22

sty

Nasz wniosek o modernizację ul. Bolkowskiej »

Komunikacja

ul. Bolkowska, wjazd od Dąbrówki, fot. Google22 stycznia 2013 roku zwróciliśmy się do Prezydenta Wrocławia z wnioskiem o gruntowną modernizację ul. Bolkowskiej, która stanowi łącznik  między ulicami: Legnicką i Strzegomską.

Pełna treść listu:

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, stowarzyszenie zajmujące się m.in. ładem urbanistycznym i estetycznym miasta oraz zagadnieniami komunikacyjnymi, w oparciu o art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zwraca się z wnioskiem gruntownej modernizacji ul. Bolkowskiej, która jest łącznikiem gwarantującym najszybszą podróż pieszą oraz rowerową między ul. Legnicką i ul. Strzegomską.

Stan obecny wspomnianej ulicy należy uznać jako daleki od optymalnego. Ul. Bolkowska na odcinku od nasypu kolejowego (w pobliżu ul. Dąbrówki) do ul. Jaworskiej jest w bardzo złym stanie – pełna dziur i nierówności – przez co zagraża zdrowiu spacerujących tamtędy osób. Z tej drogi korzystają zarówno piesi, jak też rowerzyści oraz kierowcy samochodów. Mimo, że na tym odcinku pojawiał się zakaz wjazdu dla aut, kierowcy i tak decydowali się na przejazd. W obecnym stanie tej ulicy, wspólne korzystanie z ul. Bolkowskiej przez pieszych i zmotoryzowanych jest bardzo utrudnione i stwarza ryzyko wypadku lub potrącenia. Ponadto, okolica ta jest całkowicie pozbawiona oświetlenia, co sprawia, że jest to miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym łatwo o napad rabunkowy lub inne naruszenie mienia lub zdrowia.

W związku z tym uważamy, że istnieje konieczność podjęcia natychmiastowych działań modernizacyjnych ul. Bolkowskiej – na odcinku między ul. Dąbrówki i ul. Jaworską. Gruntowny remont wymienionego wyżej odcinka przyczyni się do znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa tej okolicy, pozwoli też udrożnić najkrótszą drogę pieszą między ul. Strzegomską (gdzie znajdują się budynki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) i ul. Legnicką, która jest ważnym punktem na mapie wrocławskiej komunikacji zbiorowej. Zarówno przy ul. Legnickiej, jak i przy ul. Strzegomskiej znajdują się liczne biura i siedziby firm. W nieodległej przyszłości przy ul. Legnickiej, na terenie między wiaduktami kolejowymi, powstanie kolejny w tej okolicy po CH Magnolia duży kompleks handlowo-biurowy. To sprawia, że połączenie między tymi ulicami powinno być racjonalnie zagospodarowane, zapewniając szybką i bezpieczną podróż między nimi. W swoim obecnym stanie, ul. Bolkowska tego nie gwarantuje.

Proponujemy wsparcie rozwiązania, mającego na celu wyraźną poprawę sytuacji na ul. Bolkowskiej. Wart rozważenia jest wariant zakładający wybudowanie, w miejscu istniejącej obecnie drogi, trasy tylko dla pieszych i rowerów oraz zamontowanie oświetlenia dla poprawienia poziomu bezpieczeństwa w tej okolicy, a także odświeżenie okolicznej zieleni. Proponujemy też odgrodzenie słupkami zrewitalizowanego terenu, aby uniemożliwić w ten sposób ruch samochodów na tym obszarze, i przeznaczenie go wyłącznie na potrzeby ruchu pieszego oraz rowerowego.

Propozycja wybudowania drogi pieszo-rowerowej na niezagospodarowanym terenie przy ul. Bolkowskiej jest zgodna z uchwałą nr X/210/07 Rady Miasta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu. Obszar wskazany wyżej oznaczono w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały symbolem 4ZP. W paragrafie 16 pkt. 1 ust. 1 ustalono podstawowe przeznaczenie tego terenu jako miejsce dla zieleni parkowej. W par. 16 pkt. 1 ust. 2 wskazano kolejne potencjalne możliwości w zakresie zagospodarowania przestrzennego w/w terenu jako miejsce dla (kolejno): placów zabaw, cmentarzy, stacji transformatorowych, stacji gazowych, urządzeń telekomunikacyjnych, infrastruktury drogowej, obiektów do parkowania oraz dla szaletu.

Wyrażamy nadzieję, że szybko zostaną podjęte kroki w celu modernizacji ul. Bolkowskiej.

Zdjęcie satelitarne ©2013 DigitalGlobe, GeoEye, MGGP Aero, Dane do Mapy ©2013 Google

Zdjęcie satelitarne ©2013 DigitalGlobe, GeoEye, MGGP Aero, Dane do Mapy ©2013 Google

Skan listu:

Pismo w sprawie modernizacji ul. Bolkowskiej str. 1Pismo w sprawie modernizacji ul. Bolkowskiej str. 2Pismo w sprawie modernizacji ul. Bolkowskiej str. 3

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (10 votes cast)
Nasz wniosek o modernizację ul. Bolkowskiej, 9.1 out of 10 based on 10 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl