26

mar

Dlaczego piłkarski Śląsk wciąż nie jest traktowany profesjonalnie? »

Bez kategorii

stadion2Wysiłki magistratu w ratowaniu klubu piłkarskiego obnażają krótkowzroczność urzędników i brak profesjonalizmu w myśleniu o sporcie zawodowym. Łatanie budżetu Śląska milionami wyciąganymi z kieszeni podatników nie jest przykładem racjonalnego i przyszłościowego myślenia.

Po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku miesięcy TUMW z niepokojem przyjmuje wiadomości płynące z Urzędu Miasta Wrocławia. Już w październiku ubiegłego roku apelowaliśmy do Prezydenta o to, aby podjął zdecydowane działania w celu sprzedaży piłkarskiego Śląska. Od tamtego czasu strategia miasta nie zmieniła się.

Nadal w klub, który ma nieuregulowaną i niewyjaśnioną kwestię własności, i który „przejada” na codzienną działalność milionowe środki, inwestowane są znaczne sumy z budżetu miasta; budżetu, który już teraz jest napięty do granic możliwości. Pomimo publicznie złożonej przez Prezydenta Miasta obietnicy, że oprócz czterech milionów złotych przelanych na konto Śląska w tym roku inne kwoty nie będą dysponowane w podobny sposób, dowiedzieliśmy się ostatnio, iż Miasto nadal będzie utrzymywało klub, oraz że zamierza w ramach promocji przelać do końca roku kwotę dwunastu milionów złotych.

Uważamy, że środki te znacznie bardziej potrzebne są na bieżące działania w obszarze komunikacji, transportu, mieszkalnictwa (np. kontynuacja programu 100 kamienic) lub zieleni. Znacznie bardziej potrzebują ich mieszkańcy, niż klub. Niezrozumiałym jest dla nas fakt promowania miasta w taki sposób. Uważamy, że istnieją znacznie lepsze sposoby na promocję miasta, chociażby poprzez wykorzystanie części z tych funduszy na wsparcie i promocję działań, które przyciągną do miasta nowe inwestycje, które z kolei zwrócą się w długoterminowej perspektywie, np. w postaci przychodów z podatków lub polepszenia warunków życia wrocławian i zwiększeniu miejsc pracy.

Wrocław już nie raz pokazał, że poprzez pozytywne programy, np. Polski Czempion, możemy osiągnąć znacznie więcej w kwestii promocji miasta niż poprzez bezpośrednie wspieranie klubu piłkarskiego z pieniędzy podatników. Kontynuujmy więc to, co sprawdzone, i co przyniosło pozytywne efekty oraz nie pozwólmy na finansowanie jednego klubu kosztem innych inwestycji w sport i rekreację.

TUMW po raz kolejny chce podkreślić, że prowadzenie profesjonalnej drużyny piłkarskiej nie należy do zadań własnych gminy. Jej podstawowym zadaniem jest poprawa jakości życia mieszkańców i na nim właśnie powinny się skupić działania Urzędu. Apelujemy zatem do Prezydenta, aby jak najszybciej rozwiązał kwestie związane z finansowaniem klubu oraz aktywnie poszukiwał inwestora, który odkupi od miasta udziały w piłkarskim Śląsku.

Zwracamy się także do Radnych, aby w głosowaniu, które ma przesądzić o przydziale dodatkowych środków na rzecz klubu, nie zgodzili się na marnotrawienie funduszy, które powinny być przeznaczone na wsparcie podstawowych potrzeb miasta i jego mieszkańców.

stadion3

 Fotografie w tekście: Wiktor Sz. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.9/10 (8 votes cast)
Dlaczego piłkarski Śląsk wciąż nie jest traktowany profesjonalnie?, 8.9 out of 10 based on 8 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl