21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant z odkrytym tunelem»

Architektura i Urbanistyka

9-tunelIstotną przeszkodą w bezkolizyjnym scaleniu obszaru Centrum Świebodzkiego z terenami przyległymi od południa mogą stać się w przypadku reaktywacji Dworca Świebodzkiego prowadzące do niego tory kolejowe – jeśli zostaną one poprowadzone, jak to ma miejsce obecnie, na poziomie „0”. więcej»

21

kw.

Centrum Świebodzkie – wariant bez dworca»

Architektura i Urbanistyka

8 BEZ DWORCAPierwszy z możliwych wariantów zakłada całkowitą rezygnację z funkcji kolejowych Dworca Świebodzkiego.
Wydaje się, że usytuowanie Dworca Świebodzkiego nie wymusza natychmiastowego powrotu do wykorzystywania go w swojej dawnej funkcji. Dzisiejsza rezygnacja z utrzymywania rezerwy kolejowej pozwoliłaby na maksymalizację zysków ze sprzedaży terenów usytuowanych w jego pobliżu. więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – propozycje zagospodarowania»

Architektura i Urbanistyka

swiebodzki_halasJako Centrum Świebodzkie przyjęto obszar ograniczony od północy Trasą Strzegomską, od wschodu placem Orląt Lwowskich, od południa nieczynną linią do Dworca Świebodzkiego (trasą Świebodzką), a od zachodu linią kolejową W-w Główny – W-w Mikołajów i ul. Góralską. więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – komunikacja samochodowa»

Architektura i Urbanistyka

7 - komunikacjaAutorzy opracowania wzięli pod uwagę nie tylko wszystkie trasy istniejące w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, ale także trasy, które można i jak się wydaje należałoby zaprojektować. Konieczność wytyczenia nowych tras komunikujących obszar Centrum Świebodzkiego wynika z chęci maksymalnego wykorzystania okazji, jaką jest projektowanie od nowa tak dużego terenu leżącego w bezpośredniej bliskości Starego Miasta. więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – Możliwe połączenia SKM»

Architektura i Urbanistyka

5-metro-calosc-linie-v2Możliwe połączenia Szybkiej Kolejki Miejskiej SKM z Dworca Świebodzkiego: Przy założeniu wykorzystania Dworca Świebodzkiego na potrzeby Szybkiej Kolejki Miejskiej należy rozważyć możliwe do skomunikowania obszary miasta. Kierunki, które mógłby w przyszłości obsługiwać Dworzec Świebodzki jako stacja Wrocławskiej SKM to zdaniem autorów opracowania: więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – Opis obecnej sytuacji»

Architektura i Urbanistyka

Wrocław_WPIObszar zaplecza Dworca Świebodzkiego to dziś największa niezagospodarowana „dziura” w mieście, wymagająca rewitalizacji i zmiany dotychczasowej funkcji. Centralne położenie na mapie miasta, łatwość skomunikowania go z obecnymi lub przyszłymi strategicznymi rejonami sprawia, że teren ten ma olbrzymi potencjał.
Dzięki właściwej polityce przestrzennej ma szansę stać się nową dzielnicą o wielkomiejskim charakterze i przejąć funkcję nowoczesnego centrum Wrocławia. więcej»

20

kw.

Centrum Świebodzkie – Zarys historyczny»

Architektura i Urbanistyka

1 1911Obszar Centrum Świebodzkiego został historycznie ukształtowany przez budowę dwóch linii kolejowych i dworców: w 1844 roku dworca Marchijskiego (jedyny ślad po nim to wieżyczka przy pętli autobusowej) i linii Kolei Dolnośląsko – Marchijskiej (Niederschlesich – Markische Eisenbahn), łączącej Wrocław z Berlinem, w 1843 roku dworca Świebodzkiego i linii Świdnicko – Świebodzkiej (Breslau – Schweidnitz – Freiburger Eisenbahn), łączącej Wrocław z Świdnicą, Wałbrzychem, Świebodzicami i Jelenią Górą. więcej»

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl