21

paź

Galeria handlowa na terenie PKS: uwagi TUMW do projektu planu miejscowego »

Architektura i Urbanistyka

pks_obszar_przystapienia-pngW lutym tego roku nasi członkowie, Aleksandra Zienkiewicz i Mateusz Kokoszkiewicz, złożyli wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej. Prezydent Dutkiewicz jedynie w części, niewielkiej, uwzględnił postulowane rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne, w tym punkt dotyczący opracowania planu w zgodności z interesem publicznym a nie partykularnym.

Podczas trwającego we wrześniu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zapoznaliśmy się z koncepcją urbanistyczną autorstwa Biura Rozwoju Wrocławia. Projekt wzbudził nasze zaniepokojenie a przewidziany w nim docelowym kształt obecnego terenu dworca PKS nie powinien zostać zaakceptowany. Spełnia oczekiwania inwestora, „zapomina” o mieszkańcach i potrzebie podnoszenia jakości przestrzeni i warunków życia.

Wystąpiliśmy do Prezydenta Dutkiewicza o wprowadzenie wielu zmian w projekcie, w tym takich, które mają służyć:

  • zamiast jednego, gigantycznego budynku o skali niespotykanej w śródmieściu Wrocławia (o powierzchni nawet ponad 200 000 metrów kwadratowych) doprowadzenie do wybudowania kilku budynków i w ten sposób zmniejszenie intensywności zabudowy wraz ze stworzeniem siatki ulic handlowych z usługami w parterach,
  • wyznaczenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w formie placu miejskiego,
  • ograniczenie skali planowanego zmniejszenia powierzchni terenów zieleni, w tym wycięcie wielu drzew,
  • zapewnienie należnej ekspozycji budynkowi dyrekcji kolejowej,
  • przyjazne i sprawne powiązanie dworca kolejowego z dworcem autobusowym i z postulowanym węzłem przesiadkowym,
  • jeśli dworzec autobusowy w podziemiach, to pod warunkiem doświetlenia światłem naturalnym.

Natomiast od Komisji Rozwoju Przestrzennej i Architektury Rady Miejskiej Wrocławia oczekujemy umożliwienia naszym przedstawicielom spotkania z członkami Komisji celem przedstawienia negatywnych skutków wejścia w życie projektu wraz z naszą kontrpropozycją możliwego zagospodarowania terenu. Niedawno otrzymana odpowiedz – że komisja „rozważy” czy spełnić nasz postulat, stawia pod znakiem zapytania deklaracje władz o wsłuchywaniu się w głosy organizacji pozarządowych i mieszkańców zainteresowanych realizacją swoich obywatelskich uprawnień poprzez bezpośredni kontakt i dialog z radnymi miejskimi.

Równolegle pracujemy nad wizualizacją naszego pomysłu na tak ważne miejsce w centrum miasta. Wkrótce zamieścimy na stronie do porównania z projektem magistratu. Nasze wcześniejsze działania w tej sprawie:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (11 votes cast)
Galeria handlowa na terenie PKS: uwagi TUMW do projektu planu miejscowego, 7.7 out of 10 based on 11 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl