29

maj

Miasto i miejskość: studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim »

Architektura i Urbanistyka

Miasto i miejskość

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury zaprasza na pierwsze w Polsce interdyscyplinarne podyplomowe studia miejskie. 

Jak dotąd w Polsce nie powstał zintegrowany system interdyscyplinarnej edukacji o mieście typu urban studies, analizujący miasto poprzez pryzmat różnych dyscyplin akademickich. Proponowane studia mają zadanie wypełnienia tej luki, dając silne podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy o złożonym fenomenie współczesnego miasta.

Absolwent studiów podyplomowych dysponować będzie unikatową wiedzą na temat miasta i miejskości z zakresu problemów: prawnych, społecznych, kulturowych i urbanistycznych, przekazywaną przez najlepszych wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej. Istotnym innowacyjnym aspektem studiów jest rozbudowany moduł poświęcony nabywaniu specjalistycznych umiejętności z zakresu: partycypacji społecznej, konsultacji społecznych, negocjowania konfliktów miejskich, zarządzania dziedzictwem i promocji miasta, animacją kultury i sztuki miejskiej, umiejętnością tworzenia i czytanie planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskim. W tym przypadku zajęcia w formie warsztatów prowadzić będą najbardziej doświadczeni specjaliści z: Krakowa, Warszawy i Wrocławia. 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom na zrozumienie istotnych procesów determinujących rozwój współczesnych miast i aktywne włączanie się w ich współtworzenie. 

Adresaci studiów:

Liderzy miejskich społeczności lokalnych: samorządowcy, aktywiści organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów miast i miejskich instytucji kultury. Osoby zawodowo związane z miastem i miejskością: urbaniści, architekci, dziennikarze, pracownicy socjalni. Studia otwarte są także wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o współczesnym mieście i włączać się aktywnie w jego współtworzenie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (3 votes cast)
Miasto i miejskość: studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, 9.0 out of 10 based on 3 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl