4

lut

Jesteśmy za jawnością samorządu! »

Bez kategorii

Nowy Ratusz we Wrocławiu Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, ze wsparciem Stowarzyszenia Akcja Miasto i Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”, złożyły petycję do Urzędu Miejskiego, dotyczącą jawności informacji i dokumentów związanych z podejmowanymi decyzjami. 

Postulujemy, by w Biuletynie Informacji Publicznej UM były obowiązkowo umieszczane m.in. treści zawieranych umów, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o wycince drzew, koncepcje i analizy przestrzenne, imiona i nazwiska pracowników UM, a także dane z systemu ITS.

Prawo do informacji gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP (art. 61). Obecnie jednak o dane trzeba poprosić, wysyłając wniosek i czekając 14 dni. Zasadą powinno być automatyczne udostępnianie kluczowych dokumentów przez urzędników. Drugim problemem jest to, że z danych udostępnianych na wniosek obecnie korzysta tylko wnioskodawca. Dlatego postulujemy też, żeby wszystkie odpowiedzi były dostępne publicznie, wzorem Gdańska.

Oceniamy pozytywnie takie inicjatywy Urzędu Miejskiego, jak „otwarte dane”, rejestr umów UM i System Informacji Przestrzennej. Uważamy, że te inicjatywy powinny być rozwijane, by współpraca między obywatelem a urzędem była coraz szersza.

– Szeroki dostęp do dokumentów pomoże obywatelom w zrozumieniu swojego miasta, pozwoli wypowiadać się merytorycznie o problemach dotyczących budżetu czy przestrzeni, a także będzie pomocny w zgłaszaniu projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – przekonuje Aleksandra Zienkiewicz, prezes Towarzystwa Benderowskiego i członek zarządu TUMW. – Mieszkańcy szerzej zaangażują się w rozwiązywanie problemów swojej okolicy, gdy będą wiedzieć, co planują urzędnicy – dodaje Zienkiewicz.

Podobne petycje trafiły do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wrocławskich Inwestycji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, spółki Hala Ludowa, Biura Festiwalowego Impart 2016, Zarządu Zasobu Komunalnego, Wrocławskich Mieszkań i Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Postulujemy przede wszystkim, by instytucje te publikowały rejestry umów i udostępniały ich treść, ale też m.in. pokazywały mieszkańcom koncepcje zagospodarowania zieleni miejskiej, czy pozostawiały na stronach internetowych materiały z zakończonych i unieważnionych przetargów.

Treść petycji:

1) Do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

2) Do jednostek i instytucji miejskich

***
Fot. Andrzej Otrębski, Wikipedia/ CC BY-SA 3.0.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Jesteśmy za jawnością samorządu!, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl