8

maj

Dziękujemy Sanepidowi za szybką reakcję »

Estetyka

Oto pełna odpowiedź na pisma skierowane do Sanepidu, która przyszła już po trzech dniach:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w związku z Pani/Pana pismem interwencyjnym informuje, iż w bieżącym roku były przeprowadzane kontrole sanitarne Dworca Głównego we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem kontroli jak i w związku z interwencjami.

W związku z oddawaniem do pełnej eksploatacji torów stacji Wrocław Główny oraz specyfiką konstrukcji podtorza tych torów oraz międzytorzy, powstał problem zalegania nieczystości, wynikający z nie przestrzegania przez podróżnych w czasie postoju zakazu korzystania z urządzeń sanitarnych wagonów z otwartym obiegiem nieczystości.

W związku z powyższym po kontroli sanitarnej i na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu ul. Joannitów 13  zwrócił się do wszystkich przewoźników osób  o podjęcie działań zmierzających do egzekwowania przez drużyny konduktorskie zakazów obowiązujących w tym zakresie, do Biura Sprzedaży Centrali Spółki o wprowadzenie stosownego zapisu do Regulaminu przydzielania tras pociągów (dokument określający zasady współpracy zarządcy infrastruktury z przewoźnikami), wymuszającego zamykanie toalet z otwartym obiegiem sanitarnym w czasie postoju pociągu w rejonie dworca Wrocław Główny, do Straży Ochrony Kolei o przeprowadzenie wzmożonych patroli, szczególnie w godzinach szczytów przewozowych, mających na celu wyeliminowanie przypadków korzystania z toalet wagonowych w trakcie postoju pociągów, zorganizował spotkanie z firma sprzątająca teren dworca w ramach obowiązującej umowy, mające na celu spowodowanie zwiększenia ilości osób zaangażowanych w prace porządkowe w obrębie peronów.

W wyniku przeprowadzonej przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu  kontroli sanitarnej w dniu 22 marca 2012 r. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joannitów 13 zobowiązał PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski we Wrocławiu, PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe we Wrocławiu oraz Budimex S.A. we Wrocławiu do utrzymywania czystości na terenie do nich należącym.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w związku z brudno utrzymanym chodnikiem i trawnikiem przy ul. Suchej we Wrocławiu  jak i teren przy wejściu do tunelu miejskiego zwrócił się o wzmożenie nadzoru nad utrzymaniem porządku do Straży Miejskiej we Wrocławiu, gdyż powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Jednocześnie informuję, iż sprawa dotycząca przebywania osób o odrażającym zapachu w obrębie obiektu nie leży w kompetencjach tutejszego organu.

Ostatnie kontrole sanitarne Dworca Tymczasowego oraz tuneli i peronów przeprowadzono w dniach 25. 04. 2012 r. i 27. 04. 2012 r. W związku z wpływającymi interwencjami wpływającymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu przewiduje w najbliższym okresie przeprowadzenie kolejnych kontroli w celu wyegzekwowania od dyrekcji poszczególnych zakładów PKP prawidłowego stanu sanitarno – porządkowego dworca, tuneli, peronów oraz przyległego otoczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny traktuje sygnały otrzymywane od obywateli  jako cenne źródło informacji pozwalające na bardziej szczegółowe ukierunkowanie dokonywanych kontroli sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

dr Jan Zięba

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (3 votes cast)
Dziękujemy Sanepidowi za szybką reakcję, 6.0 out of 10 based on 3 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl