3

lut

Dostęp pieszo-rowerowy do przystanku na Racławickiej »

Komunikacja

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwracamy się do Prezydenta Wrocławia z wnioskiem o wybudowanie drogi pieszo-rowerowej łączącej osiedla mieszkalne południowych Krzyków z nowymi przystankami przy ul. Racławickiej. Wspomniana droga została zaplanowana pod oznaczeniem 2KD-L w planie miejscowym nr 219 uchwalonym uchwałą rady miasta nr XIII/308/07 dnia 25 października 2007 roku. Wnioskujemy również o ustawienie stojaka rowerowego niedaleko przystanków autobusowych przy ul. Racławickiej. W przypadku, gdyby pobliskie i sprzedane już działki miały podlegać rychłej zabudowie, uważamy za właściwe by część inwestycji drogowo-rowerowej poniósł inwestor budujący zabudowę przy planowanej drodze.

Uważamy, że wybudowanie powyższej drogi wraz ze stojakiem rowerowym jest niezwykle potrzebne właśnie teraz, po wprowadzeniu zmian w układzie tras autobusowych komunikacji zbiorowej jako element spójnych działań na rzecz zachęcenia mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, co w szczególności realizuje założenia i cele Wrocławskiej Polityki Mobilności. Naszym zdaniem zwiększenie dostępności pieszo-rowerowej przystanków przy ul. Racławickiej zwiększy liczbę użytkowników linii autobusowych zatrzymujących się na tych przystankach. Przypominamy, że zgodnie z danymi demograficznymi UM Wrocław w obrębie osiedli, których dotyczy wnioskowana sprawa, mieszka ponad 2600 mieszkańców.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
Dostęp pieszo-rowerowy do przystanku na Racławickiej, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl