Wzory pism

 • Sprawy do Urzędu Miejskiego – wystarczy zadzwonić pod jeden, ogólnodostępny numer telefonu: (71) 777 77 77
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • architektura i urbanistyka

 • [pdf] Społeczeństwo informacyjne na Dolnym Śląsku: wizje, szanse, zagrożenia Prezentacja zagadnień dotyczących udostępniania informacji publicznej – w teorii i w praktyce, na przykładach
 • [pdf] Zagospodarowanie Centrum Świebodzkiego Opracowanie zagospodarowania Centrum Świebodzkiego autorstwa Tomasza Korolkiewicza. Źródło: http://wroclaw.hydral.com.pl
 • Dziedzictwo architektury wrocławskiej: lata 1945-1989
 • Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Wrocławia – stan na marzec 2013
 • Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych Prezentowany podręcznik to tłumaczenie książki How to Turn a Place Around wydanej przez Project for Public Spaces, tłum.: T. Jeleński, W. Kosiński. Publikacja udostępniona dzięki uprzejmości Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK i Fundacji Partnerstwo
 • Mapy MPZP – zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rysunki do pobrania)
 • Miasto w działaniu RAPORT Zrównoważony rozwój w perspektywie oddolnej pod redakcją Przemysława Filara i Pawła Kubickiego.
 • Postępowanie Administracyjne W Sprawie Wypełniania Przez Inwestorów Wymagań Ochrony Środowiska Dla Realizowanego Przedsięwzięcia Mogącego Znacząco Oddziaływać Na Środowisko
 • Problem suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej Dr Maciej Zathey
 • Rejestr Zabytków Miasta Wrocławia Rejestr Zabytków
 • Rola i narzędzia architekta miasta – doświadczenia wrocławskie Artykuł opublikowany w „Zawód: Architekt” 06/2009
 • Standardy dla dróg rowerowych – dobre i złe rozwiązania – GDDKia
 • The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence From US Cities NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
 • Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko
 • komunikacja

 • [pdf] "Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego" Dr hab. Jacek Wesołowski. Źródło: http://www.miastowruchu.pl
 • [pdf] Raport "Polityka transportowa" przygotowany przez Olafa Swolkienia (wrzesień 2008). Źrodło: http://www.miastowruchu.pl
 • [pdf] Raport "Transport miejski" Raport „Transport miejski” – o sytuacji w transporcie w polskich aglomeracjach (czerwiec 2008). Źródło: http://www.miastowruchu.pl
 • [pdf] Rozwiązania prawne w wybranych państwach UE i USA zobowiązujące inwestorów do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury publicznej Ekspertyza z Biura Analiz Sejmowych
 • Czas dostępu miarą efektywności węzłów komunikacyjnych cz. I, dr inż. Bogusław Molecki
 • I Forum Transportu Aglomeracyjnego – SITK Plan Transportowy W Ustawie O Publicznym Transporcie Zbiorowym Zbiorowym
 • Integracja funkcjonalna komunikacji z obsługiwanymi obiektami na przykładzie Wrocławia – Marian Kurowski
 • IV Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2010
 • Kontr-intuicyjne metody ograniczania korków w miastach
 • Postępowanie Administracyjne W Sprawie Wypełniania Przez Inwestorów Wymagań Ochrony Środowiska Dla Realizowanego Przedsięwzięcia Mogącego Znacząco Oddziaływać Na Środowisko
 • Propozycje zmian zwiększających bezpieczeństwo pasażerów na przystankach tramwajowych we Wrocławiu. Tomasz Korycki
 • SISKOM: Linie kolejowe dużych prędkości
 • The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence From US Cities NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
 • Wybrane zagadnienia dotyczące odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
 • Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko
 • estetyka

 • [pdf] Katalog mebli miejskich Plik ZIP (70 MB). Wybór mebli miejskich z zaleceniem do stosowania w przestrzeniach publicznych Wrocławia, a także na terenach miejskich obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, oświatowych, służby zdrowia itp. Źrodło: www.wroclaw.pl
 • Program Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego 2007-2011
 • linki

 • BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Grupa M20 / Warszawa – miasto dla ludzi Portal poświęcony przestrzeni publicznej i partycypacji społecznej
 • Instytut Obywatelski Ośrodek badawczo-analityczny i think-tank polityczny, prowadzący działalność ekspercką, wydawniczą i edukacyjną
 • Kongres Ruchów Miejskich Inicjatywa oparta na współdziałaniu różnych ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej
 • Miasta dla Rowerów Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach
 • Miasto w ruchu Serwis popularyzujący zagadnienia przyjaznego dla ludzi i środowiska transportu miejskiego
 • Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej Bogate źródło na bieżąco aktualizowanego poradnictwa w przedmiocie korzystania przez obywateli z prawa do uzyskiwania informacji publicznej
 • Res Publica Nowa Strona kwartalnika o profilu liberalnym wydawanego z przerwami od 1979 w Warszawie przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
 • Rowerowy Wrocław Serwis prowadzony przez rowerzystów dla rowerzystów
 • Siskom Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
 • Wratislaviae Amici Strona stowarzyszenia Wratislaviae Amici, której celem jest zobrazowanie i opisanie przemian przestrzennych, urbanistycznych i architektonicznych w regionie poprzez prezentację fotografii historycznych, map i rysunków kartograficznych
 • Wrocławski Serwis Internetowy Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
  kontakt@tumw.pl