19

sty

List otwarty do Radnego Krzysztofa Bramorskiego w sprawie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Widok »

Komunikacja

Szanowny Panie Radny,

w związku z Pańską ostrą wypowiedzią, dotyczącą zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Widok, pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że nowe rozwiązanie jest wręcz zbyt mało radykalne. Nie korzystają na nim najważniejsi użytkownicy przestrzeni w tej części miasta – piesi – ponieważ mimo zmiany, muszą przekraczać jezdnie korzystając z aż dwóch cykli świetlnych. Co więcej, nadal nie przywrócono zlikwidowanego przejścia dla pieszych po drugiej, wschodniej stronie skrzyżowania.

Ciężko jest nie zauważyć poprawy warunków poruszania się samochodem po Wrocławiu, spowodowanej wieloma wybudowanymi i przebudowanymi ulicami – z Autostradową Obwodnicą Wrocławia na czele. Widać to szczególnie po wzroście średniej prędkości poruszania się aut w godzinach szczytu, która w porównaniu do lipca 2010 wzrosła o 26% i obecnie wynosi 29,1 km/h. Nie ma wątpliwości, że to zasługa AOW*.

Jednak ta jedyna w ostatnich dziesięcioleciach szansa jest zaprzepaszczana, ponieważ zbyt wolno przestrzeń dotychczas zawłaszczona przez samochody jest zwracana innym uczestnikom ruchu – pieszym, rowerzystom i pojazdom komunikacji zbiorowej. Nie przywrócono przejść dla pieszych, niemal nie wydłużono na nich długości sygnału zielonego, nie poszerzono chodników. Jednocześnie ostatnie doniesienia mediów** mówią jedynie o minimalnej poprawie prędkości tramwajów, mieszczącej się w granicach błędu statystycznego. Stoi to w sprzeczności z zapewnieniami władz o programie poprawienia jakości komunikacji zbiorowej i pieszej.

Musimy również wspomnieć, że większość Radnych niestety nie monitoruje realizacji uchwalonej przez nich samych Polityki Transportowej***, która jasno stanowi m.in., że w ścisłym centrum miasta należy:

  • wprowadzić priorytet dla ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego,
  • zapewnić bardzo dobrą komunikację zbiorową,
  • ograniczyć do niezbędnego minimum ruch samochodowy.

Szkoda, że współorganizowane przez Radę Miasta, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia debaty o transporcie i poruszaniu się na Starym Mieście nie cieszyły się wśród Radnych wysoką frekwencją i nie skłoniły ich do podjęcia tego tematu. A problem zmniejszania się ilości klientów sklepów i restauracji jest dużo szerszy niż ograniczanie poruszania się samochodami w centrum i obejmuje m.in. także zgodę Radnych na powstawanie sklepów wielkopowierzchniowych – zarówno w centrum, jak i na przedmieściach.

Z wyrazami szacunku,
Przemysław Filar
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

*http://araw.pl/artykuly/8148/AOW-spelnia-swoja-role

**http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,od-jesieni-wroclawskie-tramwaje-i-autobusy-zaczely-kursowac-szybciej,wia5-3266-9844.html

***Uchwała nr XII/396/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 roku w sprawie polityki transportowej Wrocławia:
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XII/396/99

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (15 votes cast)
List otwarty do Radnego Krzysztofa Bramorskiego w sprawie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Widok, 8.2 out of 10 based on 15 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl