20

kw.

Centrum Świebodzkie – Zarys historyczny »

Architektura i Urbanistyka

1 1911Obszar Centrum Świebodzkiego został historycznie ukształtowany przez budowę dwóch linii kolejowych i dworców: w 1844 roku dworca Marchijskiego (jedyny ślad po nim to wieżyczka przy pętli autobusowej) i linii Kolei Dolnośląsko – Marchijskiej (Niederschlesich – Markische Eisenbahn), łączącej Wrocław z Berlinem, w 1843 roku dworca Świebodzkiego i linii Świdnicko – Świebodzkiej (Breslau – Schweidnitz – Freiburger Eisenbahn), łączącej Wrocław z Świdnicą, Wałbrzychem, Świebodzicami i Jelenią Górą.

Od zachodu rejon ten ograniczony został wybudowaną w 1856 roku linią kolei Górnośląskiej do Poznania. W latach 1872 – 1884 funkcjonował w tym rejonie także dworzec Miejski Kolei Prawego Brzegu Odry, przy obecnej ul. Braniborskiej – dziś już nie istniejący.

Tereny położone na wschód od obu dworców zagospodarowane zostały jako zespoły ekspedycji towarowej, taboru i zaplecza technicznego dworców (dziś organizowane jest tam targowisko). Zlokalizowane zostały tam liczne bocznice i tory postojowe, a przy nich długie parterowe magazyny kryte dwuspadowymi dachami, rampy dla rozładunku i załadunku towarów, a także hale postojowe dla wagonów, lokomotywownie, zakłady konserwacji taboru oraz zabudowania mieszkalne dla pracowników kolei.

Z racji dobrego skomunikowania z terenami kolejowymi i łatwością budowy bocznic w tym rejonie lokowały się liczne zakłady przemysłowe, fabryki, składy materiałów i hale hurtu towarowego. W latach 1879-1884 koleje na terenie Niemiec zostały upaństwowione. Po otwarciu w 1857 roku Dworca Głównego – dworzec Marchijski stracił uprzywilejowaną pozycję stacji łączącej Wrocław z Berlinem i w 1908 obsługiwał jedynie ruch podmiejski do Leśnicy. Wtedy to przekształcono go na Dworzec Towarowy Zachodni. Ostatecznie, po II WŚ został zlikwidowany. Ten sam los spotkał na początku lat dziewięćdziesiątych Dworzec Świebodzki.

Na terenach kolejowych pozostałych po obu dworcach funkcjonują obecnie składy węgla, punkty skupu, w licznych magazynach różnego rodzaju hurtownie, składy materiałów, a w niedziele targowisko. Większość torów została już dawno rozebrana, dla ruchu towarowego wykorzystywanych jest
zaledwie klika bocznic.
MBerg projekt zabudowy przy dw Swiebodzkim 1919-1920MBerg LMoshammer RKonwiarz projekt przebudowy centrum Wro 1919

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
Centrum Świebodzkie - Zarys historyczny, 10.0 out of 10 based on 7 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl