest na problemy Wrocławia i dialog z władzami miasta. Jednak niejednokrotnie widzimy, że bez zmian legislacyjnych niewiele można zrobić. I dlatego popieramy wszelkie działania, których efektem będzie istotna i możliwie szybka korekta stanu obecnego – rozwiązań prawnych, praktyk samorządu i inwestorów, też zwiększenie świadomości obywateli i nieodzowna w tym przypadku edukacja. W miarę możliwości przedstawiamy opinie o projektowanych i istniejących przepisach, tak, aby wskazać decydentom jakie są potrzeby miasta i mieszkańców i w jaki sposób można je zaspokoić.
 
W październiku przewodniczący komisji, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, zwrócił się z apelem do wszystkich, którym nie jest obojętny kształt polskiego prawa inwestycyjno-budowlanego o nadsyłanie wszelkich spostrzeżeń dotyczących Tez Kodeksu. W odpowiedzi jeden z naszych członków przygotował i przekazał komisji kodyfikacyjnej wnioski i uwagi do Tez. Zapraszamy do zapoznania się i wyrażenia opinii.
 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Porządki w przestrzeni, nasze uwagi do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl